Ордабай Аида Ғаниқызы

Ордабай Аида Ғаниқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Ассистент

Т.К. Бәсенов атындағы Сәулет және құрылыс институты

Құрылыс және құрылыс материалдары кафедрасы

Email: a.ordabay@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2014 жылдан бастап Сәтбаев Университеті, "Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты", "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасының көмекші.

Қосымша ақпарат

- «BIM және Еурокодты технологиялардағы құрылымдық талдау және геотехникалық талдау үшін SOFiSTiK бағдарламалық пакеті» тақырыбындағы семинарға қатысты, Сатбаев университеті Грейтекпен (Санкт-Петербург) бірлесіп.

.

Ғылыми жобалар

Бетонға арналған модификациялық қоспаларды зерттеу - бұл физикалық-химиялық сипаттамаларын жоғарылату және бетонға соңғы оң қасиеттерін беру үшін жоғары сапалы сипаттамалары бар құрылыс конструкцияларын алу үшін және ең қолайлы уақытта қажет болатын қоспаларға енгізілген бейорганикалық немесе органикалық химиялық өнім.

Жарияланымдар

1. Модифицированные добавки для агрегативной устойчивости керамической суспензии в  технологии пенокерамического материала. Труды Международной научно-практической конференции «Архитектура и строительство в условиях глобальной интеграции». Алматы: КазНТУ им. К.И. Сатпаева, 2015 г. с. 320 – 322.

2. Узкополосная PLC-Технология: OFDM-Модуляция ВЕСТНИК КазНТУ. Алматы: КазНТУ им. К.И. Сатпаева. 2015 г.  с. 315 - 318.

3. Аналитический обзор технологий легких заполнителей на основе природного и техногенного  сырья Международной научно-практической конференции «Новые 

строительные тренды в XXI», посвященной 80-летию академика Кулибаева А.А. (в редакции)

4. Куатбаева Т.К., Ордабай А.Ғ. Оптимизация технологических аспектов получения силикатных материалов на основе природных и техногенных малокварцевых отходов. Труды Сатпаевских чтений - Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономики РК 2019 г., Том II, с 897-901. 

Білім беру

1)2008-2012 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық  университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы, "Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру" мамандығы. Біліктілігі - техника және технология бакалавры.

2) 2012-2014 жж. Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Т.Қ. Басенов атындағы Сәулет және құрылыс институты, "Құрылыс және құрылыс материалдары" кафедрасы. Біліктілігі - 6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру» мамандығы  магистрі.

Оқу бағдарламалары