Кожагельдиев Бекмырза Жанабергенович

Кожагельдиев Бекмырза Жанабергенович

Тьютор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы