Қашқынбаев Исмағұл Заирович

Қашқынбаев Исмағұл Заирович

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Қауымдастырылған профессор

Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: i.kashkimbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1965  шілде - 1971 қараша жж.ПТИ «Казоргтехстрой», инженер.

1971 қараша  - 1972 қараша жж.Кеңес Армиясында қызмет етті.

1976 желтоқсан - 1976 жж. «Казоргтехстрой» ПТИ, бас аға-инженер.

1976 желтоқсан - 1980 сәуірі жж. В.В. Куйбышев атындағы МИСИ, аспирант.

1980 сәуір - 2001 тамыз жж.. ҚазБСҚА, доцент, профессор.

2001 тамыз - 2003 қазан жж. - CCC Консорциумы - Сайпем, аға - инженер.

2004 ақпан - 2005 қыркүйек жж. - «Мега Ортаны дамыту» СК - техникалық қадағалау менеджері.

2005 қыркүйек - 2013 маусымы жж. ҚБТУ - аға оқытушы, доцент. профессор.

2013 жылдан қыркүйек айынан бастап Сәтбаев Университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, «Құрылыс және құрылыс материалдары» кафедрасының профессоры.

50 жылдан астам еңбек тәжірибесі бар құрылысшы-инженер, 35 жылдан астам тәжірибесі бар оқытушы, зерттеуші, жаңалық ашушы. Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, Жоғары аттестациялық комиссияның доценті. Көптеген ғылыми-әдістемелік еңбектердің, соның ішінде монографиялар мен оқу құралдарының авторы. Ұлттық шаруашылық жетістіктері көрмесінің дипломымен, КСРО ауыр өнеркәсіп кәсіпорындарының құрылыс министрлігінің, ҚазССР және Қазақстан Құрылысшылар одағының дипломдарымен марапатталды.

Білімі

1)1961-1965 жж. Алматы құрылыс техникумы, Өнеркәсіптік-азаматтық құрылыс мамандығы. Біліктілігі-құрылысшы-техник. №979489, Алматы, ҚР.

2)1965-1971 жж. В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты, Өнеркәсіптік-азаматтық құрылыс мамандығы. Біліктілігі-инженер-құрылысшы Э№184573, Алматы, ҚР.

3)1977-1980 жж. В. В. Куйбышев атындағы Мәскеу инженерлік-құрылыс институты, Өнеркәсіптік-азаматтық құрылыс мамандығы. Біліктілігі - т.ғ. к., №073871 КО, Мәскеу, Ресей.

4)2001-2004 жж. Қазақ бас сәулет-құрылыс академиясы, докторантура, Өнеркәсіптік-азаматтық құрылыс мамандығы. Алматы, ҚР.

Ғылыми жобалар

Технология, механикаландыру және құрылысты ұйымдастыру саласындағы жобалау, есептеу және құрылыс. 

Жарияланымдар

1.Технология строительного производства: Методразработка.  - А.: КазНИТУ , 2016.  - 45с.

2.Основы проектирования: Методразработка./- А.:  КазНИТУ,  2016.  - 34с.; ил. 19, табл. 14.

3.Механика грунтов, основания и фундаменты: Методразработка. - А.: КазНИТУ, 2016. - 21с.

4.Проектирование газонефтепроводов: Учебное пособие - Решебник - Алматы: КазНИТУ , 2016.  - 221с.

5.Сооружение газонефтепроводов: Учебное пособие - Решебник - Алматы: КазНИТУ , 2016.  - 274 с., табл.86. ил. 76, библиограф. 35 назв.

6.Эксплуатация газонефтепроводов и нефтебаз: Учебное пособие - Решебник. - Алматы: КазНИТУ, 2016.  - 167 с.

7. Ремонт газонефтепроводов: Учебное пособие - Решебник.  - Алматы: КазНИТУ , 2016.  - 105с.

8.Технология и организация контроля качества строительно-монтажных работ: Учебник. - Алматы:  КазНИТУ, 2016.  – 205 с.

9.Технология возведения монолитных зданий: Учебное пособие. - Алматы: КазНИТУ , 2016.  - 74 с.

10.Совершенствование методических организационных и экономических аспектов в технологии производства бетонных работ: Монография. Алматы: КазНИТУ , 2016.  - 112с.

11.Бестраншейные технологии прокладки и реновации трубопроводов : Монография. Алматы: КазНИТУ , 2016. - 169с.

12.Конструктивно-технологические   особенности крепления навесных вентилируемых фасадов. Научный и информационный журнал «Наука и информационные технологии» Вып. №1, Бишкек, МУИТ, 2016, -с.223-226

13.Организационно-методические основы разработки оптимального варианта строительных процессов и операций. Научный и информационный журнал «Наука и информационные технологии» Вып. №1, Бишкек, МУИТ, 2016, -с.227-232

14.Поисковые исследования по определению максимальной выдергивающей нагрузки. Научный и информационный журнал «Наука и информационные технологии» Вып. №1, Бишкек, МУИТ, 2016, -с.233-238

15.Конструктивно-технологические рекомендации к применению малоизвестных в РК опалубочных систем. Научный журнал «Вестник КазГАСА» №2(60), А., КазГАСА, 2016, - с. 17-25

http://www.kazgasa.kz/upload/userfiles/files/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%93%D0%90%D0%A1%D0%90%202016%202.pdf

 16.Инновационные технологии замоноличивания стыков трубопроводов водоподачи и водоотведения  (Коммерческое предложение) Научный журнал «Вестник ТашАСИ» №2(49), Ташкент., ТашАСИ,  2017, - с. 71 - 77

17.Предпроектная проработка дипломного проекта (Вариантное проектирование технологии производства строительно - монтажных работ) Методразработка для специализации  «РПТСП» А.: КазНИТУ ,  2017.  - 15с.

18.Расчёт и проектирование  технологии и организации строительства: Учебное пособие. А.: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева,  2017.  - 149с.

19.Расчёт и проектирование  энергоэффективных технологий зимнего бетонирования.: Учебное пособие. А.: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева,  2017. - 173с.

20.Монография "Совершенствование методов расчета, монтажа и контроля качества навесных вентилируемых фасадов",  Алматы: КазНИТУ им. К.И. Сатпаева,  2017.  - 104с.