Төлепбердинова Гүлнұр Алпысқызы

Төлепбердинова Гүлнұр Алпысқызы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және техниканың автоматика құралдары кафедрасы

Email: g.tyulepberdinova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Гүлнұр Алпысқызы Төлепбердинова әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Ақпараттық технологиялар факультетінің жасанды интеллект және Big Data кафедрасының аға оқытушысы, 50-ден астам ғылыми жарияланымдардың, 2 монографияның және 5 оқу құралының авторы, хирша индексі - 1, скопус дерекқорында индекстелген 8-ден астам еңбегі бар.

Төлепбердинова Г.А. 01.09.2022 ж. бастап Satbayev University "Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары" кафедрасының қауымдастырылған қосымша профессоры қызметін атқаруда.

Білімі

1. 1998-2002 Бакалавриат

ҚазҰУ. Әл-Фараби механика-математика факультеті

Мамандығы: қолданбалы математика (үздік диплом)

2. 2002-2004 Магистратура

ҚазҰУ. Әл-Фараби механика-математика факультеті

Мамандығы: қолданбалы математика және информатика

3. 01.01.07-Есептеу математикасы мамандығы бойынша физика - математика ғылымдарының кандидаты

Ғылыми жобалар

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің АП09260767 гранттық қаржыландыру жобасының «Студенттердің денсаулық жағдайын бағалаудың интеллектуалды ақпараттық-талдамалық жүйесін дамыту» тақырыбы бойынша ғылыми жетекшісі. Қазақстан» (2021-2023 жж.).

Жарияланымдар

Скопус соңғы 3 жыл:

Yao C., Tyulepberdinova G., Gu S. Combustion Model of a Dual-Fuel Diesel Engine. Chemical Engineering and Technology, 2021, 44(6), стр. 1025–1032 DOI:10.1002/ceat.202000553 Tyulepberdinova, Gulnur A.; Oralbekova, Zhanar O.; Gaziz, Gulnur G.; Maxutova, Bota A.; Baitenova, Saltanat A.; Comparative analysis of numerical methods of the solution of a onedimensional inverse problem of acoustics // "Periódico tchê química" journal that is currently indexed by scopus database. issn 2179-0302. (2020); vol.17 (№34) Jamanshalov, M., Kunelbayev, M.Mansurova, M., ...Alimova, M.Tergeussizova, A. Methods for Measuring EMC in Telecommunications Systems. WSEAS Transactions on Systems and Controlthis link is disabled, 2022, 17, стр. 300–304, 34 Mansurova, M.Zubairova, M.Kadyrbek, N.Tyulepberdinova, G.Sarsembayeva, T. Data Analysis for the Student Health Digital Profile.

Proceedings - 2021 16th International Conference on Electronics Computer and Computation, ICECCO 2021

Mansurova, M., Sarsenova, L., Kadyrbek, N., ...Tyulepberdinova, G.Sailau, B.Design and Development of Student Digital Health Profile. 15th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2021 Oralbekova, Z.O., Tyulepberdinova, G.A., Gaziz, G.G.Adamova, A.D.Sholpanbaev, B.B. The use of radar technologies in the hydraulic engineering in seismic zones. Journal of Applied Engineering Sciencethis link is disabled, 2021, 19(4), стр. 1040–1048

ККСООН соңғы 3 жыл:

М.Е. Мансурова, В.Б. Барахнин, Г.А. Тюлепбердинова, Ф.Р. Гусманова, А.А. Нұраханова Денсаулық жағдайының жiктeмeсiн жасанды интеллект әдістерімен салыстырмалы талдау. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Физика-математика ғылымдары» сериясы, №3(75), 2021 - С. 129-137. D. T. Tolek, O. N. Dolinina, M. E. Mansurova, G. A. Tyulepberdinova IOT-based municipal solid waste collection model Вестник «Национальной инженерной академии Республики Казахстан»,  № 2 (80), 2021 г- С. 67-75. С.А. Адилжанова , Г.А.Тюлепбердинова , М.Ж. Сакыпбекова , Н.А.Текесбаева. ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Физико-математические, №4(72), 2020 г – 144-148 б. Тюлепбердинова Г.А., Адилжанова С.А., Газиз Г.Г., Тойғанбаева Н.А., Сақыпбекова М.С. Заманауи ақпараттық технологияларды қоғамда пайдалану деңгейін бағалау.  Анализ математических методов многокритериальной оптимизации и динамического управления ресурсами кибербезопасности объектов информатизации. КазНИТУ" серия Технические науки, КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: КазНИТУ, №3 (139) 2020. – 215-220 б.

Адилжанова С.А.,  Тюлепбердинова Г.А., Газиз Г.Г.,  Сакыпбекова М.С. Ақпараттандыру объектілерінің киберқауіпсіздік ресурстарын динамикалық басқарудың математиклық әдістерін талдау. Вестник КазНИТУ" серия Технические науки, КАЗАХСТАН, рекомендуемый ККСОН МОН РК, издательство: КазНИТУ, №3 (139) 2020. – 102-105 б.