«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Қысқаша тарихы

«Математика» кафедрасының тарихы 1934 жылдан басталды. Тау-кен металлургиялық институтының ашылуына байланысты «Жоғары математика және теориялық механика» кафедрасы ұйымдастырылды. Кафедраның бірінші меңгерушісі Воловик В.И. (1934-1935 жж.)

1935 жылы кафедраны Томск политехникалық институтының түлегі Ермек Әлімхан басқарды. Ермек Әлімхан қазақ тіліндегі алғашқы оқулықты басып шығарды, қазақ математиктерінің ішінде алғашқы профессор атағын алды. Сол кезеңдегі көптеген көрнекті адамдардың тағдырына ұқсас, 1938 жылы ол «алаш ордалық» деп  және қуғынға ұшырады. Кафедраның меңгерушісі болып доцент Старков Н.С. (1937-1941 және 1943-1952); физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Н.И. Ахиезер (1941-1943жж.), профессор Горшин С.И. (1952-1962жж.), доцент Хаймульдин О.М., (1962-1972жж.); доцент Калижанов У.К., (1972-1979жж.); профессор Хайруллин Е.М. (1979-2000жж.).

1995 жылы жаңа «Қолданбалы математика» кафедрасы ашылды, меңгерушісі профессор Сакабеков С.А.1999 жылынан бастап кафедра маман шығаратын  статусына ие болып «Пәнаралық қолданбалы математика»  мамандығы бойынша студенттерді дайындай бастады. 2000 жылдың шілдесінде «Қолданбалы математика» және «Жоғары математика» кафедраларының базасында әл-Машани жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар институтына байланысты «Математика» жаңа кафедрасы құрылды.

«Математика» кафедрасының бірінші меңгерушісі физика-математика ғылымдарының докторы, профессор С.А. Сакабеков болды. 2002-2004 жылдар аралығында кафедрада физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Тунгатаров А.Б., ал 2004-2016жж. профессор Сатыбалдиев О.С. 2016 жылдың маусым айынан бастап кафедраны к.ф.-м.н., доцент профессор КазГАУ Кельтенова Р.Т. басқарады.

Қазіргі уақытта 2021 жылдан тамыз айынан бастап PhD Уалиев Жомарт Разханович меңгереді.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің «Жылдың үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының 6 (алты) номинанты жұмыс істеді және жұмыс істейді: Қасымов Е.А. (2006 ж.), Хасеинов К.А. (2005 және 2006жж.), Айдос Е.Ж (2006ж.), Отарбаев Ж.О. (2006ж.), Сатыбалдиев О.С. (2007ж.), Хайруллин Е.М. (2009ж.).

«Математика» кафедрасы 01.01.02 - «Дифференциалдық теңдеулер және математикалық физика» мамандығы бойынша кандидаттық және докторлық диссертацияларды қорғайтын жетекші ұйым болды. 510230 - «Қолданбалы математика және информатика» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындады, «Жүйелік бағдарламашы, математик-инженер», математикалық модельдеу және болжау бойынша маман.

Кафедрада 2007 жылы 5В070500 «Комьютерлік және математикалық модельдеу» мамандығы бойынша жаңа мамандық ашылды. Осы мамандықтың түлектері техника және технология бакалавры академиялық дәрежесін алады. 2008 жылдың қыркүйегінде 5В070500 - «Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандығы бойынша магистратура ашылды, магистратурада 6 (алты) магистрант оқып жатыр.

Қазіргі уақытта кафедрада 24 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде: профессор - 1, қауымдастырылған профессор - 10,  профессор көмекшісі - 2, аға оқытушылар - 7, оқытушы - 2, көмекшілер - 2.

 

Институттың мақсаттары тұрғысынан кафедраның міндеттері

«Математика» кафедрасының негізгі міндеті, сондай-ақ Базалық білім беру институты - жоғары білікті және бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаудың заманауи талаптарына жауап беретін оқу үдерісін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын, инновациялық жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру.

«Математика» кафедрасының миссиясы - университеттің негізгі міндеттерін жүзеге асыру, Қазақстанның инновациялық экономикасы үшін техникалық мамандардың жаңа бәсекеге қабілетті ұрпағын дайындауды қамтамасыз ету.

Ол:

- жұмыс берушілермен және университет серіктестерімен келісілген білім беру бағдарламаларының өздерінің ғылыми нәтижелерін пайдалану арқылы студенттердің кәсіби құзыреттілігін зерттеу және дамыту арқылы студенттерді дамыту.

- ғылымды жобалаудың басым бағыттарын (көмірсутек кешені мен мұнай химиясының жаңа технологиялары, тау-кен-геологиялық және металлургиялық өндірістерді, құрылыс индустриясы мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту, энергетикалық кешеннің, инжинирингтік, ақпараттық-коммуникациялық және ғарыштық саланың инновациялық технологияларын ескере отырып, білім беру бағдарламалары мен технологияларын дамытуға қатысу технологиясы)

- университеттік-өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамыту және ғылыми ұйымдармен, мектептермен, гимназиялармен және колледждермен әріптестік қарым-қатынас жасау;

- қосымша білім беру және оқу бағдарламаларын әзірлеу арқылы мұғалімдер мен қызметкерлерді үздіксіз оқыту.

- заманауи инновациялық технологияларды үнемі енгізу арқылы тұтынушылардың заманауи талаптарына сай келетін білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету.

- кафедраның профессор-оқытушылар құрамының оқу-әдістемелік қызметін жетілдіру, білім беру, ғылым және өндірісті біріктіру.

ISO 9001: 2015 халықаралық стандартымен «Сапа менеджменті жүйесі біздің қызметіміздің сапасы кепілі ретінде» сапа менеджменті жүйесінде талаптарды барынша орындауға жауапты. Кафедраның сапа саласындағы мақсаты - ISO 9001: 2015 «Сапа менеджменті жүйесі» халықаралық стандарттарымен реттелетін сапа менеджменті жүйесіне қойылатын талаптардың барынша орындалуы.

 

Ғылыми бағыттар және ғылыми-зерттеу институттары

2015-2017жж. Аралығында «Математика» кафедрасында «Көлденең және бағытты ұңғымаларды аяқтаудың жоғары технологиялық сұлбалары үшін жобалау әдіснамасын жасау» тақырыбында ғылыми зерттеулер жүргізілді.

Бағыты: табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімдерді қайта өңдеу ҚР БҒМ гранты, қаржыландыру көлемі шамамен 12 млн.тоннаға жетті, доцент. Ғылыми жетекшісі физико-математикалық ғылымдарының кандидаты Б.Ж.Сағындықов болды.

2018 жылдың қаңтар айынан бастап ҚР БҒМ ҒК мемлекеттік мекемесімен 05.03.2018 №110 келісімшарт негізінде 

Бағыт: табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімдерді қайта өңдеу. №2018 / AP05133634 2018-2020 жылдар аралығында гранттық қаржыландыру көлемі 30 млн. тг., Ғылыми жетекші, проф.Cакабеков.А.С

Кафедрада «SIGMA Labs» ғылыми зертханасында доцент Сәрсенгелдин М.М жетекшілігімен ҚазҰТЗУ-дың түрлі мамандықтары бойынша танымал ғалымдар, оқытушылар, бакалаврлар мен магистранттар қатысуымен семинарлар өткізіледі.

Workshops семинарында студенттер мен магистранттар Thomson Reuters дерекқорының бөлігі болып табылатын ғылыми мақалалар мен халықаралық журналдар туралы есептер ұсынады.

Кафедра негізінде 2018 жылдан бастап «International Journal of Advances in Applied Mathematics and Modeling» журналы жарияланды. «DE GRUYTER POLAND» баспасында (Bogumila Zuga 32A Str.01-811 Варшава, Польша).

2019 жылдың ақпан айынан бастап «Математика» кафедрасы үш түрлі ғылыми семинарлар өткізілді:

1. Геометриялық семинар – семинар. Меңгерушісі профессор Даирбекова Н.С.

2. Стратифицирленген жиындар бойынша талдау –семинар. Меңгерушісі проф.Пенкина О.М.

3. Транспорттық ағымдарды басқару-семинар. Меңгерушісі проф Даирбекова Н.С.

Ғылыми жұмысында кафедра ИТАМ, ИКИ, АНРК, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, М.В. Ломоносов атындағы ММУ, Стеклов атындағы математикалық институт, СОРАН есептеу орталығы (Новосибирск), қолданбалы математика институтымен тығыз байланыста. М.В. Келдыш (Мәскеу қ.). Ресей ғылым академиясының механика мәселелері институты Кафедра оқытушылары халықаралық ғылыми конференциялар мен симпозиумдарда белсенді түрде сөйлейді.

Кафедраның жұмыс жоспарына сәйкес бакалавр, онлайн-олимпиадалар және студенттік конференциялар арасындағы математика бойынша жыл сайынғы университеттік студенттік олимпиадалар өткізіледі.

Жыл сайын кафедраның профессор-оқытушылар құрамы мен ҚазҰТЗУ студенттері халықаралық олимпиада және математикадан халықаралық студенттік интернет - олимпиадасына қатысып, осы олимпиаданың 2016 жылдың қыркүйегінде Ариэльдегі (Израиль) супер-финалына қатысты. Ариэль университеті ҚазҰТЗУ ректоры И.К.Бейсембетовке университеттің студенттік ұжымының қатысуына үлкен ризашылығын білдірді. 

Интернет олимпиадасы 6М070500 - «Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандығы бойынша магистратураға түсуге ниет білдірген бакалавриат студенттері арасында математика кафедрасында өткізілді. 

2020 жылдың қазан айынан бастап ҒЗТКЖ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті 05.03.2018 жылғы №110 келісім-шарт негізінде жүргізілуде. Бағыты: Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану, шикізат пен өнімдерді өңдеу. № 2018 / AP05133634. 2020-2022 жж. № AP08856926 «Момент теңдеулерінің стационарлық емес сызықты бір өлшемді жүйесін пайдалана отырып, әуе кемелерінің аэродинамикалық сипаттамаларын анықтау» ғылыми жобасы, Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру. Қаржыландыру көлемі 42 млн 124 мың теңге. Ғылыми жобаның кеңесшісі профессор, физика-математика ғылымдарының докторы Сақабеков А.С


 

Басқарылатын білім беру бағдарламалары. Оқу-әдістемелік жұмыс

1. Математика» кафедрасы - 5В070500 және 5М070500- «Математикалық және компьютерлік модельдеу» мамандығы бойынша бітіруші кафедра болып табылады және осы мамандықтың білім беру бағдарламаларын қадағалайды.

2. 2018 жылдың желтоқсан айында бакалавриат мамандықтарының білім беру бағдарламалары үшін ҚазҰТЗУ мамандықтардың классификаторының қуатын жоғалтты. 2018 жылы Жоғары білім берудің ГОСО сәйкес үш тілде математикалық пәндер циклінің сипаттамасы әзірленді.(қазақ,орыс,ағылшын)

3. Жаңа «Кибернетика және жасанды интеллект» мамандығы бойынша үш тілде (қазақ орыс және ағылшын тілдерінде) және осы мамандық бойынша докторантураға арналған 1, 1.5 және 2 жылдық магистратура бойынша жаңа білім беру бағдарламасы жасалды.

4. 2018 жылдың тамыз айында математика пәні бойынша 1 курс (ИБО) деңгейін анықтау. Диагностикалық тестілеу өткізілді  және «Алгебра және талдаудың басталуы» пәні бойынша алынған материалдардың деңгейін анықтау үшін On-Line режимінде 1 курс студенттері арасында тестілеу өткізілді.

5. Кафедраның математикалық пәндеріне арналған оқу бағдарламасы мен оқу материалдары жаңартылып, ҚазҰТЗУ порталында орналастырылды.

6. Кафедраның математикалық пәндеріне арналған оқу бағдарламасы мен оқу материалдары жаңартылып, ҚазҰТЗУ порталында орналастырылды.

7. Кафедра қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі оқулықтар мен оқу құралдарын дайындады және шығарады, олар: Сатыбалдиев О.С., Божанов Е.Т., Хайруллин Е.М., Касымов Е.А., Аубакир Б., Айдос Е., Хасеинов К.А., Жаңбырбаева У.Б., Сағындықов Б.Ж.

«Математика» кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамы математиканы оқытудың сапасын арттыру мақсатында жаңа білім берудің инновациялық технологиялары бойынша оқыту семинарларын өткізеді.

Математика және кибернетика ғылыми білім орталығы Кибернетика және ақпараттық технологиялар институтының құрамына 15 наурыз 2019 жылдан бастап профессор Даирбековтың Н.С. ғылыми жетекшілігімен Математика және кибернетика ғылыми білім орталығы құрылды. Сол мерзімнен бастап «Математика» кафедрасы және «Sigma Lab», «Cuda Lab» лабораториясы да МжК ҒБО құрамына енді.

МжК ҒБО келесі білім беру бағдарламаларына жетекшілік етті:

1. Білім беру бағдарламасы: 5В070500 / 6В06103 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу».

2. Білім беру бағдарламасы: 7М06105 – «Кибернетика және жасанды интеллект» / 6М070500 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу».

3. Білім беру бағдарламасы: 8D06104 – «Кибернетика және жасанды интеллект».

2021 жылдың тамыз айынан МжК ҒБО қайта құрылуына байланысты оның негізінде Базалық білім беру институтының құрамына кіретін Жоғары математика кафедрасы құрылды. Осы кезден бастап кафедра жалпы білім беру бөліміне айналды. 2021 жылдың тамыз айынан Жоғары математика кафедрасының меңгерушісі Уалиев Жомарт Разханұлының жетекшілігінде.

01.09.2022 жылы Базалық білім беру институты қайта құрылуына байланысты «Жоғары математика» кафедрасы Автоматтандыру және ақпараттық технологиялар институтына қосылып, «Жоғары математика және модельдеу» деп аталды. Инженерлік механика және модельдеу кафедрасынан үш білім беру бағдарламасы осы кафедраға ауыстырылды:

1. 6В06103 – «Математикалық және компьютерлік модельдеу»;

2. 7М06105 – «Кибернетика және жасанды интеллект»;

3. 8D06104 – «Кибернетика және жасанды интеллект».

Осы кезден бастап «Жоғары математика және модельдеу» кафедрасының меңгерушісі қауымдастырылған профессор Уәлиев Жомарт Разханұлы.

Бүгінгі күні кафедрада 25 штаттық оқытушы жұмыс жасайды, оның ішінде: физика-математика ғылымдарының докторы – 2, Ph.D – 1, PhD – 1, физика-математика ғылымдарының кандидаттары, доцент – 13, 6 магистр, толық емес жұмыскерлер – 5.

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Білім беру бағдарламалары

Оқытушылар

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту