28 қараша 542

Узакова Әсем Бакитжановна

Докторлық диссертациясын қорғау туралы хабарландыру

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде 08D072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша "Жаңа материалдар-Қазақстанның денсаулық сақтау проблемаларын шешуге арналған β – аминопропиоамидоксимдердің гетероциклді туындылары (туберкулезді және қант диабетін емдеу)" тақырыбында Узакова Әсем Бакитжановның докторлық диссертациясын қорғау өтеді,

Жұмыс "А. Б. Бектұров ат. Химия ғылымдары институты" АҚ-да орындалды және диссертациялық жұмыс түрінде ұсынылған.

Қорғау орыс тілінде өтеді.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Каюкова Людмила Александровна- х.ғ.д., синтетикалық және дәрілік заттар химиясы зертханасының бас ғылыми қызметкері, А. Б. Бектұров ат. Химия ғылымдары институты, Алматы қ., Қазақстан.

2. Поройков Владимир Васильевич, б.ғ.қ. Биомедициналық химия ҒЗИ, РҒА корр.мүшесі

Ресми рецензенттер:

  1. Калугин Сергей Николаевич, аль-Фараби ат. КазҰУ профессоры
  2. Ахелова Айман Лесбековна, х.ғ.к., Асфендияров ат. КазҰМУ доценті

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

  1. Искакова Тыныштык Кадыровна, х.ғ.д., Satbayev University профессоры
  2. Ю Валентина Константиновна, б.ғ.қ., х.ғ.д., А. Б. Бектұров ат. Химия ғылымдары институты профессоры
  3. Ермағамбетов Мубарак Ермағамбетұлы, х.ғ.д., Satbayev University профессоры
  4. Поляков Владлен Васильевич, х.ғ.д., Kozybayev University профессоры
  5. Чугунова Нина Ивановна, х.ғ.к, Satbayev University қауымд. профессоры
  6. Берилло Дмитрий Александрович, PhD, Асфендияров ат. КазҰМУ доценті
  7. Дюрягина Антонина Николаевна, х.ғ.к., Kozybayev University доценті

Дисеертация қорғау 29 желтоқсан 2022 ж., сағат 10-00-де Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті КЕАҚ-да келесі мекен-жай бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сатпаев көшесі, 22, Мұнай ғимараты, Конференц-зал.

e-mail: a7_uzakova@mail.ru

Онлайн форматқа қатысу үшін сілтеме: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDk4NDk0NjQtNjgwYy00MTRmLTg1MGMtMjRlOGEyODgxODVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c%22%2c%22Oid%22%3a%22d4a1b7df-3a9b-4ed4-909a-17dbcd46c3b0%22%7d

Ғылыми хатшы: доктор PhD Амитова А.А., e-mail: a.amitova@satbayev.university , тел.: +7 (701) 2042408Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту