Садықов Батырхан Болатұлы

Садықов Батырхан Болатұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: b.sadykov@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Геодезия бойынша техника ғылымдарының магистрі. Геодезия, маркшейдерлік іс және геомеханика саласында жұмыс істейді. Оқылатын пәндер геодезия; геоинформатика; жер мониторингі,

сандық фотограмметрия негіздері, сандық карталар және модельдер. Сатбаев университетінде 4 жыл ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі бар.

Білімі

2009-2013 050707 - "Тау ісі", Бакалавр ,ЖБ-Б № 0509727 2014 -2016 6М071100 - "Геодезия" магистр дәрежесі, ЖООК-М № 096438 2017 –Қазіргі уақыттқа дейін 6D071100-Геодезия мамандығы бойынша докторант»

Ғылыми жобалар

Кіші ғылыми қызметкер болып табылады: ГАЖ-технологияның инновациялық әдістері негізінде жер қойнауын игеру кезінде жер бетіндегі қауіпті учаскелердегі тау-кен массивінің жылужымен

геомониторингтің болжау жүйесі мен әдістерін әзірлеу (№2019/АР05133929)

Жарияланымдар

1. Энергетический критерий зонного районирования поверхности месторождения по степени опасности к обрушениям. Журнал известия вузов «геодезия и аэрофотосъемка». Номер: 9

Издательство: МИИГАиК, Москва. Год: 2018 С. 123-125. ISSN 0536-101X (print)

2. Влияние трещиноватости горных пород на геомеханические процессы. Вестник Национальной  Академии Горных Наук –Вестник НАГН, г.Астана,2018 г. С.73-76. ISSN 2518-797.

3. Совершенствование энергетического критерия при зонировании земной поверхности по степени ослабленности . Вестник КазНИТУ №4, г.Алматы, 2018 г. С.32-38. ISSN: 1563 - 0234.