Төлендіұлы Санат

Төлендіұлы Санат

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматтандыру және цифрлау институты

Электротехника, электроника және телекоммуникация кафедрасы

Email: s.tolendiuly@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

«Болашақ» халықаралық бағдарламасының түлегі.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті - Елбасының қорының «Саяхат грантының» иегері.

Еңбек жолын 2011 жылы Ғарыштық Зерттеулер Институтының ғарыштық материалдар және аспаптар зертханаларында инженер болып бастаған. 2012 жылдан 2014 жылдар аралығында «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ кіші ғылыми қызметкері болып жұмыс істеді. 2015 жылдан бастап Жану Проблемалары Институтының CBC-Жаңа материалдар ғылыми-зерттеу тобында аға ғылыми қызметкер (қосымша шарт бойынша) болып жұмыс істейді.

Педагогикалық қызметін 2017 жылы Қ.И. Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ «Ғарыштық құралдарды пайдалану» кафедрасында лектор ретінде бастады.. Ал 2018 жылдан бастап 2020 жылға дейін Сатбаев университетінің "электроника, телекоммуникация және ғарыштық технологиялар" кафедрасында сениор-лектор болып жұмыс істеген.

2020 жылдың 24 тамызынан бастап "өнеркәсіптік инженерия" кафедрасының Қауымдастырылаған профессоры болып жұмыс істейді.

Бүркітбаев атындағы Өнеркәсіптік автоматика және цифрландыру институтының Ғылыми кеңесінің мүшесі.

Ғылыми жобалар

Негізгі ғылыми бағыттары:

Жоғары температуралы өткізгіштер, отқа төзімді материалдар, зымыран отыны, аэроғарыштық мақсаттар үшін жеңіл құрылымдық және композициялық материалдар.

Сәтбаев университетінде жұмыс істей отырып, Төлендіұлы С. іргелі және қолданбалы ғылыми жобаларды орындауға (аға ғылыми қызметкер ретінде) белсенді қатысады

Жарияланымдар

Fomenko S.M., Akishev A., Tolendiuly S. Thermal flows influence on the change of temperature stresses in surface and inner layers of refractories // Materials Today: Proceedings. - 2020. – P. 567 (Scopus CiteScore 1.23, Percentile 44, Doi:10.1016/j.matpr.2020.05.198).

Akishev, A.K., Fomenko, S.M., Tolendiuly, S. Effect of Refractory Thermal Stresses and Parameters on Development of the Internal Temperature Field. Refractories and Industrial Ceramics. – 2020. – V60. – P.561-565. https://doi.org/10.1007/s11148-020-00407-1

S. Tolendiuly, S. M. Fomenko, R. G. Abdulkarimova & A. Akishev, Synthesis and superconducting properties of the MgB2@BaO composites, Inorganic and Nano-Metal Chemistry. – 2020. - V. 50, №5. - P. 349 – 353.

А.Х. Акишев, С.М. Фоменко, С. Толендиулы Проявления внутренних напряжений и термостойкость периклазовых огнеупоров-конструкций, Горение и плазмохимия. – 2020. – Т.18. – С. 3-9.

Нурланкызы А., Талгаткызы Г., Төлендіұлы С. Ионизационные эффекты в бортовой электронной аппаратуре космического аппарата / Международная научная конференция студентов и молодых ученых «Фараби әлемі», 6-9 апреля 2020 г., Алматы, Казахстан.

S.M. Fomenko, A. Akishev, S. Tolendiuly, Thermal flows influence on the change of temperature stresses in surface and inner layers of refractories / The 10th International Conference on Key Engineering Materials, 26 -29 March 2020, Madrid, Spain.

Tolendiuly S., Fomenko S. M., Akishev A., Rakhym N., and Kashkynbai D. Obtaining carbon-containing composites based on ilmenite and chrome concentrate by SHS / XV International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 16-20 September 2019, Moscow, Russia. P. 565-567.

Акишев А.Х., Фоменко С.М., Төлендіұлы С, Қашқынбай Д.Т., Рахым Н.Т.  Внутриструктурное температурное напряжение – основной фактор разрушения огнеупоров металлургических печей, Горение и плазмохимия. – 2019. – Т. 17. - С. 33-39

Tolendiuly S., Fomenko S.M., Mansurov Z.A., Dannangoda G., Martirosyan K.S. Superconducting characteristics of SWCNT doped MgB2 obtained by combustion synthesis XIV International symposium on self-propagating high temperature synthesis «SHS». – Tbilisi. Georgia, September 25-28, 2017. – P. 38

Tolendiuly S., Fomenko S.M., Mansurov Z.A., Dannangoda G.C., Martirosyan K.S. Superconducting properties of MgB2 doped with graphene produce by SHS method. The proceedings of International conference «Asian Advanced Materials Congress». – Syngapore, 11-17 March 2017. – P. 1

Tolendiuly S., Fomenko S.M., Mansurov Z.A., Dannangoda G., Martirosyan K.S. Self-propagating high temperature synthesis of MgB2 superconductor in high-pressure of argon condition Eurasian Chemico-Technological Journal. - 2017. - Vol.19, №2. - P. 177-18

Tolendiuly S., Fomenko S.M., Baideldinova A.N., Mansurov Z.A., Martirosyan K. Fabrication of superconducting materials based on magnesium diboride by SHS technique in centrifuge. The proceedings of International Conference on «Nanotechnology and Nanomaterials in Energy». - Paris, France, 2016. – P. 44-48.

Толендиулы С., Фоменко С.М., Мансуров З.А., Абдулкаримова Р.Г., Мартиросян К. Патент № 1729 РК. «Способ получения диборида магния» опубл. 30 сентября 2016 г., МПК C01B 35/04, Бюл. № 6.- С. 3

Tolendiuly S., Fomenko S.M., Abdulkarimova R.G., Mansurov Z.A., Dannangoda G.C., Martirosyan K.S. The effect of MWCNT addition on superconducting properties of MgB2 Int. J. Self-Propag. High-Temp. Synth., - 2016. - vol. 25, .№2. - P. 97-101

Tolendiuly S., Baideldinova A.N., Abdulkarimova R.G., Ksandopulo G.I., Martirosyan KS, Self-propagating high-temperature synthesis of magnesium diboride in a high-temperature centrifuge. - Izvestiya NAN RK, 2016.– V. 3, No. 411. - P.40-44

Ismailov M.B., Tolendiuly S., Ramazanova ZH.M., Nigmetchanova G.B. Effect of the nature and degree of porosity on mechanical properties of magnesium alloys Mg-Al-Zn for space purposes, Eurasian Chemico-technological journal. Vol. 18. №1. 2016. ID57194198088

Білім беру

- Ядролық физика мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры (2006 - 2011, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ);

- Ғарыштық материалтану және жаңа материалдардың технологиясы мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі (2012 - 2014 жж., Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ);

Нанотехнология және наноматериалдар бойынша философия докторы (2014 – 2017 жж., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ).

Халықаралық ғылыми тәжірибелер:

- Кембридж университеті, 01.06 / 2017- 30 / 11/2017.

- Физика институты (Польша), 18.08.2016 / 2016 -18 / 09/2016.

- Техас университеті (АҚШ), 01.06 / 2015-01 / 08/2015.

- Малайзия ғылым университеті (Малайзия), 08.08.2013 / 2013-30 / 08/2013