Махперова Хуршида Иляхуновна

Махперова Хуршида Иляхуновна

Лектор

А. Машани атындағы базалық білім беру институты

Дене шынықтыру кафедрасы

Email: k.makhperova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қ.И. Сәтбаев ат. ҚазҰТЗУ

Аға оқытушы, 05.05.1990 ж. - Осы күнге дейін

ҚазДШИ оқу

ҚазДШИ студенті, 21.08.1986 ж. - 02.07.1990 ж.

«ХХ лет Октября» зауыты

Балалармен жұмыс істеу нұсқаушысы, 20.08.1985 ж. - 25.08.1986 ж.

Білім беру

Қазақтың дене шынықтыру институты, педагогикалық факультет, Дене тәрбиесі, дене шынықтыру оқытушысы

Қ.И. Сәтбаев ат. Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, мұнай-газ факультеті, Газ-мұнай саласындағы экономика және басқару, инженер-экономист,

Оқу бағдарламалары

Түйіндеме