Казкенова Аимгуль Каирбековна

Казкенова Аимгуль Каирбековна

Филология ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

А. Машани атындағы базалық білім беру институты

Email: a.kazkenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институтын 1996 жылы үздік дипломмен бітірген (мамандығы – орыс тілі және әдебиет мұғалімі).

1996 – 2000 жылдар аралығында Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің тағылымгер-зерттеуші болған.

1996 – 2000 жылдар аралығында Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспирантурасында оқып, 2000 жылы кандидаттық диссертация қорғады, мамандық шифры: 10.02.01 – Орыс тілі.

2001 жылдың қаңтарынан 2003 жылдың желтоқсанына дейін Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде оқытушы болып жұмыс істеді.

2004 жылдың қаңтарынан 2019 жылдың шілдесіне дейін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің аға оқытушы, доцент (2009 жылдан), профессор (2015 жылдан) қызметтерін атқарған.

2019 жылдың тамыз айынан бастап Сәтбаев университетінің қазақ және орыс тілдері кафедрасында қауымдастырылған профессор қызметін атқарып келеді.

Ғылыми жобалар

Тіларалық қарым-қатынас, тілдік номинация, орыс тілінің тарихы, корпус лингвистикасы, қазақ аудиториясында орыс тілін оқыту

Орыс оқу корпус: http://www.web-corpora.net/RLC

Жарияланымдар

      Кірме сөздің мотивациясы (қазіргі орыс тілі негізінде) // Вопросы языкознания, 2003, №5. – Б. 72 – 80.

Әр түрлі құрылымдық тілдеріндегі кірме етістіктердің грамматикалық игеру туралы (орыс және ұйғыр тілдері негізінде) // Вопросы языкознания, 2012, №2. – Б. 109 – 118 (бірлескен автор – Р.У. Арзиев).

Кірме сөздің онтологиясы: монография. – Мәскеу: Флинта – Наука, 2013. – 248 б.

Қазақстан Республикасындағы қазақ және орыс тілдерінің тәуелсіз дамуы және өзара әсер етуі // Przegląd Wschodnioeuropejski, 2015, 1. – Б. 143 – 152 (бірлескен автор – С.А. Жиренов).

Монокультуралық орта шегінен тысқары антропонимдер // Przegląd Wschodnioeuropejski, 2018,1. – Б. 209 – 218.

Орыс тіліндегі жекеше түр және көпше түр туралы жазбалар // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018, 22 (3). Б. 605 – 627 (бірлескен автор – Е.В. Рахилина).

Орыс оқу корпусының айнасында қазақ студенттерінің орысша жазбаша сөйлеуі: етістік префиксациясы // Przegląd Wschodnioeuropejski, 2019, 1. – Б.389 – 398 (бірлескен автор – Е.В. Рахилина).

Білім беру

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау педагогикалық институты (1992 – 1996),

Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспирантурасы (1997 – 2000)

Оқу бағдарламалары