Сатыбалдиева Рысхан Жакановна

Сатыбалдиева Рысхан Жакановна

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Кафедра меңгерушісі

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Киберқауіпсіздік, ақпараттарды өңдеу және сақтау» кафедрасы

Email: r.satybaldiyeva@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

Ақпан 2022ж -Киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау кафедрасының меңгерушісі

Қыркүйек 2021ж- ПИ афедрасының қауымдастырылған профессоры, Пәндер: Көшбасшылық және эмоционалды интеллект, үлкен деректерді сақтау және өңдеу, big Data storage Systems & Computations, жасанды интеллект негіздері 

Қыркүйек 2021 – қазан 2021 ХАТУ, АЖ кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушы.,

2009-Қыркүйек 2021 ХАТУ,АЖ кафедрасының қауымдастырылған профессоры, пәндер: Architecture and design is, Introduction Information retrieval systems, Introduction Information retrieval systems, Information and Communication Technology, Advanced Software Engineering, Database in Information Systems, information retrieval Systems

2008-2009 жж.Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ-нің студенттер контингентін және мансабын қалыптастыру бөлімінің бастығы

2006 – 2008жж ҚБТУ, "UML модельдеу тіліне кіріспе", "деректер базасы"пәндері бойынша ВТ по кафедрасының лекторы

2001 - 2009 жж.әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің аға оқытушысы, Пәндер: жүйелік және қолданбалы бағдарламалау, "Информатика", "компьютердегі Практикум", "экономикадағы математикалық әдістер", "компьютерлік графиканың көмегімен қолданбалы есептерді шешу", "Web-дизайн және интернет технологиялары", " объектіге бағытталған талдау мен жобалауда UML қолдану", "UML модельдеу тіліне кіріспе", "мәліметтер базасы", "бағдарламалық қамтамасыз етуді жобалау процесі", курстық және бітіру жұмыстарына нұсқаулық

1990-2001 жж. "Банк школа" жоғары мектебі, аға инженер-бағдарламашы, "Банк ісін ақпараттандыру", "қаржылық есептерді автоматтандыру", "компьютерлік деректер банкі", "Қаржы-экономикалық есептеулер"пәндерінің оқытушысы.

Білімі

2008 қараша техника ғылымдарының кандидаты (арнайы шифр) 05.13.18)

1998-1999 КИМЭП

Курстар: Микроэкономика, Статистика, Менеджмент.

1992-1994 Алматы банк колледжі

Банк ісінің маманы.

1985-1990 ҚазМУ С. М. Киров Атындағы

Қолданбалы математика (механика және қолданбалы математика факультеті)

Жарияланымдар

Жасыл технологиялар. Ускенбаева Р. К., Куандыков А. А., Молдағұлова а. Н., Бектемісова Г. У., Сатыбалдиева р. Ж. оқулық – "Қазақ университеті", Алматы, 2020, 440 бет.

Студенттердің Multicriteria Model of Students ' Knowledge Diagnostics based on the Doubt Measuring Level Method for e&M Learning / / Hindawi, Mobile Information Systems, Volume 2019, Article ID 4260196, 11 беттер, https://doi.org/10.1155/2019/4260196 (бірлескен авторлықта)

Applying of RPA in Administrative Processes of Public Administration\\ 2019 IEEE 21st Conference on Business Informatics (CBI) Volume 2, pages 9-12, 10.1109/CBI.2019.10089 ,2019/7/15 (бірлескен авторлықта)

On identification of hybrid business processes for effective implementation in the form of cloud services, // E-proccedings of 19th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2019), Oct., 2019; Jeju, Korea, DOI: 10.23919/ICCAS47443.2019.8971520(бірлескен авторлықта.)

Big data hybrid structure optimization. ҚазККА Хабаршысы No 4 (111), 2019. 180-185 б. (бірлескен авторлықта.)

Architecture Development For Certain Classes Of University Business Processes// 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI), Antwerp, Belgium, 2020, pp. 91-95, doi: 10.1109/CBI49978.2020.10064. (бірлескен авторлықта.)

"ECG Data Mining Using SAS," 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI), Antwerp, Belgium, 2020, pp. 78-81, doi: 10.1109/CBI49978.2020.10061. (бірлескен авторлықта.)

"Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" оқулық 2 бөлімнен тұрады, орыс, ағылшын тілдерінде (бірлескен авторлықта) барлық мамандықтар бойынша барлық оқу формасындағы студенттерге арналған// - 1-е бас.-Алматы: 2017 (Д.А. Шыныбеков, Р. К. Өскенбаева, В. В. Сербин, Н. Т. Дүзбаев, а. н. Молдағұлова, к. с. Дүйсебекова, р. Ж. Сатыбалдиева, Г. и. Хасенова, Б. А. Урмашев)

The construction of the Kazakh language thesauri in automatic word processing system, Proceedings of the 6th International Conference on Engineering & MIS 2020, Association for Computing Machinery, NY, USA. ICEMIS’20 (DTESI’20), September 14–16, 2020, Almaty, Kazakhstan. DOI: 10.1145 / 3410352.3410789 (бірлескен авторлықта.)

Mathematical Model for the Research of Systems with Massively Parallel Processing Based on Big Data / / Journal of Engineering and Applied Sciences 13 (1): 137-149, 2018 ISSN: 1816-949x (бірлескен авторлықта.)

Peculiarities of modeling business processes in the university using the example of IITU / / ҚазҰТУ хабаршысы №6, Алматы, 2018 (R. Uskenbayeva, R. Satybaldiyeva, G. Bektemysova, A. Moldagulova, A. Aitim бірлескен авторлығында)

ХАТУ АҚ мысалында білім беру мекемесіндегі Бизнес-процестер// Materials of the IV International Scientific-Practical Conference "сапа менеджменті: іздеу және шешімдер", November 27-29, 2018, Casablanca, Morocco (бірлескен авторлықта)

SAP ERP базасында бухгалтерлік құжаттардың графикалық электрондық көшірмелерімен жұмыс істеу модулін әзірлеу / / халықаралық ғылыми журнал, WORLD SCIENCE, № 12(40), Vol.1, December 2018, ISSN 2413-1032, DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws (бірлескен авторлықта)