Еңбек қорғау бөлімі

Еңбек қорғау бөлімінің негізгі міндеттері(функции):

- ішкі бақылауды, қауіпсіз және қалыпты еңбек жағдайларының алдын алудағы іс-шараларын ұйымдастыру, өндірістік жарақаттану мен кәсіби ауру ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде, сонымен қатар міндеттемелерді орындауға жұмыс берушінің еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау, ұжымдық шартқа сәйкес заңдардың сақталуын және ҚазҰТЗУ дың нормативтік-құқықтық еңбекті қорғау туралы актілерін жүзеге асыру;

- еңбек қорғауға байланысты сұрақтар бойынша  университет басшыларына және жұмысшыларына ақпарат және кеңес беру;

- ішкі бақылауды жүзеге асыру,  белгіленген тәртіпті сақтай отырып, тергеу және өндірістегі жазатайым оқиғаларды есепке алу;

- ауыр және зиянды еңбекпен айналысатын жұмысшыларға  әдістемелік көмек көрсету, ұйымның бөлімшелеріне жұмысшыларға лауазымдықтізім жасау үшін мерзімдік медициналық тексеруден өткізудіҚазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген тәртіпкесәйкес жүргізу;

- университеттің қолданыстағы ережелері бойыншаоқытуды ұйымдастыру, білімді тексеру мәселелері бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау;

- бақылау жүргізудің барлық түрлері бойынша еңбекті қорғаунұсқаулықтарын жүргізу;

-  басқа да қызмет бөлімдерімен бірлесіп жұмыс орнындағы еңбек қорғау шарттары бойынша аттестация жүргізуді ұйымдастыру;

- қызметкерлерге ауыр және зиянды еңбек жағдайларына байланысты уақтылы және дұрыс өтемақы бере отырып, соның ішінде, профилактикалық емдеу – тамақтарын, сүт және т. б. бақылау

-  зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін бөлімшелер бойынша қызметкерлерге қосымша ақы алуға бұйрықтарды қайта қарау;

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау орындау бұйрықтар мен өкімдерді ұйымдастыру мәселелері бойынша кезінде алған, сақтау, залалсыздандыру және жөндеу арнайы киімді, арнайы аяқ киімді және басқа да жеке қорғану құралдары.

Жоғары