Макажанова Найля Мейрамовна

Макажанова Найля Мейрамовна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

Email: n.makazhanova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2019"Дизайн" кафедрасының доценті

01.2019 - 07.2019 кафедра доценті каф. "Техникалық пәндер"

02.2018-09.2018 ж.оқытушы. Алматы телекоммуникация және машина жасау колледжі

01.2003 - 05. 2017 ж. каф дәріскері. PM және G, каф аға оқытушысы. НГиИГ . Казнитух.Б.Жақсы.Сәтпаев

04. 2000 жылы, 01.2003 жылы каф аға лаборанты. Ng және G, оқытушы ассистентінің пунктіне 0,5

Қазақ көлік және коммуникация академиясы

06.19 94-10. 1998 аға ғылыми қызметкер

03.19 91 - 09.19981 Ж. Т. Инженер-I санат-зертхана. Ғылым академияларының тау-кен бөлімі институтының арнайы әдістері

01.19 90 - 03.1991- қ. ҚазПТИ, РҚАО

03.1991-09.1991 - ж. 1 санатты инженер-лаборант.арнайы. "Бөлімдер академиялары" институты

10.19 83 - 06.1986- 1 санатты инженер - лаб.арнайы.Тау-кен институты жұмыс істейді

Білімі

1983. В. И. Ленин атындағы Қазақ политехникалық институты.

тау-кен инженері-маркшейдер

Жарияланымдар

1. "Терең шахталардағы қуақаздарды жөндеусіз ұстау тәсілі". Тау-кен ісі Институтының 70 жылдығына арналған "елдің индустриалды-инновациялық дамуындағы тау-кен ғылымдары" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Д. А. Қонаев, Алматы, 10-11 қыркүйек 2015, №87. -Б.223-227.Соавторлар: Ищанов Т. К., Юсупова Г. М. Калиева А. П. Бимағамбетов М.

2. "Тау-кен өндірісінің негіздері". Оқу құралы. 1 курс бакалаврларына арналған "Тау-кен өндірісінің негіздері" пәні бойынша оқу құралы. 5В070700. – Алматы: ҚазҰТЗУ, 2016.- 228 б. бірлескен автор: Юсупова г. м.

3. "Тау-кен өндірісінің қоршаған ортаға әсері". Халықаралық Сәтбаев оқуларының еңбектері: "Шахмардан Есеновтың ғылыми мұрасы". Алматы: Қазниту, 2017 жылғы 12 сәуір 448-451 бет.Бірлескен Авторлар: Юсупова Г. М., Алмасов Е. Г.

4. "Тау-кен өндірісінде минералды шикізатты ұтымды пайдалану мәселелері мен жолдары". "Тау-кен металлургия кешенінің инновациялық дамуын ғылыми кадрлық сүйемелдеу" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектер жинағы. Алматы, ҚазҰТЗУ, 27-28 сәуір 2017 ж.С. 115-119. Бірлескен Автор: Юсупова Г. М.

5. "Экологиялық проблема және көмір өнеркәсібіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік". "Тау-кен металлургия кешенінің инновациялық дамуын ғылыми кадрлық сүйемелдеу" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Алматы, ҚазҰТЗУ, 27-28 сәуір 2017 ж.С. 171-174. Бірлескен Автор: Юсупова Г. М.

6. "Минералды шикізатты қайта өңдеу бойынша ресурс үнемдеу технологиясының инновациялық шешімдері". Сәтбаев оқуларының конференциясы "дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: инженерия және технологиялар" және Қазақстан Республикасы Президентінің "Цифрлық Қазақстан"Жолдауына орайластырылған. Алматы, ҚазҰТЗУ,12 Сәуір 2018 ж. С. 851-854.Бірлескен Авторлар: Юсупова Г. М. С. Қ. Айдар.

7. "Тау-кен өнеркәсібінде ресурс үнемдеу технологиясын арттыру бойынша іс-шаралар кешенін енгізу". Сәтбаев оқуларының конференциясы "дәстүрлі мәселелердің инновациялық шешімдері: инженерия және технологиялар" және Қазақстан Республикасы Президентінің "Цифрлық Қазақстан"Жолдауына орайластырылған.Алматы, ҚазҰТЗУ, 12 Сәуір 2018 ж.С. 867-869. Соавторлар: Юсупова Г. М., Б. Н. Баратов.

8. "Семізбай кен орнында бактериялық шаймалау процесін зерттеу". Znanstvena misel journal .The journal is registered and published in Slovenia ISSN 3124-1123 VOL.1 Slovenia № 21, 2018, б.64-72.Website: www.znanstvena-journal.com. бірлескен авторлар: Bektay E K., Turysbekova G. S. Bektayeva M. E. Yussupova G. M.

9. "Көмір қалдықтарын қайта өңдеу технологиясын зерттеу алтын шығаратын фабрикалар". Scientific journal «Fundamentalis scientiam» Madrid,Spain The journal is registered and published in Spain ISSN 1817-5368 VOL.1 Fundamentalis scientiam № 21, 2018, Б. 70-77. Web: www. fundamentalis - scientiam.com. бірлескен авторлар: Bektay E K Turysbekova G.S. Bektayeva M.E. Yussupova G.M.

10. "Еңбектерді зерттеу және әлемге ұлы ғалым Әбу Насыр Әл-Фарабидің рөлін ашу". Павлодар педагогикалық университеті КЕАҚ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясыКөрнекті ғалым-ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған "әлемдік өркениеттің дамуындағы әл-Фараби еңбектерінің мұрасы"..Әл-Фараби және Ақжан Әл-Машани мұрасы Павлодар қ. 12-13 қараша 2020 ж.