Әбдиев Қалдыбек Жамшайұлы

Әбдиев Қалдыбек Жамшайұлы

Химия ғылымдарының докторы

Қауымдастырылған профессор

Профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: k.abdiyev@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

1981 жылдан 1994 жылға дейін С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер және аға оқытушы дәрежесінде жұмыс атқарды.  1990 ж. М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу нәзік химиялық технология институтының жанындағы Диссертациялық Кеңесте кандидаттық диссертациясын қорғады.  2010 ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті жанындағы Диссертациялық кеңесте докторлық диссертациясын қорғағады. 1994-2007 ж. аралығында Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық университетінде доцент қызметін атқарды. .2007-2016 ж. аралығында ҚБТУ ассоциативтік профессор дәрежесінде қызмет атқарды. 2016 жылдың қыркүйек айынан қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университетінде профессор дәрежесінде қызмет атқаруда.

Ғылыми жобалар

№ BR05236302 «Өндірістің экологиялық тұрақтылығы мен тиімділігін арттыру мақсатында жаңа материалдар мен технологияларды жасау аумағындағы химиялық кластер инновацияларын ғылыми-техникалық негіздеудің» атты бағдарлама аясындағы «Флокулянттар, құрылымтүзгіштер және биоцидтік аатериалдар ретінде қолдануға болатын жаңа поли-БАЗ синтездеу жағдайларын оңтайландыру» жобасының жетекшісі қызметін атқаруда. 2018-2020 ж.

Жарияланымдар

1. Kaldibek Abdiyev, Yerbol Dauletov, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Maryamgul Zhursumbaeva. Copolymers of Diallyldimethylammonium Chloride and Vinyl Ether of Monoethanolamine: Synthesis, Flocculating and Antimicrobial properties. //Journal of Surfactants and Detergents. 2019. 22: 1129–1137. https://doi.org/10.1002/jsde.12283

2.Yerbol Dauletov, Kaldybek Abdiyev, Zhexenbek Toktarbay, Nurxat Nuraje, Maryamgul Zhursumbaeva Bagdaulet Kenzhaliyev.  Radical Polymerization and Kinetics of N,N-diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride and Vinyl Ether of Monoethanolamine. //Fibers and Polymers. 2018. Vol. 19. No 10. P. 2023-2029. https://doi.org/10.1007/s12221-018-6947-3

3. Abdiyev K.Zh., Toktarbay Zh., Zhenissova A.Zh., Zhursumbaeva M.B., Kainazarova R.N., Nurxat Nuraje. The new effective flocculants - Copolymers of N,N-dimethyl-N,N-diallyl-ammonium chloride and N,N-dimethylacrylamide. //Colloids and Surfaces A: Physicochemi-cal and Engineering Aspects. 2015. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.04.025

4. Abdiyev K.Zh., Toktarbay Zh., Zhenissova A.Zh., Zhursumbaeva M.B., Kainazarova R.N. Copolymerization of  N,N-Dimethyl-N,N-diallylammonium Chloride with N,N-Di-methyl-acrylamide. //Polymer Science, Ser. B. 2015. Vol. 57. No 3. Р. 217-223. https://doi.org/10.1134/S156009041503001X

5.Dauletov Ye., Bajayo-Lugo M., Abdiyev K., Toktarbay Zh., Nuraje N. Poly (DADMAC-co- VEMEA): Synthesis and Flocculation Properties. // International Journal of Biology and Chemistry. 2018. V. 11. No 2. 108-116. https://doi.org/10.26577/ijbch-2018-2-334

6. E.M. Shaikhutdinov, S.Kh. Khussain, K.Zh. Abdiyev, N.Zh. Seitkaliyeva. Complexation of Sodium 2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonate-Monoethanolamine Vinyl Ether Copoly-mer with Polyelectrolytes in Aqueous Medium. //Polymer Science. Ser. A. 2007. Vol. 49. No 5. P. 584-592. https://doi.org/10.1134/S0965545X07050136

7. Abdiyev K.Zh., Shaikhutdinov E.M., Zhursumbaeva M.B., Khussain S.Kh. Effect of Polymer Concentration on the Surface Properties of Polyacid-Poly(N-vinylpyrrolidone) Complexes. //Colloid Journal of the Russian Academy of Sciences: Kolloidnyi Zhurnal. Vol. 65, Issue 4, July 2003, P. 399-402. https://doi.org/10.1023/A:1025105631381

8. E.M. Shaikhutdinov, K.Zh. Abdiyev, M.B. Zhursumbaeva M.B., S.Kh. Khussain. Adsorption of Polycomplexes at Solution /Air Interface. // Eurasian Chem. Tech. Journal. 2002. Vol. 4. № 4. P. 259-264. https://doi.org/10.18321/ectj542

9. Yerbol Dauletov, Kaldibek Abdiyev, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Mariamkul Zhursumbaeva. The new polymeric flocculants for water treatment.  //2nd International Conference and Exhibition on Polymer Chemistry. November 15-17, 2017. San Antonio, USA. J. Material Sci. Eng. 2017, 6:7 (Suppl) An open access journal. Vol. 6, Issue 9 (Suppl). P. 50. https://doi.org/10.4172/2169-0022-C1-086.

10. Патент РК № 27161 "Способ получения сополимера 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфоната натрия с диметилакриламидом. /Авторы: Абдиев К.Ж., Утелбаев Б.Т., Журсумбаева М.Б., Кайназарова Р.Н., Женисова А.Ж., Токтарбай Ж. Дата подачи заявки 08.11.2012. Дата выдачи 16.11.2015. Бюл. № 7, 15.07.2013.

11. Решение НИИС МинЮста РК от 29.11.2019 о выдаче Патента РК на изобретение «Сополимер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты с аллиламином с флокулирующим действием и способ его получения» по заявке № 2018/0488.1. Авторы изобретения: Абдиев К.Ж., Орынбаев Б.Е., Токтарбай Ж. Дата подачи заявки: 10.11.2018.

12. Abdiyev K.Zh., Orynbayev B.E., Toktarbay Zh., Zhursumbaeva M.B., Seitkaliyeva N.Zh., Seilkhanov T.M. New flocculants with biocidal properties: synthesis and investigation of flocculating and biocidal properties. //XXI-Mendeleev Congress on general and applied chemistry. Saint Petersburg, 9-13 September, 2019. Book of abstracts in 6 volumes. Volume 2b. Section 2. P. 29. 

13. Yerbol Dauletov, Kaldibek Abdiyev, Nurxat Nuraje, Milan Maric, Zhexenbek Toktarbay, Baurzhan Orynbayev, Mariamkul Zhursumbaeva, Nurgul Seitkaliyeva. New polymer biocides for protection of metal constructions from microbiological corrosion.  //Global Biopolymers & Polymer Chemistry Congress. November 12-13, 2019. Las Vegas, USA. P. 54.

14. Kaldibek Abdiyev, Yerbol Dauletov, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Baurzhan Orynbaev, Mariamkul Zhursumbaeva. New flocculants with biocidal properties for Oil Production industry. //Proceeding of 22nd International Symposium on Surfactants in Solution. SIS2018. Institute for Applied Surfactant Research. University of Oklahoma. Norman. OK. USA. June 3-8, 2018.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Жаңартылатын табиғи шикізаттан беттік-белсенді заттарды өндіру технологиясын синтездеу және дамыту

Білімі

1978 - 1981

М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік универ-ситеті.  Химия факультеті. Коллоид-тық химия кафедрасы.

Химия. Химик.

1974 - 1978

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті (қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық уни-верситеті). Химия факультеті.    

Оқу бағдарламалары

Оставьте свои данные, чтобы руководитель связался с Вами:

preloader

или Вы можете написать ему на почту, указанную в анкете.