Тойшыбек Азамат Мағауияұлы

Тойшыбек Азамат Мағауияұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Кіші ғылыми қызметкер

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: a.toishybek@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

 2018. Контролер ОТК, «АҚ АК Алтыналмас»

01.02.2019-01.11.2019 жж. Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ, «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының оқытушысы

01.11.2019-01.06.2020 жж. Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ, «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасының аға оқытушысы

01.02.2021-31.01.2022 жж. Инженер-химик , «Кастинг» ЖШС

02.01.2022 жылдан бастап «Металлургия және пайдалы қазбаларды байыту» кафедрасында жұмыс істейді

Сертификаттар және дипломдар:

- Халықаралық ағылшын тілінің IELTS емтиханы (6.0) (2016)

- Халықаралық ағылшын тілінің IELTS емтиханы IELTS (5.5) (2019)

- American Space Almaty және Chevron қолдауымен ұйымдастырылған эссе байқауының екінші орын иегері (2018).

- English Communication Skills for Engineers- (Онлайн платформа Udemy, 2020)

- Introduction to Project Management –(Онлайн платформа, Coursera-2020)

- University Teaching by The University of Hong Kong (Онлайн платформа, Coursera-2020)

Аналитикалық қондырғыда жұмыс істеу тәжірибесі: Inductively coupled plasma Mass Spectrometry (ICP-MS). Model: iCAP-7000 (Thermo Scientific). Software: iTEVA

Білімі

1) 2012-2016 жж. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, мамандығы «05070900 – Металлургия». Біліктілігі-техника және технология бакалавры.

2) 2016-2018 жж. Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ, «6М070900 – Металлургия» мамандығы бойынша магистр.

3) 2020 жылы «8D07204»-Металлургиялық инженерия білім беру бағдарламасы бойынша докторантураға (Satbayev University) түсті

Жарияланымдар

1. A. Khabiyev, O.Baigenzhenov, Korganbayeva, Zh., Toishybek A, Chepushtanova T, Orynbayev B. Niobium (V) recovery from leaching solution of titanium wastes: kinetic studies. MetalurgijaVol. 61 No. 3-4, 2022.

2. Baigenzhenov О. S., Toishybek А. М. Khabiyev А. Т., Aimbetova I.O., Dagubayeva A.T. Титан өндірісінің қалдықтарынан ниобийді катион алмасушысорбенттер көмегімен бөліп алу. [Recovery of niobium from wastes generated in titanium production by cation exchange sorbents]. Kompleksnoe Ispol’zovanie Mineral’nogo Syr’a. = Complex Use of Mineral Resources = Mineraldik Shikisattardy Keshendi Paidalanu. - 2021. Volume 3, Issue 318, pp. 97-103. (In Kazakh). https://doi.org/10.31643/2021/6445.33, ESCI, JCT (Q3)

3. A.M. Toishybek. , O.S. Baigenzhenov , A.Altmyshbayeva. Mathematical modeling of the sorption process for the extraction of niobium from chloride solutions generated from titanium production. Proceedings of the international scientific and practical conference «Satbayev Conference -2022. Trends in modern scientific research», -2022.Volume 3, pp. 84-89

4. Тойшыбек А.М., Молдабаева Г.Ж. Исследование термодинамических параметров реакций электроплавки свинцовых пылей аккумуляторного производства. -2018. Вестник КазНИТУ. № 1, 125

5. Молдабаева Г.Ж.,Тойшыбек А.М. Құрамында қорғасыны бар аккумулятор өндірісінің шаңдарын электрбалқыту процесін кинетикалық зерттеу.«Дәстүрлі проблемалардың инновациялық шешімдері: инженерия және технологиялар» Сәтбаев оқуларының еңбектері. 2018, 1076-1080.

6. Файзулла О.Қ., Байгенженов Ө.С., Тойшыбек А.М. Титан диоксидін шаймалауға органикалық қоспалардың әсері. «Сәтпаев оқулары-2021» ,-2021. I Том, 914-918