Саиб Надин

Саиб Надин

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Лектор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасы

Email: n.seib@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

06 / 2014-08 / 2020 - геолог-кеңесші - Батыс және Солтүстік Балқаш аймағының аумағындағы тарихи геологиялық және геофизикалық деректерді жинау, талдау, тарихи. Мәліметтерді құрылымдау және талдау, ГАЖ құру. Спутниктік деректерді өңдеу және талдау. Пайдалы қазбаларды одан әрі іздеуге арналған мәліметтер жиынтығы негізінде аудандардың келешегін бағалау. Перспективалы аймақтарды анықтау, бөлінген учаскелер бойынша жұмыстарды жоспарлау және жоспарлау. PimaView құрылғысында спектрлерді өлшеу және талдау, спектрлік сипаттамалардың карталарын құру. Ғылыми жобалар құрастыру. Далалық жұмыс. Есеп жазу. Есептер. Конференцияларға қатысу. Оқу курстарын өткізу. Компаниялар: KAZ Minerals, «Geochem Exploration» ЖШС, «Dva Key» ЖШС, «Geoken» ғылыми-өндірістік орталығы

01 / 2014-05 / 2014 - Келісімшарт бойынша жұмыс - спутниктік деректерді талдау. Қаратау өңірінің материалдарын жинақтау және қорыту. Геологиялық экскурсияларға қатысу. Жер туралы ғылымдар институты, univ. Йена, Германия, жетекшісі: проф. К.Хаубек

10/2012 - 12/20013 - Сарапшы - МАГАТЭ-нің ГАЖ маманы ретінде Қазақстандағы үш миссия

10/2013 - 12/20013 - тағылымдамашы ғылыми қызметкер ретінде - Қазақстанның Алтай мен Тянь-Шань аймағындағы белсенді тектоникалық процестерді зерттеу Ахен университетінің RHTU геоғылымдар және табиғи кадастрлар географиясы факультеті, жетекшісі: проф. К.Рейхертер

07/2012 - 09/20013 Өздік жұмыс - докторлық жұмысты аяқтау. Мақала жазу Жер туралы ғылымдар институты. Йена, Германия

04/2009 - 06/20012 - Зерттеуші - Орталық Азиядағы, Қазақстандағы тектоникалық процестердің әсерінен рельефтің пайда болуын зерттеу және Батыс Эйфельдің вулкандық өрісінің тектоникасы мен эрозиясын зерттеу. Ғылыми материалдарды талдау және жалпылау, ГАЖ құру, жерсеріктік мәліметтер мен жер бедерін талдау. Далалық зерттеу - тексеру жұмыстары. Жасақ басшылығы. Дала жұмыстарын ұйымдастыру - Жер туралы ғылымдар институты, univ. Йена, Германия, жетекшісі: проф. Дж. Клей

09/2008 - 03/2009 - Зерттеуші - геологиялық тапсырмаларға арналған бағдарламалық жасақтаманы (advangeo®) сынау және оңтайландыру. Мақала жазу. Конференцияға материал дайындау Beak Consultants GmbH, Фрайберг, Германия, жетекшісі: доктор А.Бард

03/2008 - 09/2008 - ГАЖ маманы / Зерттеуші - Мәліметтерді жинау және өңдеу, электрондық геологиялық картаны құру. Студенттік және докторлық жұмыстарды сүйемелдеу TU Bergakademiya. Фрайберг, Германия, жетекшілер: проф. Л.Ратчбахер, кіші проф. Р.Клауген

02/2008 - 03/2008 - ГАЖ маманы - кескіндерді өңдеу және интерпретациялау жобасында жұмыс істеу. Электрондық карталарды құру GAF_ Мюнхен, Германия, менеджер: Фольк

03/2005 - 04/2007 - Зерттеуші - Солтүстік Тянь-Шань, Қазақстанның қалың қабаты мен ассоциативті бассейндеріндегі ақаулар жүйесінің эволюциясын зерттеу. Спутниктік деректерді өңдеу және талдау. Ғылыми материалдарды талдау және жалпылау Жобаны жазу - Сандық биіктік моделін өңдеу және талдау арқылы Батыс Эйфель жанартау өрісінің маарларын және соған ұқсас жанартау түрлерін оқшаулау. Дала бақылаулары бойынша сертификаттау Жер туралы ғылымдар институты, Жалпы геология бөлімі, Унив. Йена, Германия, жетекшісі: проф. Г.Бухель

