Корпоративтік даму департаменті

Корпоративтік даму департаменті (КДД) Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті КеАҚ-ның құрылымдық бөлімшесі болып саналады.

Департамент қызметінің негізгі мақсаты: Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті КеАҚ-ның корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге, сапаны бақылау мен тәуекелдерді басқаруға негізделген тұрақты дамуы болып табылады.

Департамент қызметінің негізгі міндеттері:

  • сыртқы және ішкі бағалау әдістерімен (білім беру бағдарламалары мен ғылыми зертханаларды лицензиялау, сертификаттау және аккредиттеу) мониторинг нәтижелері негізінде білім сапасын қамтамасыз ету;
  • Университеттің ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында университеттің академиялық, сонымен қатар бизнес процестерінің тиімділігін бағалау, жүйелі, жоспарлы және жедел бақылау жүргізу;
  • Университеттің қызметін реттейтін заңнамалық және басқа да нормативтік актілердің, ішкі саясаттың, сондай-ақ осы талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін қолданылатын ҚазҰТЗУ-дың сапа менеджменті жүйесі мен рәсімдерінің тиімділігіне мониторинг жүргізу және бағалау;
  • ҚазҰТЗУ КеАК активтерін басқару және корпоративтік басқару жүйесін дамыту.

Департамент 2 бөлімнен тұрады:

  • Лицензиялау, сертификаттау және білім сапасын бақылау бөлімі;
  • Корпоративтік менеджмент және активтерді басқару бөлімі.
Жоғары

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту