Zhienulkyzy Danagul

Zhienulkyzy Danagul

Master of Technical Sciences

Assistant

Institute of Architecture and Construction

Construction and building materials

Email: d.zhienkulkyzy@satbayev.111

Professional biography

1. 09.01.2013 - 09.01.2015 - "Eurasian National University named after L.N. Gumilyov ". Laboratory assistant of the highest category 2. 01.06.2016-01.01.2017 - Astana concrete plant "Maksat" ZhShS. Quality control inspector, laboratory assistant 3. 01.03.2017-01.04.2017 - JSC "Ecoton +", laboratory assistant (under the contract) 4. 03.04.2017-18.07.2018 - year Eurasian National University. L.N. Gumilyov, SPC “ENU-lab”. Building materials specialist 5.20.08.2018 - present - Satbayev University. Assistant of the Department of Construction and Building Materials

Education

1.2009-2013 - Karaganda State Technical University Specialty: "Production of building materials, products and structures." (bachelor's degree, honors degree).

2.2015-2017 - Eurasian National University named after L.N. Gumilev Specialty: "Production of building materials, products and structures." (Master's degree)

Publications

1. Автоклавта қатаятын газдыбетоннан жасалған қабырғалық панельдерді өндіру мәселелері. Инженерлік графика мен кәсіби білім проблемелары //Ғылыми-педагогикалық журнал. -Астана: ЕҰУ, 2013. № 19-20.

2. Қабырғалы темірбетон жабын тақталарындағы аралық бойындағы алдын ала кернеуленген айнымалы күш. Студенттер мен жас ғалымдардың «Ғылым және білім - 2016» атты XI Халықаралық ғылыми конференциясының баяндамалар жинағы. - Астана, 2016.-5876-5880 б.

3. Үздіксіз және қалыпсыз тәсіл бойынша қабырғалы темірбетон жабындарын өндіруде технологиялық сұлбасын оптимизацияландыру. Журнал І Республиканского научно-практического семинара Воркшоп. – Астана, 2017.