6/2004 - 12/2004 - ГАЖ маманы - мәліметтерді жинау және Гиссен аумағының электрондық картасын құру Turnclub Hannover, Германия, жетекшісі: Г.Годе

02/2003 - 05/2003 стажер ғылыми қызметкер ретінде - спутниктік деректерді пайдаланып Сібірдің гидрогеологиялық мониторингі География институты, univ. Йена, Германия, жетекшісі: проф. К.Шмуллиус

06/1999 - 11/2000 - келісімшарт бойынша ГАЖ маманы / геолог - Минерализацияның локализация заңдылықтарын зерттеу. Спутниктік деректерді және алдын-ала геологиялық-геофизикалық зерттеулердің мәліметтерін талдау арқылы алтын мен мыс кен орындарын ықтимал оқшаулау орындарын болжамды бағалау Қазақстандағы Frontier Mining LTD, жетекшісі: доктор Э.Блюмштейн

03/1998 - 08/2001 - Зерттеуші - жерсеріктік деректерді талдау негізінде Қазақстандағы Семей ядролық сынақ полигонының мәселелерін зерттеу: температура ауытқулары, инфрақұрылым, ядролық жарылыстардың жер бетіне әсері, аймақтың геологиялық құрылымы AMPS миссиясы, Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы. Ғарыштық зерттеулер институты, жетекшісі: проф. Закарин

07/1995 - 10/1997 - геолог - ACCESS негізінде алтын рудасының пайда болуының деректер базасын құру. Сапролиттердің спектрлік сипаттамаларын құрылғы мен «PimaView» бағдарламасын қолдану арқылы анықтау Ньюмонд Голд Корпорациясы, Қазақстан, Алматы, жетекшісі: доктор Э.Блюмштейн, п.ғ.д. А.Рассохин

08/1986 - 02/1998 - геолог

Білімі

07/1981 - 06/1986 - атындағы Қазақ политехникалық институты IN және. Ленин, Алматы, Қазақстан - біліктілігі: геолог-тау-кен инженері (геологиялық зерттеу, пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу және барлау)

04/2009 - 12/2012 - Жер туралы ғылымдар институты, Фридрих Шиллер атындағы Йена университеті, Германия (Жер туралы ғылымдар институты, Фена Йена, Германия) -

алынған ғылыми дәрежесі: PhD (доктор Рер. Нат) - Диссертация тақырыбы: Құрылымдық геология мен геоморфология мәселелерін шешу үшін жер бетінің сандық моделін және спутниктік деректерді талдау, жетекшісі: проф. Д. Дж. Кля - Зерттеу мақсаты: Қазақстанда Солтүстік Тянь-Шань мен Жоңғарияның неотектоникасын зерттеу үшін кескіндерді өңдеу әдістерін қолдану. Тектоникалық процестердің нәтижесінде Батыс Эйфель маарларының қалдық эрозиялық формасы

Жарияланымдар

Сейб, Н., Клей, Дж., Фойгт, Т. (шолуда) Катутау-Долантау тау бөктерінің Неотектоникасы (Іле, Қазақстан бассейні): төрттік беттердің спутниктік суреттерінен бақылаулар.

Сейб, Н., Клей, Дж., Бюхель, г. (2013) Батыс Эйфельдің жанартау өрісіндегі маарлар мен ұқсас вулкандық рельефті пішіндерді DTM деректерінің кескінін өңдеу арқылы анықтау: сақталу жағдайына байланысты әртүрлі әдістердің тиімділігі. Жер туралы ғылымдардың халықаралық журналы. V102 / 3, 875-901 бет

Коберт, М., Сейб, Н., Клей, Дж., Фойгт, Т. (2013) Тянь-Шаньның солтүстік бөлігіндегі қалың тері, Қазақстан: құрылымдық мұрагерлік және көп фазалық деформация. М. Немкок, А. Мора, Дж. В. Косгроув (ред.): қалың тері басым Орог: бастапқы инверсиядан толық аккрецияға дейін. Лондон геологиялық қоғамы, арнайы басылымдар.

