Аккредитация

Ұлттық және халықаралық аккредиттеу

iqaa logo

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз  агеттігінде (БСҚА) институционалдық аккредиттеуден өтті.

Күәлік

 

 

EUA logo

Еуропалық университеттер қауымдастықтарының институционалдық бағасы (EUA).

 

 

 

 

 

Аккредиттелген зертханалардың тізімі

  

№    

Зертханалар

 Аккредиттеу 

1 Сәулет және құрылыс ғылыми-зерттеу зертханасы   Аттестат
2 Машина жасаудағы цифрлық технологиялар зертханасы   Аттестат
3 Электрондық құрылғыларды жобалау және монтаждау   Аттестат

 

Шифр

Мамандықтар / БББ    

Сертификаттың № және қолданылу мерзімі

Сертификаттың № және қолданылу мерзімі

Сертификаттың № және қолданылу мерзім

Сертификаттың № және қолданылу мерзім

Сайтқа сілтеме

             БАКАЛАВРИАТ

1

6В07301/

5В042000

Сәулет және дизайн/ Сәулет

   

НААР АВ 3586

11.06.2021-10.06.2026 

НААР №АВ0916 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

2

6В02101/

5В042100

Сәулет және дизайн/ Дизайн

   

НААР АВ 3587

11.06.2021-10.06.2026

НААР №АВ0918 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

3

6В04102/

5В050600

Математикалық экономика және мәліметтерді талдау/ Экономика

НААР АВ 4738 26.05.2023-25.05.2028

НААР АВ 1799/2 14.06.2018-
13.06.2023

   

НААР

4

6В07103

Автоматтандыру және роботтандыру

 

KazSEE 23/15КА0034
06.03.2023-
05.03.2028

   

KazSEE

5

6В06102/

5В070300/5В070400

Computer Science/ Ақпараттық жүйелер/Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

   

НААР АВ 3594

11.06.2021-10.06.2024

НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021

НКАОКО SA-A №0158/1 27.05.2019-24.05.2021

НААР

НАОКО

6

6В06103/

5В070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

   

НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

7

5В070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

     

ASIIN 25.09.2015 - 30.09.2022

ASIIN

8

5В070700

Тау-кен ісі

     

ASIIN 25.09.2015 - 30.09.2022

ASIIN

9

5В070800

Мұнай-газ ісі

     

ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022

ASIIN

10

6В07203/

5В070900

Металлургия және пайдалы казбаларды байыту / Металлургия

     

НААР №АВ1805 14.06.2018 – 13.06.2023

ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022 

НААР

ASIIN

11

5В071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

     

ASIIN  30.09.2016 - 30.09.2023 

ASIIN

12

6В07207/

5В071000

Инженерлік физика және материалтану/ Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

   

НААР АВ 3601

11.06.2021-10.06.2026

 

НААР

13

6В07303/

5В071100

Геокеңістік цифрлық инженерия / Геодезия және картография

   

НААР АВ 3590

11.06.2021-10.06.2026

НААР №АВ0942 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

14

6В07108/

5В071300

Көліктік инженерия/ Көлік, көліктік техника және технологиялар

 

НААР АВ
11.06.2021
-10.06.2026

 

НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021

НААР

НАОКО

15

6B07111/

6B07113/

5В071600

Робототехника және мехатроника/Аспап жасау

   

НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021

НАОКО

16

5В071800

Электроэнергетика 

     

ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022

ASIIN

17

6В06201/

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

   

НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA-A № 0158/1 27.05.2019-24.05.2021

НАОКО

18

6B07109/

5В072300

Инженерлік физика және материалтану/ Техникалық физика

   

НААР АВ 3602

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/1 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

19

6B07115/

5В072400

Технологиялық машиналар мен жабдықтар

 

НААР АВ 4381
10.06.2022-
09.06.2027

   

ASIIN 

НААР

20

6B07302/

5В072900

Құрылыс инженериясы/ Құрылыс

   

НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

21

6B07302/

5В073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдар мен конструкциялар өндіру

   

НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/2 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

22

6В07306/

5В075200

Инженерлік жүйелер мен желілер

НААР АВ 4735 26.05.2023-25.05.2030

   

НААР №АВ1803 14.06.2018 – 13.06.2023

НААР

23

6В07304/

5В090300

Геокеңістіктік цифрлік инженерия/Жерге орналастыру

НААР АВ 4739 26.05.2023-25.05.2030

   

НААР №АВ1807 14.06.2018 – 13.06.2023

НААР

24

6В06301/

5В100200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

   

НАОКО SA-A №0216/1 19.06.2021-18.06.2026

НААР №АВ0924 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

25

6В07110

Химиялық және биохимиялық инженерия

     

НАОКО SA-A №0203/1 28.12.2020-27.12.2025

НАОКО

26

6В11301/

5В090900

Көлік қызметтері/ Логистика (сала бойынша)

   

НААР АВ 3584

11.06.2021-10.06.2026

 

НААР

27

6В07106

Инженерлік механика

 

НААР АВ 4393
10.06.2022-
09.06.2027

НАОКО IS-A №0035 19.06.2021-18.06.2022

 

НАОКО

НААР

28

6B07112

Electonic and Electrical Engineering

 

НААР АВ 4391
10.06.2022
-09.06.2027

НАОКО IS-A №0035 19.06.2021-18.06.2022

 

НАОКО

НААР

29

6B07105

Өнеркәсіптік инженерия

   

KazSEE  №2021 КЕ 0393 21.12.2021-20.12.2026

 

KazSEE

30

6В07501

Өнеркәсіптік инженерия

   

KazSEE  №2021 КЕ 0394 21.12.2021-20.12.2026

 

KazSEE

31

6В07206

Өнеркәсіптік инженерия

   

KazSEE  №2021 КЕ 0395 21.12.2021-20.12.2026

 

KazSEE

32

6В05206/

6В05103

Инженерлік экология

 

НААР АВ 4376/1
10.06.2022-
09.06.2027

НААР АВ 4376
10.06.2022
-09.06.2027

   

НААР

33

6В07305

Көлік құрылысы

 

НААР АВ 4379
10.06.2022-
09.06.2027

   

НААР

34

6В07114

Биомедициналық инженерия

 

НААР АВ 4390
10.06.2022-
09.06.2027

   

НААР

35

6B07107/

5В072400

Операциялық және сервистік инженерия/  Технологиялық машиналар мен жабдықтар

 

ASIIN 24.06.2022-30.09.2027

ASIIN 

01.09.2016 - 30.09.2022

 

ASIIN

36

6В07117

Мұнай-газ химия өнімдерінің химиялық технологиясы

 

KazSEE №23/15KA0035
06.03.2023-
05.03.2026

   

KazSEE

37

6В07118

Көлік құралдары

 

KazSEE
№23/15KA0036

06.03.2023-
05.03.2026

   

KazSEE

38

6В07201

Мұнай-газ және кен геофизикасы

 

KazSEE
№23/15KA0037
06.03.2023-05.03.2026

   

KazSEE

39

6В04103

Бизнес инжиниринг

НААР АВ 4743 26.05.2023-25.05.2028

     

НААР

40

6В04104

Startup бакалавры

НААР АВ 4744 26.05.2023-25.05.2028

     

НААР

41

6В07502

Стандарттау, сертификттау және метрология (салалар бойынша)

НААР АВ 4741 26.05.2023-25.05.2028

     

НААР

42

6В11201

Өндірістегі гигиена және еңбек қорғау

НААР АВ 4740 26.05.2023-25.05.2028

     

НААР

43

6В11310

Цифрлық логистика

НААР АВ 4742 26.05.2023-25.05.2028

     

НААР

             МАГИСТРАТУРА

1

7М07302/

6М042000

Сәулет және қала құрылысы / Сәулет

   

НААР  АВ  3588 11.06.2021-10.06.2026

НААР №АВ0917 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

2

7М04101/

6М051700

Жобалық менеджмент / Инновациялық менеджмент

   

НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026

НАОКО № IS-A № 0027  24.06.2019-23.06.2021

НАОКО

3

7M04103/

6М051800

Жобаны басқару

   

НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026

НААР №АВ0932 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

4

7М05202/

6М060800

Биоэкологиялық инженерия/Экология

   

НААР АВ 3607  11.06.2021-10.06.2026

НААР №AB0934 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

5

7М07101

Автоматтандыру және Роботтандыру

     

KazSEE №1920 KE 0117 13.12.2019-12.12.2024

KazSEE

6

7М06103/

6М070300

Management information systems/ Ақпараттық жүйелер

   

НААР АВ 3599

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

7

7М06101/

6М070400

Software Engineering/ Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету

   

НААР АВ 3595

11.06.2021-10.06.2026

НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

8

7М06102/

6М070400

Machine Learning & Data Science / Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

   

НААР АВ 3596

11.06.2021-10.06.2024 

 

НААР

9

7М06105/

6М070500

Кибернетика  және жасанды интеллект/Математикалық және компьютерлік модельдеу

   

НАОКО SA-A №0216/2

19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

10

6М070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

     

ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022

ASIIN

11

6М070700

Тау-кен ісі

     

ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022

ASIIN

12

6М070800

Мұнай-газ ісі

     

ASIIN 01.07.2016 - 30.09.2022

ASIIN

13

6М070900

Металлургия

     

ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022

ASIIN

14

6М071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

     

ASIIN 30.09.2016 - 30.09.2022

ASIIN

15

7М07306/

6М071100

Геокеңістік цифрлық инженерия/Геодезия және картография

   

НААР АВ 3591

11.06.2021-10.06.2026 

НААР №АВ0943 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

16

7М07108/

6М071300

Көлік, көліктік техника және технологиялар 

   

НААР АВ 3583/1

11.06.2021-10.06.2026

НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021

НААР

НАОКО

17

7М07106/

7М07107/

6М071600 

Биомедициналық инженерия/ Робототехника және мехатроника/Аспап жасау

   

НАОКО SA-A №0216/2 

19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA-A № 0158/2

27.05.2019-24.05.2021

НАОКО

18

7М07113

Электртехника және энергетика

     

KazSEE №1920 KE 0118 13.12.2019-12.12.2024

KazSEE

19

7М06201/

6М071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

   

НАОКО SA-A №0216/2

19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

20

7M05301/

6М072300

Қолданбалы және инженерлік физика/ Техникалық физика

   

НААР АВ 3603

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/4 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

21

7М07111/

6М072400

Машиналар мен жабдықтардың сандық инженериясы/Технологиялық машиналар мен жабдықтар

   

ASIIN

24.06.2022-30.09.2027

ASIIN 

01.09.2016-30.09.2022

ASIIN

22

7М07303/

6М072900

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру/Құрылыс

   

НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

23

7М07308/

6М073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру/Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндіру

   

НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

24

7М07226/

7М07223

/6М073700

Пайдалы қазбаларды байыту/Металлургия және пайдалы казбаларды байыту/Пайдалы қазбаларды байыту

НАОКО SA-A №0216/2 

19.06.2021-18.06.2026 (19.06.2023)

 

НАОКО SA-A №0216/2

19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/5 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

25

7М07109/

6М073900

Мұнайхимия/ Көмірсутекті қосылыстардың химиялық инженериясы

   

НАОКО SA-A №0216/5 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/4  20.06.2016-21.06.2021

НАОКО

26

7М07306/

6М074100

Геокеңістіктік цифрлық инженерия/ Картография

   

НААР АВ 3591

11.06.2021-10.06.2026 

НААР №АВ0945 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

27

7М07105/

6М074700

Мұнай-газ және кен геофизикасы/Мұнай-газ және руда геофизикасы

   

НААР AB 3609

11.06.2021-10.06.2026

НКАОКО SA-A № 0158/2 27.05.2019-24.05.2021

НААР

НАОКО

28

7М07210/

6М074900

Геокеңістіктік цифрлық инженерия/ Маркшейдер ісі 

   

НААР АВ 3592

11.06.2021-10.06.2026 

НААР №АВ0946 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

29

7М05203/

6М075500

Гидрогеология және инженерлік геология/ Гидрогеология және инженерлік геология

   

НААР АВ 3610

11.06.2021-10.06.2026

НКАОКО SA №0083/4 20.06.2016-21.06.2021

НААР

НАОКО

30

7М07304/

6М075200

Инженерлік жүйелер және желілер

НААР АВ 4736 26.05.2023-25.05.2028

   

НААР №АВ1804 14.06.2018 – 13.06.2023

НААР

31

7М06301/

7М06104/

6М100200 

Ақпараттық қауіпсіздіктің кешенді қамтамасыз ету/Ақпараттық  қауіпсіздік жүйесі

НААР АВ 4737 26.05.2023-25.05.2028

НААР АВ 1808/3
14.06.2018-13.06.2023

НААР АВ 1808/2 14.06.2018-13.06.2023

   

НААР

32

7М07110

Химиялық процестер және химиялық материалдар өндірісі

     

НАОКО SA-A № 0203/1 28.12.2020 - 27.12.2025

НАОКО

33

7M07225

Аддитивті өндіріс

   

KazSEE №2022 КА 0001 28.07.2022-20.12.2026

 

KazSEE

34

7M07112

Машина жасау өндірісін сандандыру

   

KazSEE №2021 КЕ 0396 21.12.2021-20.12.2026

 

KazSEE

35

7M07136

Аддитивті өндіріс

   

KazSEE №2021 КЕ 0398 21.12.2021-20.12.2026

 

KazSEE

36

7M08601

Су ресурстары және суды пайдалану

 

НААР АВ 4377 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

37

7M07320

Көлік құрылысы

 

НААР АВ 4380 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

38

7M04104

Executive MBA

 

НААР АВ 4388 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

39

7M11201

Өндірістегі гигиена және еңбек қорғау

 

НААР АВ 4383 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

             ДОКТОРАНТУРА

1

8D04101/

6D051800

Жобаны басқару

   

НАОКО SA-A №0216/4  19.06.2021-18.06.2026

НААР №АВ0933 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

2

8D05201/

6D060800

Биоэкологиялық инженерия/Экология

   

НААР АВ 3608

11.06.2021-10.06.2026 

НААР №АВ0935 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

3

8D07101/

6D070200

Автоматтандыру және бақылау/ Автоматтандыру және басқару

   

НАОКО SA-A №0216/3 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

4

8D06103

/6D070300

Management information systems/ Ақпараттық жүйелер (сала бойынша)

   

НААР АВ 3600

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

5

8D06101/

6D070400

Software Engineering/ Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету  

   

НААР АВ 3597

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

6

8D06102/

6D070400

Machine Learning & Data Science/ Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету  

   

НААР АВ 3598

11.06.2021-10.06.2024 

 

НААР

7

8D07203/

6D070700

Тау-кен инженериясы /Тау-кен ісі

   

НААР АВ 3612

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

8

8D07204/

6D070900

Металлургиялық инженерия/ Металлургия

   

НАОКО SA-S №0216/4
19.06.2021-18.06.2026

НААР №АВ0948 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

9

8D07103/

6D071000

Материалтану және инженерия/ материалтану және жаңа материалдар технологиясы

   

НААР АВ 3605

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

10

8D07306/

6D071100

Геокеңістіктік цифрлық инженерия/ Геодезия 

   

