Алтаева Зауре Нұрмахамбетқызы

Алтаева Зауре Нұрмахамбетқызы

Техникалық ғылымдар кандидаты

Доцент

Қауымдастырылған профессор

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: z.altayeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1982-1983 жж. Безмеин құрылыс материалдары зауыты, Түрік ССР, Безмеин, инженер, учаске мастері

1983-1985 жж. «Промстройматериал» тресті ҚазССР-нің Главриссовхозстройы, Шымкент, инженер

1985-1986 жж. ҚазХТИ, Шымкент, зертханашы, «ХТМ» кафедрасында кіші ғылыми қызметкер

1986-1989 жж. ҚазХТИ, Шымкент, «Құрылыс материалдары мен конструкциялары өндірісі» кафедрасының аспиранты

1989-1992 жж. ҚазХТИ, Шымкент, кіші ғылыми қызметкер, «Құрылыс материалдары мен конструкциялары өндірісі» кафедрасының ғылыми қызметкері

1992-2000 жж № 36 орта мектеп Мичурина, Шымкент, мұғалім

2000-2001 жж NPK Niet ЖШС, инженер-технолог

2001-2004 жж. ЖШС «ЦеЛСИМ», аға ғылыми қызметкер

2004-2011 жж. ҚазБСҚА, кафедраның доценті, т.ғ.к.

2014-2017 жж.ҚазБСҚА доцент, кафедраның доценті, т.ғ.к.

2017-2018 жж Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, ассистент профессор, т.ғ.к.

2018 жылдан бастап Сәтбаев Университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының ассоциациаланған профессорі.

Ғылыми жобалар

Құрылыс қалдықтарын жеңіл материалдарға кәдеге жарату жолдары.

Құрылыс материалдарын өндіру үшін қатты тұрмыстық және техногендік қалдықтарды өңдеу.

Құрамында шунгит бар қалдықтарға негізделген табиғи наномодификаторларды пайдалану арқылы бетон қоспалары мен бетондардың негізгі қасиеттерін арттыру.

Жарияланымдар

1.Таукина Д. А., Алтаева З. Н., Сарсенбаев Н. Б. Құрылыс индустриясындағы шунгит тұқымдары - "Адамның тіршілік ету ортасын қорғау үшін құрылыс композиттерінің табиғатқа ұқсас технологиялары" ІІ Халықаралық онлайн-конгресінің РҒПО материалдар жинағы, Белгород қ., РФ, 2019.

2.Алтаева З. Н. Құрылыс қалдықтары - жеңіл материалдарды алудың көзі -"Инновациялық құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары" тақырыбында ғылыми-практикалық семинар материалдарының жинағы, Ташкент қ., РУ, 2019.

3.Алтаева З. Н., Естемесова А. С. Кұрылыс материалдарын өндіруге арналған шунгит қалдықтары негізіндегі табиғи наномодификатор - " Қазақстан академиясының жаратылыстану ғылымдары хабаршысы" журналы, Шымкент қ., 2019.

4.Алтаева З. Н., Бек А. А. Жеңіл толтырғыштар өндірісіндегі құрылыс қалдықтарының Рециклингі – "Инновациялық технологиялар – ҚР экономикасының кен және мұнай-газ секторларындағы іргелі және қолданбалы міндеттерді табысты шешудің кілті" атты конференция материалдарының жинағы, ҚазҰТЗУ, 2019.

5.Алтаева З. Н., Бек А. А. Кұрамында диатомитті қолдану арқылы өңдеу құрғақ қоспаларының қасиеттерін реттеу жолдары – XVIII жыл сайынғы республикалық ғылыми студенттік конференция материалдарының жинағы, Алматы, 2019.

6.Естемесова А. С., Есельбаева А. Ж., Алтаева З. Н. Пайдалану перспективалары шунгитовых толтырғыштардың құрғақ құрылыс қоспаларындағы – ФГБОУВО "НИУ МГСУ // Росс. КСРО жылнамасы", Мәскеу, 2016.

Білім беру

1)1975 - 1982 жж. Д.И. Менделеев атындағы Мәскеу химиялық технология институты, Қазақ химиялық технология институты (ҚазХТИ)

05.17.11 "Силикатты және баяу балқитын металл емес материалдар технологиясы" және 25.00.36 "Геоэкология" мамандықтары бойынша техника ғылымдарының кандидаты.

Оқу бағдарламалары