Сейб, Н., Клей, Дж., Фойгт, Т., Кобер, М., Бувтышкин, в. (2011) Солтүстік Тянь-Шань кайнозойының кейбір тектоникалық ерекшеліктері. 5-ші Халықаралық симпозиум "Геодинамика мен геоэкологияның заманауи мәселелері". Бішкек. ISBN 978-9967-26-317-8. (кеңейтілген аннотация). (орыс тілінде).

Джонас Клэй, Томас ФОЙТ, Надин СЕЙБ, Мартин КОБЕРТ (2011). КАЙНОЗОЙ БАССЕЙНІНІҢ ШӨГІНДІ ЖӘНЕ ТЕКТОНИКАЛЫҚ ЭВОЛЮЦИЯСЫ НЕМЕСЕ (СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬ, ҚАЗАҚСТАН). Іле ойпаты-Солтүстік Тянь-Шань мен Қазақстандағы Жоңғар Алатауы фронттарының арасында орналасқан үшбұрышты кайнозой жарылған форланд ойпаты. Ол тартумен байланысты іргетастың бірнеше көтерілуімен бұзылады.

Сейб, Н., Клей, Дж. (2010) геологиялық есептерді шешу үшін қалдық беттерді есептеу мәселелері. VIII Халықаралық Колумбор оқуларының материалдары. Мақалалар жинағы. ҮРМПУ. Под ред. в. В. Афанасьев. 532 б. ISBN 978-5-87555-630-2 (орыс тілінде).

Барт, А., Ноак, с., Леглер, с., Сейб, Н., Рексхай, А. (2010) Rohstoffprognosekarten mit Verfahren der künstlichen Intelligenz – Fortschrittliche фон Ростоффты сәйкестендіру - Энтвиклунгсунд Швелленландердегі әлеует. Глюк Ауф 146, Нөмірі 4.

Джей Клэй, Т Войт, Н Сейб, М.Кобер (2010). AGU күзгі жиналысының тезистері. Іле өзені бассейнінің тектоникалық және шөгінді эволюциясы (Солтүстік Тянь-Шань, Қазақстан). V-2010. бет T43C-2240

Сейб, Н., Клей, Дж., Торизин, Э., Зандер, и., Гепель, А., Бюхель, г. (2008) Вестейфель рельефінің сандық моделінде (DTM) вулкандық рельефті анықтау. Z дт. Гес. Геовисс. 159/4:657-670.

Надин Сейб, Джонас Клэй, Ральф Фрейтаг, Томас Фойт (2006). "Тектоника, құрылым және кристаллогеология" симпозиумы / / die neogene Entwicklung des zentralen Tien Schan, Қазақстан. Эрсте Эргебниссе фон Апатит-Spaltspurdatierungen және морфотехникалық талдау Фон Сателлитендатен//207-2011p.

Р Фрейтаг, Джей Клэй, Н Сейб, Т Фойт (2006). AGU күзгі кездесуі баяндамаларының тезистері / / Қазақстандағы Солтүстік Тянь-Шань тектоникасы: ыдыраудың Жаңа дәуірлері және ашық сұрақтар / / V2006, Т23B-0485 бет

Сейб, Н. (2004) Наманджал алтын кені мысалында минералданған аймақтарды барлау кезінде қашықтықтан зондтау әдістері. Q: GeoBit / GIS-9 сағат 3, 25-28.

Фраш, г., Саиб, Н. (2003) Семейдегі атом электр станциялары аймағындағы Вермефельдер аномалиясы. ГеоБИТ / ГАЖ. - 16 сағат 3, 11-14.

А. о.Шейкин, м. с. Сысдықов, Н. Сейб, Р. Ященко, В. А. Ковшарь (2001) қашықтықтан зондтау деректері негізінде Каспий теңізінің солтүстік-шығысындағы жағалаудағы аудандардың рекреациялық әлеуетін анықтау. Тәуелсіз. исследованный. Экол.бал.-биол. Орталығы. С50. МРНТИ. 39.19.25 39.21.02 06.41.91 71.37.75. ӘОЖ: 528.8: 574 (орыс тілінде).