Масимбаев Ербол Естемесович

Масимбаев Ербол Естемесович

Техника ғылымдарының магистрі, Педагогика ғылымдары магистры

Сениор-лектор

Энергетика және машина жасау институты

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасы

Кәсіби өмірбаяны

1. Еуразиялық технологиялық университеті 2021 ж. Қаңтар

2. Қазақ Бас сәулет-құрылыс академиясы жанындағы колледжі. ассистент проф. 2018-2020

3. ИП«Павлов» Mastersafe  2017-2018 металл конструкцияларының дизайнер-конструкторы

4. Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті  "Қолданбалы механика және инженерлік графика" кафедрасының аға оқытушысы. 2007-2018 жж

Білімі

1. Т.Жүргенов атындағы Республикалық өнер колледжі 1997-2000 Суретші-шебер

2. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2000-2002 жж. Бейнелеу өнері және сызу No 0287868

3. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2006-2008 жж. No 0017093 бейнелеу өнері мен сызу магистрі

Ғылыми жобалар

«Геометрияның, инженерлік және компьютерлік графиканың ақпараттық технология талаптарына сәйкес мазмұнын анықтау, оларды жаңаша оқыту сапалы оқулықтар жазу және электрондық оқу-әдістемелік (ЭОӘК) құру» Инициативті тақырып.

Жарияланымдар

1 "Әл-Фараби және геометрия" 16-06-2014 ҚазҰТУ Хабаршысы 2011.-№4. -Алматы. 161-167б  Ж.М.Есмұхан

2 "Кескіндерді проекциялаудың координаталық әдісі" ISSN 2220-685X «Инженерлік графика мен кәсіптік білім беру мәселелері» Л.Н. Гумелев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми-педагогикалық журналы. 2019. -Астана: ЕҰУ. 11-19б. Ж.М. Есмұхан

3 "Майталман  ғалым  және ұлағатты ұстаз" ISSN 2220-685X «Инженерлік графика мен кәсіптік білім беру мәселелері» Л.Н. Гумелев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми-педагогикалық журналы. -№2, 2020.-Астана: ЕҰУ. 17-24 К.А. Куспеков У. Т. Карымсаков

4 "Түйіндесулерді салу тақырыбы негізінде оқу-жаттығу сабақтарынан  ғылыми-зерттеу жұмысына көшу" 05-06-2014 Инженерлік геометрия және компьютерлік графика: теория мен практика ҚазҰТУ ҚазҰТУ-дың 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. -170-181б. Ж. М. Есмұхан

5 "Коникаларды циклдық қисық ретінде салуда компьютерлік графиканың құралдарын қолдану" 05-06-2014 Инженерлік геометрия және компьютерлік графика: теориясы мен практикасы ҚазҰТУ ҚазҰТУ-дың 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары. У.Т.Қарымсақов Д.Д.Әбілдабекова әдістемелік семинар материалдары –239-245б

6 «Инженерлік кадрларды дайындау арқылы студенттердің танымдық және шығармашылық белсенділігі» 22-11-2019 ҚазБСҚА жанындағы колледжі  «Жаһандану дәуірінде құзыретті көзқарасты жүзеге асырудағы пәнаралық интеграция» халықаралық ғылыми-практикалық семинарының материалдары Н. Т. Шогелова

7 «Инженерлік графика пәнінің сәулет мамандығы студенттерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру орны» 2-11-2019 ҚазБСҚА жанындағы колледжі  «Жаһандану дәуірінде құзыретті көзқарасты жүзеге асырудағы пәнаралық интеграция» халықаралық ғылыми-практикалық семинарының материалдары.  У.Т.Қарымсақов Д.Д.Әбілдабекова

8 «Графикалық пәндерді оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану». Сәулет пен құрылыстың заманауи тенденциялары: энергия тиімділігі, энергия үнемдеу, BIM технологиялары, қалалық орта мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 27-28 мамыр, 2020 ж. ҚазБСҚА  У.Т.Қарымсақов Д.Д.Қаражанова 

Оқулықтар, оқу құралдары және әдістемелік нұсқаулар.

9 "Компьютерлік графиканың теориялық негіздері" Оқу құралы Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің Республикалық оқу -әдістемелік кеңесінде (UMS RUMS) баспаға ұсынылған ЖШС «Алманах баспа үйі» -Алматы.  2019ж. Ж. M. Есмұхан Қ. Ә. Құспеков

10 "Сызба геометрия" Электронды мультимедиалық оқулық. авт. куәлік ИС008100 №790 19.04.2017. (Республикалық ЖОО аралық электронды кітапхана). Ж. M. Есмұхан Қ. Ә. Құспеков.

11 "Сызба геометриядан орналдалатын зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау" 1-бөлім. (қазақ және орыс тілінде). ҚазҰТУ, -Алматы 2014ж.  Ж. М. Есмұхан Қ. Ә. Құспеков Е.А. Әуезов

12 "Сызба геометриядан орналдалатын зертханалық жұмыстарға әдістемелік нұсқау" 2-бөлім. (қазақ және орыс тілінде). ҚазҰТУ, -Алматы 2014ж.  Ж. М. Есмұхан Қ. Ә. Құспеков Е.А. Әуезов

13 "Бұрандалы, кілтекті және тісті біріктірулер" Студенттерге инженерлік графикадан өзіндік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. ҚазҰТУ, -Алматы 2016ж.  Ж. М. Есмұхан Қ. Ә. Құспеков

14 "Ғимараттың өзіндік және құлама көлеңкелерін салу" Студенттерге инженерлік графика-ІІІ өзіндік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. ҚазБСҚА. -Алматы. 2018ж. А.М.Иисова

18 "Ғимараттың сәулет-құрылыс сызбаларын орындау" Студенттерге инженерлік графика-ІІ өзіндік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. ҚазБСҚА. -Алматы. 2019ж. А.М.Иисова

19 "Аксонометрия" Студенттерге инженерлік графика-І өзіндік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. ҚазБСҚА. -Алматы. 2019ж. А.М.Иисова