НААР АВ 3593

11.06.2021-10.06.2026 

НААР №АВ0944 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

11

8D07105/

8D07106/

6D071600

Биомедициналық инженерия/

Робототехника және мехатроника/Аспап жасау

   

НАОКО SA-A №0216/3 16.06.2021-18.06.2026

НКАОКО Е №0011 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

12

8D07112/

6D071800

Электр энергетикасы

   

НАОКО SA-A №0216/4 19.06.2021-18.06.2026

НААР №АВ0927 20.06.2016 – 19.06.2021

НААР

НАОКО

13

8D06201/

6D071900

Телекоммуникация/ Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

   

НАОКО SA-A №0216/3 19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0083/7 07.06.2016-04.06.2021

НАОКО

14

8D05301/

6D072300

Қолданбалы және инженерлік физика/ Техникалық физика

   

НААР АВ 3604

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0083/8 07.06.2016-04.06.2021

НААР

НАОКО

15

8D07107/

6D073900

Көмірсутекті қосылыстардың химиялық инженериясы/ Мұнайхимия

   

НАОКО SA-A №0216/4

19.06.2021-18.06.2026

НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021

НАОКО

16

8D05202/

6D075500

Гидрогеология және инженерлік геология/ Гидрогеология және инженерлік геология

   

НААР АВ 3611

11.06.2021-10.06.2026 

НКАОКО SA №0090/3 20.06.2016-21.06.2021

НААР

НАОКО

17

8D07302

Сәулет және қала құрылысы

   

НААР АВ 3589

11.06.2021-10.06.2026 

 

НААР

18

8D07108

Синтездің негізгі процестері және жаңа органикалық және полимерлі материалдар өндірісі

     

НАОКО SA-A № 0203/2 28.12.2020 -27.12.2025

НАОКО

19

8D07202

Мұнай-газ ісі

     

НАОКО SA-A № 0203/2 28.12.2020 -27.12.2025

НАОКО

20

8D07205

Геология және қатты пайдалы қазбалар кен орындарын барлау

     

НАОКО SA-A № 0203/3 28.12.2020 -27.12.2025

НАОКО

21

8D07206

Мұнай және газ геологиясы

     

НАОКО SA-A № 0203/3 28.12.2020 -27.12.2025

НАОКО

22

8D06301/

8D06105

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

 

НААР АВ 4392/1

10.06.2022-09.06.2027

НААР АВ 4392 10.06.2022-09.06.2027

НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022

 

НАОКО

НААР

23

8D07109

Инновациялық технологиялар және жаңа бейорганикалық материалдар

 

НААР АВ 4396 10.06.2022-09.06.2027

НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022

 

НАОКО

НААР

24

8D07110

Машиналар мен жабдықтардың сандық инженериясы

 

НААР АВ 4395 10.06.2022-09.06.2025

НАОКО IS-A №0036 19.06.2021-18.06.2022

 

НАОКО

НААР

25

8D07208

Аддитивті өндіріс

   

KazSEE №2022 КА 0002 

28.07.2022-20.12.2026

 

KazSEE

26

8D07111

Машина жасау өндірісін сандандыру

   

KazSEE №2021 КЕ 0399

 

KazSEE

27

8D07113

Аддитивті өндіріс

   

KazSEE №2021 КЕ 0401

 

KazSEE

28

8D07104

Мұнай-газ және кен геофизикасы

 

НААР АВ 4378 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

29

8D07114

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

 

НААР АВ 4382 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

30

8D07304

Инженерлік жүйелер мен желілер

 

НААР АВ 4384 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

31

8D07303

Құрылыс және құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру

 

НААР АВ 4385 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

32

8D07305

Құрылыс және құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру

 

НААР АВ 4386 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

33

8D11301

Көлік қызметтері

 

НААР АВ 4387 10.06.2022-09.06.2027 

   

НААР

34

8D04102

Менеджмент

 

НААР АВ 4389 10.06.2022-09.06.2027

   

НААР

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту