«Технологиялық машиналарды пайдалану және өндірістік кешендерді автоматтандыру» зертханасы

"Машиналарды пайдалану және өндірістік кешендерді автоматтандыру" сынау зертханасы индустриялық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы-2 бойынша "Технологиялық машиналар және жабдықтар" кафедрасы (бұдан әрі - ИИДМБ-2 бойынша МПжӨК СЗ немесе зертхана) 17.05.2017 ж.220-П бұйрығы негізінде құрылды, «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу университетінің» құрылымдық бөлігі болып табылады.

Зертхана ИИДМБ-2 бағдарламасы бойынша магистрлерді даярлаудың білім беру бағдарламаларына сәйкес сынақ процесін ұйымдастыру мақсатында құрылған.

Қызметтің негізгі бағыттары:

- гидра және пневможетектер технологиялық процестерін модельдеу үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу тау-кен машиналары және стационарлық қондырғылар (ТМжСҚ);

- машина жасаудағы ресурсты қажет ететін технологиялық есептеуіш міндеттерді шешу;

- машина жасауда және ТМжСҚ пайдалану бойынша зерттеулерде инновациялық компьютерлік технологияларды қолдану;

- ТМжСҚ гидро және пневмо жетектері үшін мультимедиа және виртуалды шындық жүйелерінде 3D модельдерді жасау;

- МПжӨК СЗ ресурстарына қашықтан қол жеткізу үшін бұлтты технологияларды дамыту.

Жоғары

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту