Тіршілік қауіпсіздігі кафедрасы

Тарихы

Кафедра 1968 жылдың ақпанында ЖАОБМ бұйрығымен ҚазССРда Қазақ политехникалық институтында Еңбекті қорғау кафедрасы ашылды. Кафедраның негізін салушы, әрі бірінші меңгеруші техника ғылымының кандидаты доцент Орынбасар Ахметұлы Ахметов. Қалыптасуына көп атсалысқан мұғалімдер –доцент А.Ф. Ковриго, К.А. Мусин, Б.К. Кукабаев, В.Н. Кустов, В.В. Ермилов. 1979 жылдан бастап кафедраны ҚазКСР ҒА-ның мүше-корр. профессор, т.ғ.д. П.Ч. Чулаков, ал 1981ж. доцент техника ғылымының кандидаты С.А. Аскаров басқарады.
        

«Еңбекті қорғау» «2000 жылдың маусымында «Еңбек қорғау» кафедрасын «Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету» кафедрасымен біріктірді және біріккен кафедра «Еңбек қауіпсіздігі және тіршілік қауіпсіздігі» деп аталды. Бұл кафедраның меңгерушісі т.ғ.д., проф. Е.Б.Өтепов болды. Кафедра 170240 - «Еңбек және тіршілік қауіпсіздігі» және 170540 – «Төтенше жағдайларда қорғану» мамандықтары бойынша маман даярлайды. Осы мамандықтың соңғы түлектері 2005 жылы бітірді. 2004 жылдан бастап кафедра 050731 – «Тіршілік қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғау» мамандығы бойынша кредиттік технологиямен студенттерді оқытып шығаруда. Оқу мерзімі-4 жыл. 2008 жылдан бастап кафедраның аталуы «Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі жәңе қоршаған ортаны қорғау» болып өзгерілді, және оны т.ғ.д., профессор Жараспаев М.Т. басқарды. Оның жетекшілігімен кафедраның сапалық құрамы өсті. Кафедра республикадағы тіршілік қауіпсіздігінен бакалаврларды және магистрларды дайындап шығаратын ірі кафедралардың бірі. Кафедраның ашылу уақытынан бері үш жүзден астам мамандар дайындап шығарылды, яғни қазір бітіруші мамандар өнеркәсіптің барлық саласында қызмет атқарып келеді. 2011 жылдың қазан айынан бастап кафедраны т.ғ.д., профессор Қасенов Қ.М. басқарып келеді. 

 

2016 жылдың тамыз-қыркүйек айынан бастап «Тіршілік қауіпсіздігі» кафедрасында вакантты міндеттерді атқару туралы конкурс өтті. Бұл кафедраның меңгерушісі болып проф., т.ғ.д. Утепов Е.Б. тағайындалды. Кафедрада жалпы алғанда 21 оқытушы және оқыту бойынша 3 көмекші қызметкерлер тобының мамандары жұмыс істейді. Солардың ішінде  4 ғылым докторы, 2-еуі Ph.D, 8-і ғылым кандидаттары дайындалды. 
Ғылым докторлары жас оқытушылардың тәлімгерлері және ғылыми бағытта бастаулары болып табылады. Солардың ішінде ҚРҰҒА академигі (проф. Сулеев Д.К.) және 2 әр түрлі қоғамдық академигі (проф. Касенов К.М., проф. Утепов Е.Б.т.ғ.д.). Кафедрада  ең жоғары көңіл бөлетін жағдайы оқытушылардың біліктілігін жоғарылату. Кафедрада үнемі өндірілген графиктер бойынша  ППҚ сабақтарға өзара қатынасуын іске асыратын ғылыми семинарлар өндірілген және кафедра жиылысында қарастырылған.

 

Екі айлық немесе академиялық кезеңде өндірістік, өнеркәсіптік кәсіпорындарда, ғылыми-зерттеу немесе ұйымдық жобада тәжірибесі жоқ оқытушылар стажировкадан өтеді.

 

Ағылшын тілін игеруге ұмтылған оқытушылар  марапатталады, ал келешегі үш тұғырлы тіл принципін жүзеге асырады.
     

Мақсаты мен міндеті
«Тіршілік қауіпсіздігі» міндеті  сәйкесінше кәсіби біліммен және өз деңгейіне сәйкес тәжірибелік дағдылармен қажетті мамандарды дайындау, жағымсыз жағдайларда шешім қабылдап оларды ескерту және жою болып табылады. 

 

Мақсаты:
-    конкурентке қабілетті мамандықтардың көп деңгейлі жүйеде дайындығының дамуы;
-    нақты, мәдени және әлеуметтік экологияның түзілуі, талдауға, жобалауға және қазіргі экологиялық және әлеуметтік проблемаларды  шешуге қабілеттілігі, рационалды табиғатты пайдалануды, экологиялық мәдениетті және тәрбиені пропагандалауды стимулдау;
-    тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған орта облысында ғылыми білімнің түзілуімен оқыту, ақпаратпен дағдылану және игеру, ғылыми-зерттеу мәдениетін әрдайым жаңартуға ұмтылу;
-    технологиялық облыста пәндік компетенттердің дамуынан жаңа инновациялық технология облысында білімнің түзілуі, игеруге және ізденуге дағдылану
-    арнайы компетенттердің түзілуінен білінің түзілуі, әр түрлі облыстарды игеру және дағдылану, қаізіргі ғылымды пайдаланып инженерлік есептерді шеше отырып қазіргі ғылыми-техникалық базада қолдану, әлеуметтік серіктестікке және ынтымақтастыққа қабілетті болу;
-    әлеуметтік сферада мамандардың дамуы, және адам құқығы облысын игере алу (халықаралық нормативті-құқықтық актілер, ТҚ облысындағы ҚР заңдылықтары).

 

Миссиясы және стратегиясы 
«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау – Қазақстан Республикасындағы барлық өндіріс саласындағы ғылыми және ғылыми – педагогикалық мамандарды дайындау» бағытындағы оқу, ғылыми - әдістемелік орталық болып табылатын, мамандарды дайындауда мазмұны мен ғылыми - әдістемелерді қамтитын, еліміздегі алдыңғы қатардағы рөлге үміткер кафедра - «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау».

 

Стратегиялық бағыты:
1. Еңбек нарығында қажетті мамандарды дайындау 
2. Оқу үрдісінде қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерін белсенді енгізу мен ғылыми зерттеу қызметін дамыту
3. Кафедраның материалдық- техникалық базасын дамыту
4. Жоспарланған кадрлық саясат
5. Ішкі және халықаралық қызметтердің дамуы  
6. Аудиториялық тыс жұмыстарың тиімділігін арттыру
 

Жоғары

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту