Бизнес бөлімшелер мен еншілес ұйымдардың қызметтері

«Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті»

 

Ұжымдық пайдалануға арналған Ақпараттық және космостық технологиялардың ұлттық ғылыми зертханасы

Көрсететін қызмет түрлері:

 • Есептеу кластерінің бір торабының уақытын жалға беру;
 • Зертханадағы бір жеке компьютер уақытын жалға беру;
 • Есептеу кластерінің бір торабына немесе серверге қосымша бағдарламалық қамтамасыз етуді (кез келген түрін) орнату;
 • Есептеу кластеріндегі дискілік кеңістіктің 1 Терабайтын жалға беру;
 • Зертхананың интернет-трафигін жалға беру;
 • 3D баспа;
 • Прототипирование;
 • 3D ролик;
 • 3D тур;
 • Интерьер дизайны.

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

Ең жоғары өнімділігі 80 TFLOPS болатын есептеу кластері.

Байланыс: тел. 255-83-57, 255-83-94.

 

Инженерлік бағыт зертханасы

Көрсететін қызмет түрлері:

 • Микрокристаллдардың құрамына, құрылысы мен әртүрлі бейімділігіне, үлгілердің бетіне микро- және наноморфологиялық талдау жасау, үлгіде фазалардың бөлінуін зерттеу,  нүктелерге сызық бойынша және көлемі бойынша да растрлық электрондық микроскоппен (РЭМ) Jeol JSM-6490 LA сапалық және сандық элементтік талдау жасау;
 • Материалдардың фазалық құрамына сапалы талдау жасау, фазалар құрылысына сандық рентгендік талдау жасау, фазаның айналымдарын зерттеу, рентгендік X, Pert MPD PRO (PANalytical).дифрактометрде ультрамайда түйіршекті, наноқұрылымды және аморфты материалдарды құрастыру.  

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Растрлық электрондық микроскоп (РЭМ) Jeol JSM-6490 LA;
 • Рентгендік дифрактометр X, Pert MPD PRO (PANalytical).

 

«Парасат» ғылыми-технологиялық орталығы» АҚ-ы

Ғылыми-технологиялық және оқыту орталығы, ол экономиканы келешегі зор қызмет бағытындағы жоғары сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті ғылыми-инновациялық жаңалықтармен қамтамасыз ету үшін ашылған. Холдинг көмірсутегі мен тау-кен-металлургиялық секторларға және солармен байланысты сервистік салаларға арналған технологияларды жасайды және оларды өндіріске енгізеді; кен және техногендік шикізатты байыту, оларды металлургиялық қайта өңдеуден өткізу салалары, металл, қорытпа және композициялық материалдар өндірісі бойынша жобалар жүргізеді; күн және су энергетикасы саласы бойынша зерттеулер жүргізіп, мультимедиалық білім беру өнімдерін өңдеумен айналысады.

Орталық 2008 жылы 3 шілдеде ашылған. Холдинг құрамында ірі-ірі 12 ұйым бар, олардың әрқайсысы ғылым мен өндіріс саласында кең қызмет атқарады. Холдинг Сәтбаев университеті құрамына 2014 жылы 19 желтоқсанда кірді.

Көрсететін қызмет түрлері:

 • Кәсіпорындарға технологиялық аудит жүргізуді ұйымдастыру;
 • Жобаларға ғылыми-техникалық экспертиза жасау және оны ұйымдастыру;
 • Нарық бойынша маркетингтік зерттеу жүргізу;
 • Ғылыми жобаларды іздестіру және таңдап алу;
 • Жобаларды коммерциялау стратегиясын ойластыру;
 • Жобаларды коммерциялау ісін жүзеге асыруға қолдау көрсету;
 • Оқу тренингтері мен семинарларды ұйымдастыру және өткізу;
 • Зияткерлік меншікті қорғау;
 • Инвестициялар мен серіктестерді іздеп табу және өзіне баулу;
 • Жобаларды коммерциялау және оларды басқару жөніндегі ішкі реттемелеуші құжаттарды (бизнес-процесстер) ойластыру.

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Органикалық және органикалық емес қосылыстардың күрделі көпкомпонентті қоспаларын талдауға арналған құрал-жабдықтар (QM1.5 Jl бір фазалы, көмірлі газ генераторы (газификатор), 2 ДТП модульді хроматографиялық кешен «Кристаллолюкс-4000М», хроматографиялық газ кешені «Хромос ГХ-1000», «Хромос ЖХ-301» және т.б.);
 • Биотехнология саласындағы аналитикалық жұмыстарға арналған құрал-жабдықтар  (жұмыс көлемі 100 литрден кем емес ферментер, SMX1501 модельді суыту жүйесі бар шейкер-инкубатор ISF1-X, микроорганизмдерді кептіруге арналған өнеркәсіптік кептіргіш – модель Lyobeta 35, суды залалсыздандыруға арналған құрал, су температурасын реттеуге арналған құрал, суды оттегімен қанықтыруға арналған жүйе және т.б.);
 • Жарықдиодты өнімдерді сынақтан өткізуге арналған құрал-жабдықтар (әмбебап климаттық камера, интеграциялау саласы, гониофотометр LED 626, жарықдиодты жиынның спектрорадиометрлік жүйесі HEO–200, біріктірілген люксметр-пульсметр және т.б.);
 • Асфальт бетоны мен жол тегістеу қоспаларын сынақтан өткізуге арналған құрал-жабдықтар (зертханалық діріл алаңы, дуктилометр, ротациялық вискозиметр, дифференциалды термоанализ бен термогравиметрлік анализге арналған дериватограф, зертханалық қол баспақ, динамикалық өзгерістерді өлшеуге арналған реометр және т.б.);
 • Көп салада қолдануға арналған зертханалық құралдар (су моншасы, аналитикалық таразы, ротациялық бу шығарғыш, жетекті араластырғыш, кептіргіш шкаф және т.б.).

Жауапты орындаушы:

Байланыс: 8 (7172) 95-43-43 ішкі. 1028, 8 (7172) 95-43-43 ішкі. 1017.

 

«Металлургия және байыту институты» АҚ-ы

Әлемдік деңгейдегі ірі ғылыми-зерттеу институты, ол минералды шикізатты байыту, металлургия және материалтану саласында іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізіп, жаңа технологиялар енгізуді жүзеге асырады. Минералды шикізатты байыту, металлургия және материалтану саласы бойынша теориялық негіздерді дамытумен және оларды республика өнеркәсібінің тау-кен-металлургия саласына арналған бәсекеге қабілетті технологиялар базасында өңдеп шығарумен айналысады. Институттың металлургиялық ғылымдар мен практикаларды дамыту бойынша жеткен жетістіктері өте жоғары бағаланып, шетелдерде өткен (АҚШ, Канада, Швейцария, Германия, Англия, ҚХР, Испания, Корея, Бельгия, Чехословакия, Жапония, Венгрия, Югославия, Түркия, Ресей) симпозиумдар мен конференцияларда құрметке ие болды.

Көрсететін қызмет түрлері:

 • Материалтану, металлургия және пайдалы қазбаларды байыту саласы бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді;
 • Минералды шикізатты байыту, металлургия және материалтану саласына қажетті жаңа технологиялар өндіріп, оларды қолданысқа енгізуді жүзеге асырады;
 • Материалтану, байыту және металлургия өнеркәсібіне арналған инновациялық технологиялар мен құрал-жабдықтарды қолданысқа тарату;
 • Ғылым мен технология саласы бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
 • Кен байыту және техногендік шикізатты металлургиялық қайта өңдеуден өткізу, металл, қорытпа және композициялық материалдарды өндіру саласы бойынша әртүрлі ғылыми-техникалық мәселелерді шешу;
 • Ғылыми тұрғыда қажетті қасиеттерді меңгерген кадрларды мақсатты түрде даярлайды;
 • Ғылыми жұмыстарды зерттеуден бастап, оның нәтижелерін өндіріске толық енгізгенге дейінгі ғылыми-инновациялық циклді орындайды.

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Өте таза материалдар мен ауыр матрицасы бар концентрацияланған ерітінділерді талдауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Заттың фазалық құрамын талдауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Материалдарға механикалық сынақ жасауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Микрозондтық, минералогиялық және металлографикалық талдауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Заттарды қыздыру арқылы талдау жасауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Материалдарды әртүрлі бытыраңқылық қасиетіне дейін ұсатуға арналған құрал-жабдықтар;
 • Материалдарды химиялық талдау жүргізу үшін ыдыратуға арналған құрал-жабдықтар;
 • Материалдарды тегістеу үшін шайыр құйып дайындауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Механикалық сынақтан өткізу үшін металдар мен қорытпаларға сынама ойып жасауға арналған құрал-жабдықтар;
 • Металдарды қысыммен өңдеуге және ұнтақтарынан жасалған таблеткаларды қысымдап басуға арналған құрал-жабдықтар;
 • Әртүрлі металдар мен қорытпалардың жұқа қабықшаларын тозаңдатуға арналған құрал-жабдықтар;
 • Иондық тазалау мен магнетронды тозаңдату құралын орнатуға арналған құрал-жабдықтар;
 • Металдар мен қорытпаларды ерітуге және құюға, металл мен металл емес материалдарды әртүрлі ортада және вакуумда қыздыру арқылы өңдеуден өткізуге арналған пеш жабдығы;
 • Құм ағынымен өңдеуге, аргондық-доғалық және нүктелі дәнекерлеуге, түйіршектеуге арналған құрал-жабдықтар;
 • Фотополимерлі шайыр арқылы жасалатын 3D-баспа.

Байланыс:

 

Ғылыми-техникалық жобаларды басқару бөлімі - тел. +7 (727) 298-45-55
Зияткерлік меншік және халықаралық ынтымақтастық департаменті - тел. +7 (727) 298-45-24
Ұжымдық пайдалануға арналған ұлттық зертхана - тел. +7 (727) 298-45-67
Ауыр түсті металдар пирометаллургиясының зертханасы - тел. +7 (727) 298-45-33
Атындағы гидрометаллургияның арнайы әдістер зертханасы B. B. Бейсембетова - тел. +7 (727) 298-45-30
Флотациялық реагенттер мен байыту зертханасының меңгерушісі, т.ғ.д., доцент - Тусупбаев Н.К. Тел. +7 (727) 298-45-25
Глинозем және алюминий зертханасы - тел. +7 (727) 298-45-31
Вакуумдық процестер зертханасы - тел. +7 (727) 298-45-37
Сирек шашыраңқы элементтерге арналған зертхана - тел. +7 (727) 298-45-26
Титан және сирек отқа төзімді металдар зертханасы - тел. +7 (727) 298-45-38
Титан металлургиясы зертханасы - тел. +7 (727) 298-45-41

 

 

«Физико-техникалық институт» ЖШС-і

«Физико-техникалық институт» – материалтану, жоғары энергия және космос сәулелері физикасы саласы бойынша Қазақстандағы жетекші ғылыми-зерттеу институттарының бірі. Институтта іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу үшін қажетті заманауи ғылыми-технологиялық және аналитикалық құрылымдардың барлығы да жеткілікті, ол бірнеше инновациялық жобаларды жүзеге асырады. Қазақстанда ғылымды қажет ететін инновациялық өндіріс орындарын ашу мен оларды дамыту үшін бұл жобалар нәтижелерінің маңызы өте зор. Институтта жүргізілетін ғылыми зерттеулердің нәтижелері шетелдік ғалымдар арасында жоғары құрметке ие болып, АҚШ-та, Евроодақ елдері мен Жапонияның жетекші ғылыми басылымдарында жарық көрді.

Көрсететін қызмет түрлері:

 1. Жазықтық бетінің морфологиясын АСМ әдісі бойынша өлшеу. Жоғары шешімді материалдың үшөлшемді кескіндемесі (баспахана) мен өзіне тән қасиетін алу;
 2. Жұқа қабықшалы құрылымдардың оптикалық параметрлері мен әртүрлі материалдар (металл, диэлектрик, жартылай өткізгіш және т.б.) бетінің оптикалық тұрақты шамаларының спектралды тәуелділігін өлшеу;
 3. Инфрақызыл пештердің төсемдерін қыздырып босаңдату;
 4. Менделеев таблицасындағы элементтердің көпшілігіне ICP–спектрометрия әдісімен талдау жасау;
 5. Әртүрлі төсемдерді лазермен кесу (Si, Si/SiO2, кварц, металл (0,3 мм-ге дейін) және т.б.);
 6. Жұқа қабықшаларды импульстік лазерлік тұндыру әдісі бойынша жалату;
 7. Әртүрлі материалдардың жұқа қабықшаларын магнетрондық тозаңдату (DC және RF) әдісі бойынша жалату;
 8. Балқу температурасы 3500°С дейін жететін әртүрлі металдардың (оның ішінде баяу балқитын металдар да бар), қорытпалардың, жартылай өткізгіштік қосылыстар мен диэлектриктердің жұқа қабықшаларын жалату;
 9. Үлгілерді ЭПР әдісі бойынша зерттеу. Микроқосылғыштардан торға қарай біркелкі пішінде өтетін қоспалы иондарды анықтау. Осы ион кристалы жөнінде толық ақпарат алу: валенттілік, координация, локалды симметрия, электрондардың будандасуы. Бұл әдіс әртүрлі құрамды кристаллдар аймағындағы парамагниттік орталықтар концентрациясын анықтауға мүмкіндік береді;
 10. Күн элементтерін жасау;
 11. Күн модульдерін жинақтау;
 12. Байланыс сеткасын жалату, кремний пластинкаларын өңдеу және текстурасын сипаттау;
 13. Күн элементтерінің сипаттамаларын өлшеу;
 14. Эллипсометрия әдісі бойынша қабыршақтар қалыңдығын өлшеу;
 15. Металл оксидтерінің жұқа қабыршақтарын центрфугалау – spin coating, батыру – deep coating және тозаңдату – sprey piroliz әдісі бойынша жасау;
 16. Ерітінділер мен мөлдір төсемдердегі қабыршақтардың өткізгіштік спекрін өлшеу;
 17. Қабыршақтар мен қатты жүйелердің этанол буына газдық сезімталдығын өлшеу;
 18. Мөлдір үлгілердің үстіңгі қабаттары құрылымдарының кескіндерін алу;
 19. Қатты құрылымдарды рентгенқұрылымдығы бойынша талдау;
 20. Дыбысы қатты спектр дабылын бөліп алу (сызба түрінде) – патенттелген әдіс;
 21. Барлық жарықшам түрлерінің электр және техникалық сипаттамаларына сынақ жүргізу;
 22. SMD-компоненттерін баспа платтары үшін біржақты монтаждау (плат көлемі: ені – 30 см дейін, ұзындығы – 120 см дейін);
 23. Халықаралық ғылыми-техникалық орталық, Америкалық азаматтық зерттеулер және даму қоры, Европалық материалдар зерттеу қоғамы, CERN, DEZY және басқа да бағыттар бойынша бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыру;
 24. ТМД елдері студенттерін ғылыми-өндірістік практикадан өткізу;
 25.  Төмендегі салалар бойынша іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу:
 • – конденсатты жағдайдағы физика және материалтану физикасы, оның ішінде космостық материалтану бар;
 • – жұқа қабыршақтар мен аз көлемді жүйелердің физикасы мен химиясы;
 • нанотехнология саласы бойынша, оның ішінде сутегі технологиясы мен жаңартылған энергия көздерінің нанотехнологиялары бар;
 • – ғылыми аспаптар жасау саласы, оның ішінде жер қыртысы жағдайына жуық арада болжам жасау үшін мониторинг жүргізу әдістерін жасау;
 • – жоғары энергия және космостық сәулелер физикасы.  

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Сканерге арналған зондты микроскоп «JEOL» JSPM-5200;
 • Эллипсометр спектралды «Эллипс-1891»;
 • Импульсті босаңдату (900 °C дейін, ramp rate: 150 °C/сек) құрылғысы;
 • Атомдық-эмиссиялық спектрометр Optima 2000 DV «Perkin Elmer»;
 • Лазерлі кескіш BXM-50 (1064 нм, 50 Вт, 0,03 мм, 250*250 мм) құрылғысы;
 • Лазерлі абляция «PVD products» PLD – 2000 MBE құрылғысы;
 • Магнетрондық қос тозаңдатқыш Torr Lab (DC, RF) құрылғысы;
 • Электронды-сәулелік булағыш k. H. Frederick co.;
 • Электронды парамагниттік резонанс спектрометрі «JEOL»; JES-FA200;
 • Күн модульдерін жинақтайтын құрылғы;
 • Күн элементтерінің кванттық тиімділігін өлшейтін құрылғы;
 • ВАХ және кванттық тиімділікті анықтайтын құрылғы;
 • Зарядтың негізгі емес тасушыларының өмірін өлшейтін құрылғы;
 • Спектрофотометр СФ-256 УВИ (190 – 1200 нм) және СФ-256 (1100 –2500 нм);
 • Рентгендік дифрактометр ДРОН-6;
 • Муфельді пеш SNOL 6.7/1300, Литвада шығарылған;
 • Спектроскопиядағы дабыл/шуыл қатынасын үлкейту әдістері // Алдын ала алынған патент № 12779;
 • Оптикалық микроскоп МПЭ-11;
 • Жылу көрсеткіш (Инфрақызыл камера SAT-G96P);
 • Әмбебап гониофотометр, қуат өлшейтін жоғары дәлдікті сандық өлшеуіш;
 • Микроспектрометр МS-20B, жарықдиодты жиынтықтарды талдауға арналған термо спектрорадиометрикалық жүйе HEO-200, жоғары қуатты жарықдиодтардың температурасын бақылаушы ТС-100;
 • SMD монтаж бағыты: әртүрлі жағдайда қолданылатын жарықдиодты жарықшамдар жүйесін жасау және аздап өндіру жөніндегі технологиялық бағыт.

Жауапты орындаушы:

Серікканов Абай Серікканович – ф.-м.ғ.к., Институт директоры, +7 (777) 342 8448 a.serikkanov@gmail.com

 

«Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институты» ЖШС-і

Қазақстандағы жетекші геологиялық ғылыми-зерттеу орталығы, мұнда жоғары білікті кәсіби мамандар қызмет етеді. Институтта аймақтық геология, стратиграфия, минералогия, қатты, сұйық және газ тәрізді жүйелердің геохимиясы саласы бойынша кеңінен зерттеу жүргізу үшін, пайдалы қазбалар кен орындары мен мұнай геологиясын зерттеу үшін заманауи тәжірибелік-аналитикалық кешен орнатылған. Институт халықаралық геологиялық форумдар мен конференцияларға, стратиграфия және карбон геологиясы, палеонтология, геохимия жөніндегі комиссияларға белсене қатысады. Институт жанында ЮНЕСКО-ның Халықаралық геологиялық корреляция жөніндегі комитеті жұмыс жасайды. Сондай-ақ институт алыс және жақын шетелдердің (Ресей, ҚХР, Сербия, Германия, АҚШ, Англия, Жапония, Түркия, Бельгия) кәсіпорындары және компанияларымен бірлесе отырып, ғылыми бағдарламалар мен жобалар бойынша терең ғылыми және қолданбалы зерттеулер жүргізеді. Институт Қаныш Имантаевич Сәтбаевтың қолдауымен 1940 жылы ашылған.

Көрсететін қызмет түрлері:

 • Химиялық анализдер жөніндегі аналитикалық жұмыстар;
 • Рентгендік-фазалық анализдер жөніндегі аналитикалық жұмыстар;
 • Электрондық-графикалық анализдер жөніндегі аналитикалық жұмыстар;
 • Рентгендік-спектральды микроанализдер жөніндегі аналитикалық жұмыстар;
 • Термиялық анализдер жөніндегі аналитикалық жұмыстар.

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Поляризациялық микроскоп Leica DM 2500P;
 • Атомдық-абсорбциялық спектрометр ICE 3500, кешенді түрде;
 • Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ;
 • Муфельді электр пеші SNOL7.2/1300(A417-124-600*1018);
 • Муфельді электр пеші SNOL 7.2/1300 (А417-124-600 х 1018);
 • Поляризациялық микроскоп Leica DM 2500P, құрамында – 2 дана;
 • Жақтаулы ұсатқыш ДЛЩ 80*150;
 • Ұсатқыш-қысқартқыш агрегат;
 • Тербелмелі ұсақтағыш;
 • Петрографиялық кескіш станок МТ 500;
 • Петрографиялық кескіш станок МТ60;
 • Петрографиялық тегістегіш-жылтыратқыш станок LS2.

Жауапты орындаушы:

Озерова Тамара Александровна – физикалық және химиялық зерттеулер әдістері зертханасының меңгерушісі, тел.: 87772364691.

Бекенова Галия Кабешовна – минералогия зертханасының меңгерушісі, тел.: 29140-44, 7013170607.

Нусупова Анаргүл Байғабыловна – ғылыми секретарь, тел.: 87172914371, 87073648990, us.ign_satpaeva@mail.ru

 

«У.М.Ахмедсафин атындағы Гидрогеология және геоэкология институты» ЖШС-і  

Гидрогеология, геоэкология және су ресурстарын тиімді пайдалану жөнінде іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізу бойынша  Қазақстан Республикасындағы жалғыз ғылыми ұйым. Институт жерасты суларын зерттеу мен орналастырудың әртүрлі әдістері, жерасты суларының ресурстарын анықтау, оларды бағалаудың жаңа әдістері, гидрогеологиялық стратификация мен карталауды судың химиялық құрамын зерттеудің жаңа заманауи әдістерін қолдана отырып жүргізу саласы бойынша заңдылықтар қалыптастыру жөнінде ірі-ірі іргелі және қолданбалы зерттеулер жүргізеді. Институттың зерттеулері бүкіл әлемге кеңінен танымал. Институт 1965 жылы Қ.И. Сәтбаев атындағы Геологиялық ғылымдар институтының гидрогеология және инженерлік геология бөлімі негізінде құрылды.

Көрсететін қызмет түрлері:

 • Табиғи-шаруашылық кешендерінің қазіргі заманғы жағдайы мен олардың даму үрдісін және оларды жерасты суларымен қамтамасыз ету шараларын бағалау;
 • Шаруашылыққа және ішуге қолданылатын жерасты суларының жаңа көздерін ашу;
 • Қазіргі заманғы математикалық модельдеу әдістері мен геоақпараттық жүйелерді гидрогеологиялық және геоэкологиялық зерттеулер жүргізу практикасына енгізу;
 • Жерасты суларын мынадай мақсаттарда пайдаланудың технологияларын жасау: сирек және шашыранды химиялық элементтерді қазып алу үшін шикізат ретінде; минералды емдік және асханалық суларды күнделікті қолдану үшін шөлмекке құю барысында термальды суларды және алғашқы өнімді қолдану кезіндегі арзан энергия көзі ретінде пайдалану; 
 • Кен орындарын және мұнай-газ кен орындарын барлау кезінде, сондай-ақ табиғи және техногенді жер сілкіністері кезінде жерасты суларының параметрлерін индикациялық көрсеткіштер ретінде іздеу және негіздеу;
 • Жерүсті және жерасты суларына мониторинг жүргізу жөніндегі мемлекеттік желілердің бірыңғай жүйесін қалыптастыру;
 • Ішуге жарамды және жоғары шығымды жерасты тұщы суларының жаңа көздерін іздеп табу үшін аймақтық жұмыстар жүргізу;
 • Аздап тұздылау жерасты суларын тұщыландырудан кейін (1,5–3,0 г/л) пайдалану мүмкіндіктерін оқып білу;
 • Су ресурстарын интеграциялық басқарудың кешендік жүйесін енгізу, оның ішінде жерасты сулары да бар;
 • ГИС-технологиялар және ДЗЗ, альтернативті және жаңартылған энергия көздерін, «жасыл» технологияларды тиімді пайдалану жөніндегі жұмыстар;
 • Ұңғымаларға , ұңғымалар каротажына геофизикалық зерттеулер жүргізу;
 • Үстіңгі қабатқа георадиолокалды зондтау жасау;
 • Геоақпараттық технологиялар мен қашықтықтан зондтау әдістерін қолдану арқылы ғылыми зерттеулер жүргізу, сондай-ақ картографиялық негіздерді, қашықтықтан зондтау мәліметтерін және соған негізделген арнайы және тематикалық карталарды, институттың құрылымдық бөлімшелерін әртүрлі деңгейде егжей-тегжейлі талдау жөніндегі косможоспарларды қолдана отырып, сандық ақпаратпен қамтамасыз ету; 
 • Химия-аналитикалық зерттеулер.

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Атомды-абсорбциялы спектрофотометр Agilent AA140, Австралия зав. № АА 1105M093. Қорғасын, мыс, мырыш, кадмий, стронций, хром және басқа да улы элементтердің жоғары концентрациясы. Спектральды диапазоны 185–900 нм. Саңылаудың спектральды ені 0,2; 0,5; 1,0 нм, Оптикалық тығыздық диапазоны 02,0Б, сезімталдығы 7-2000 кг/дм3 СКО 2%-дан көп емес. Тексеру туралы сертификаты № ВА 11-19-2585;
 • Фотоэлектроколориметр КФК-2, ЗОМЗ, Ресей. Нитраттардың, аммоний нитраттарының жоғары концентрациясы. Өткізу коэффициенттерін өлшеу диапазоны 5% Т-дан 100 % Т-ға дейін, дәлсіздігі ± 1,0 %. тексеру туралы сертификаты № ВА 11-19-2584;
 • Жалынды фотометр PFP 7 «Jenway Limited», Ұлыбритания;
 • Сұйық анализаторы Флюорат-02-3М, ООО «ЛЮМЭКС-маркетинг», Ресей. Мұнай өнімдері мен фенолдың жоғары концентрациясы;
 • Газды хромато-масс-спектрометр квадрупольды масс-анализімен;
 • Электрондық зертханалық таразылар AR5120, «OHAUS», «Adventurer», АҚШ;
 • Сынапты термометр ТМ14, ОАО «Термоприбор», Ресей. Өлшеу диапазоны: 0°С-дан бастап, 150 °С-ға дейін. Бөлу бағасы 1,0 0С;
 • Зертханалық иономер И-60МИ, НПО «Измерительная техника ИТ», Ресей;
 • Әйнекті электрод ЭС-10603, НПО «Измерительная техника ИТ», Ресей;
 • Иондарды фторлау концентрациясы, F-cелективті электрод «Вольта», ООО НТФ «Вольта», Ресей;
 • Муфельді пеш SNOL 8,2;
 • Шасси құрылғысы бар каротажды станция УАЗ-390995, 27.05.2015, Ю-0124146;
 • Server Intel 2xQuad Core E5506 2.13 Ghz, 2011;
 • Георадар ОКО-2;
 • Далалық құрал-жабдықтар;
 • GPS-навигатор GPSMAP62S;
 • Электрлі деңгей өлшегіш, манометрлер, термометрлер.

Байланыс: 8 (727) 291 46 86, веб-сайт: www.hydrogeology.kz.

 

«Сандық техника және технологиялар институты» АҚ

Өндірісті автоматтандыру, big data және машиналы интеллект жөніндегі Қазақстандағы жетекші ұйым. ІТ және 3D-технологиялар саласы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізеді, өнеркәсіпті автоматтандыру, цифрландыру және аспап жасау саласы бойынша инновациялық технологиялар өндіріп, оны өндіріске енгізумен айналысады. Институт құрамында Автоматтандыру орталығы, Тәжірибелік-конструкторлық бюро және Суперкомпьютерде модельдеу зертханасы бар, бұлар өте кең көлемді мәліметтерді өңдеуге, бағдарламамен қамтамасыз етуді өңдеу мен жобалау жұмыстарына қызмет көрсетеді. Институт ұжымы ТМД аймағындағы ауқымды өндірістерге арналған бизнес-үрдістерді интеграциялық жоспарлау жүйесінің жалғыз авторы болып саналады.

 

Көрсететін қызмет түрлері:

Өнеркәсіпті автоматтандыру қызметтері:

 1. АСУТП жүйесін жобалау;
 2. Дисперчерлік орталықтарды, өндірісті басқару орталықтарын, MES, РІ жүйелерін жобалау;
 3. Сандық ұқсастықты жобалау;
 4. Интеллектуалды сандық кен орындары;
 5. Өнеркәсіп орындарына арналған диспетчерлік және баланс қалыптастыру жөніндегі қызметтер.

ТОРО бөлімінде өндірісті басқару жөніндегі қызметтер:

 1. Өнеркәсіпті автоматтандыру жүйелерін өндіру және өндіріске енгізу (ЦУП, АСДЦ, ЦД және т.б. жасалған өнімдердің авторлық куәлігі бар);
 2. Энергетика.

Цифрландыру қызметтері:

 1. SMART CITY шешімдері. Өнеркәсіпті автоматтандыру қызметтері;
 2. Тақталар мен бұйымдарды жобалау және түптұлғасын жасау;
 3. Айына 1920–2000 дана тақта жасап шығару;
 4. Бұйымдарды техникалық жоба бойынша жасап шығару (тапсырыс бойынша);
 5. Оқыту.

Машиналық жобалау және талдау:

 1. Предикаттық сараптама;
 2. Ауқымды деректерге математикалық талдау жасау;
 3. Нейрондық желілер және оларды өнеркәсіпте, банк, корпоративті секторларда, медицина мен Smart City жүйесінде қолдану;
 4. Сандық ұқсастықтар;
 5. Мінездік талдау негізінде интеллектуалды болжам жасау • Фото және бейнежазба ағымдарын интеллектуалды түрде өңдеу;
 6. Ауқымды деректерді нейрондық өңдеуден өткізу;  
 7. Ауқымды деректерде болатын ауытқуларды талдау негізінде шешім қабылдау және қолдау көрсету жүйелері;
 8. Деректерді есептеу үшін және графикалық өңдеуден өткізу үшін суперкомпьютерді ұжымдық қолданысқа беру;
 9. Институттың деректер жобаларын талдау және модельдеу.

Материалдық-техникалық база / қызмет көрсету инфрақұрылымы:

 • Сервер;
 • Қуаты 60 TFLOPS болатын есептеу компьютері;
 • Ең жоғары өнімділігі 60 TFLOPS болатын есептеу кластері;
 • Ең жоғары өнімділігі 7.87 TFLOPS болатын графикалық сервер;
 • Деректерді сақтау жүйесі – 22 TB.

Жауапты орындаушы:

Баймұқанов Б.Н. – Басқарма төрағасы, тел. +7 (777) 216 7725.

 

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту