Энергетика кафедрасы

Тарихы. «Энергетика» кафедрасының негізі 1956 жылы «Тау-кен электромеханикасы және тау-кен өнеркәсібін автоматтандыру» кафедрасының құрылуымен байланысты.
Кафедра «Электр жетегі және типтік технологиялық кешендерді автоматтандыру» мамандығы бойынша автоматика, тау-кен инженер-электрик және тау-кен инженері мамандығы бойынша арнайы мамандықтары бойынша инженер-мамандарды дайындады.

2004 жылдан бастап кафедра профилі өзгерді және «Электр энергетикасы» мамандығы бойынша «бакалавриат-магистратура-PhD докторантура» үш деңгейлі білім беру жүйесіне ауыстырылды. Кафедраның бірінші меңгерушісі техника ғылымдарының докторы, профессор А. Бекбаев болды (2004-2016 жж.).

2016-2017 оқу жылында кафедраны ассистент-профессор, Хидолда Е. басқарды.

2017-2018 оқу жылында кафедраны PhD доктор, Дюсембекова Насипкуль Касжановна басқарды.

2018 оқу жылынан бастап кафедра меңгерушісі PhD докторы, Сәрсенбаев Ерлан Әлиасқарұлы басқарады.

«ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантымен екі рет марапатталу болды – профессор, А.Б. Бекбаев және доцент, М.Ж.Адамбаев.

Энергетика кафедрасы бакалавриат мамандығы бойынша 5В071800 - Электр энергетикасы, 5В071700 – Жылу энергетикасы, магистратура бойынша 6M071800 – Электр энергетикасы және докторантура 6D071800 – Электр энергетикасы мамандығы бойынша дайындаушы кафедра болып табылады. 5В071800 – Электр энергетикасы және 6М071800 - Электр энергетикасы мамандықтары 2016 жылы ASIIN халықаралық аккредитациялық агенттігі (Германия) тарабынан аккредитациядан өтті. 6D071800 - Электр энергетикасы мамандығы бойынша докторантура мамандығы 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіз аккредиттеу және рейтингілік агенттігі (ТАжРА) арқылы 5 жыл аккредитациядан өтті.

«Энергетика»кафедрасының жетістіктері

– 6D071800 және 6М057800 – Электр энергетикасы мамандықтары бойынша PhD докторлық және магистрлік бағдарламалар негізінде құрылған жас мамандарды кафедраның құрамына енгізу мүмкіндігі;

– Заманауи оқу-зертханалық базалардың болуы;

– Гранттық ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;

 • «Электр механигі» мамандығы бойынша оқыту және тағылымдамадан өту үшін оқу және зертханалық базалардың болуы;
 • Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын және СҒЗЖ-ны жүзеге асыру барысында кафедра оқытушыларын қамту;
 • Үздіксіз білім беру бағдарламасының болуы (бакалавриат - магистратура - PhD докторантура);

 –  Профессорлық оқытушы құрамының жоғары ғылыми және академиялық құрамы;

 • Студенттермен белсенді тәрбие жұмысы.

 

5В071800 – Электр энергетикасы мамандығының кәсіби қызметінің саласы: электр энергетикасы саласындағы жобалау, пайдалану және басқару қағидалары мен әдістерін базалық оқытуды қамтамасыз ету.

Бағдарламаның мақсаты: студенттердің жеке қажеттіліктері мен ерекшеліктерін ескере отырып, икемді оқу үрдісін қамтамасыз ету.

Бағдарламаның артықшылықтары:

 • Бағдарлама теориялық қана емес, тәжірибелік білім мен дағдыларды біріктіреді;
 • Қазақ және орыс тілдерінде оқыту;
 • Жоғары білікті профессорлық-оқытушылар құрамы;
 • әрбір студентке жеке көзқарас;
 • логикалық және теңгерімді бағдарлама құрылымы;
 • Әр оқушыға курстар мен оқу модульдерін таңдау мүмкіндігін беру;
 • тиімді білім беру технологиялары;
 • Schneider Electric (Франция) және оқыту әдістемелері бар (Ресей) заманауи зертханалық жабдықтар, онда білім беру эксперименттерінен басқа, зерттеу жүргізуге болады;
 • ғылыми жобаларға қатысу;
 • дәріс оқу үшін жетекші шетелдік ғалымдар мен профессорларды тарту;
 • Қазақстан облыстары бойынша тәжірибе негіздерінің болуы;
 • Бағдарламаның білім беру нәтижелерінің тізімін тексеру үшін еңбек нарығымен кері байланыс механизмдерінің болуы;
 • Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының бірінің дипломы;
 • 6M071800 – Электр энергетикасы, 6M070200 - Автоматтандыру және басқару мамандықтары бойынша магистратурада оқуды жалғастыру мүмкіндігі.

Іс-тәжірибе орындары: «KEGOC» ҰҚ аймақтық филиалдары, «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»,  АО «АЖК», АО «АСПМК-519», АО «Шардара ГЭС», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», «Мойнакская ГЭС», АО «АлЭС», АО «Атырау жарық», АО «АЗТМ», АО «Кентаускийтрансформаторный завод», ТОО «ELCOS».

 

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығының кәсіби қызметінің аймағы.

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты кәсіби біліктілігі бар білікті түлектерді жылу желілерін жобалау мен пайдалануға, отынмен қамтамасыз ету жүйелеріне және энергетикалық кешендерге арналған жабдықтарға тиімді жұмысты қамтамасыз етуге дайындау болып табылады.

Бағдарламаның мақсаты: бакалаврлардың жеке қажеттіліктері мен сипаттамаларын ескере отырып, икемді оқу үрдісін қамтамасыз ету.

«Жылу энергетикасы» мамандығының түлектері жылу желілерін жобалау мен пайдалануда, отынмен қамтамасыз ету жүйелерінде, энергетикалық кешендерді жабдықтауда талап етіледі.

Бағдарламаның артықшылықтары:

• Әр оқушыға курстар мен оқу модульдерін таңдау мүмкіндігін беру;

• Қазақ және орыс тілдерінде оқыту;

• Ағылшын тілінде кейбір пәндерді жүргізу;

• Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарының бірі дипломы;

• Кәсіби даму мүмкіндіктері;

• Жоғары білікті профессорлық-оқытушылар құрамы;

• Әрбір студентпен жеке жұмыс;

• Дәріс оқу үшін жетекші шетелдік ғалымдар мен профессорларды тарту;

• Оқу зертханаларын заманауи жабдықтармен жабдықтау;

• Тәжірибе базасының болуы;

• Магистратура мен докторантурада осы мамандық бойынша білім алуды жалғастыру мүмкіндігі.

Тәжірибе базалары: АҚ «академик Ш.Ч.Чокин атындағы КазНИИ Энергетик», ЖШС «Алматытепло-коммунэнерго», ЖШС«Физика-техникалық институты».

 

Кафедраның мақсаты:

- электр энергетикасы саласындағы жобалау, пайдалану және басқару принциптері мен әдістерінде күшті базалық дайындықты қамтамасыз ету;

- интеллектуалды жетілуді дамыту, шығармашылық және сыни ойлауды дамыту, конструкторлық, коммуникациялық және кооперация дағдылары, кәсіби және этикалық жауапкершілік, өмір бойы оқыту қажеттілігі;

- бәсекеге қабілетті ортада қажетті іргелі білімдер мен практикалық дағдыларды қамтамасыз ететін пәндерді оқыту арқылы электр энергетикасы, жекеменшік, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдар, білім беру мекемелері салаларында және объектілерінде табысты мансапқа дайын болу.

Кафедраның міндеті:

-    студенттерді жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқуға дайындау;

-    инженерлік мәселелерді шешу үшіні қажетті арнайы дағдылар мен икемдерін жетілдіру үшін базалық җоғары білім деңгейін қалыптастыру;

-    студенттердің, магистранттар мен докторанттардың профессор-оқытушылар құрамының және оқу-зерттеу жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыруға ықпал ететін халықаралық озық тәжірибелер негізінде инновациялық білім беру технологияларыненгізу;

- түлектерге әлемдік білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу арқылы оқытудың сапасын арттыру арқылы жаһандық еңбек нарығында сұранысқа ие болу.

 Кафедраның мақсаты «жоғары оқу орнынан кейінгі бакалавриат - магистратура -докторантура PhD» үш деңгейлі оқыту жүйесі бойынша экономиканың жоғары технологиялық секторлары үшін бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау болып табылады.

Кафедраның саясаты - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Даму стратегиясы - 2020» бағдарламасын және Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің  2016-2020 жж. даму бағдарламасын  жүзеге асыру.

energy@satbayev.university

Білім беру бағдарламалары
Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту