Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Кафедра тарихы

 • 1970 – орыс тілі кафедрасы құрылды;
 • 1976 – кафедра қазақ топтарына арналған орыс тілі кафедрасы және шетелдік студенттерге арналған орыс тілі кафедрасы болып екіге бөлінді:
 • 1992 – орыс тілі кафедрасы шет тілдері кафедрасына қосылды;
 • 1998 – қазақ тілі кафедрасына қосылды;
 • 2000 – орыс тілі кафедрасы өз алдына жеке кафедра болып бөлінді.
 • 1990 – қазақ тілі кафедрасы құрылды.
 • 2016 – қазақ және орыс тілдері кафедрасының құрылуы.

Кафедра меңгерушісі А.Ж.Үдербаев.

Мақсаты

 • ұлттық және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес жоғары сапалы білім беру қызметін ұсыну;
 • оқытушылардың кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру;
 • студенттердің бойында зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін, жаңаша ойлау, тәуелсіз пайымдау мен академиялық әділеттілігін дамыту;
 • белсенді азаматтық ұстанымға және отансүйгіштік сезімге тәрбиелеу.

Міндеті

 • қазақ және орыс тілдерін деңгей бойынша оқытуды ұйымдастыру;
 • оқу процесінде оқытудың инновациялық технологиясын, озық әдістемелер мен белсенді оқыту түрлерін қолдану;
 • студенттердің тілдік және қатысымдық құзыреттерін негізгі тілдесімдік қызметтің әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-саяси, қоғамдық-мәдени, оқу-кәсіби салалары аясында дамыту және жетілдіру;
 • білім беру бағдарламасын арттыру мақсатында элективті курстар жасау;
 • студенттердің зерттеу ортасын дамыту және инновациялық қызметін ұйымдастыру;
 • кафедраның оқытушы-профессорлар құрамының ғылыми-зерттеу нәтижелерін оқу процесіне іс жүзінде енгізу;
 • студенттің қоғамда өзін-өзі жүзеге асыруға және жақсы бейімделуге қабілетті жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасау, сондай-ақ адамгершілік және іскерлік қасиеттерін дамытуға тәрбиелеу.

Миссиясы

 • жинақтаған білімін, кәсіби дағдыларын жоғары деңгейде көрсете алатын, адамгершілік қасиеттері биік, біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға кафедраның қатысуы;
 • университеттің биік мәртебесін, әлемдік деңгейлі болуын қамтамасыз ету жұмыстарына кафедраның атсалысуы;

Стратегиясы

 • кафедраның оқытушы-профессорлар құрамының тиімді шығармашылық және кәсіби қызметі үшін барынша қолайлы жағдай туғызу мақсатында кафедраның жұмысын ұйымдастыру ісін жетілдіру;
 • кафедраның бәсекелестігін нығайту;
 • ұлттық және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес жоғары сапалы лингводидактикалық білім беру қызметін ұсыну;
 • студенттердің білім алу және зияткерлік қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағдарланған зерттеу қабілеттерін дамыту;
 • оқыту қызметінде заманауи инновациялық білім беру бағдарламасы мен техникасын әзірлеу және енгізу; оқытудың мазмұны мен әдістерін жетілдіру;
 • кафедра қызметінде оқу, тәрбие, шығармашылық, ғылыми-зерттеу және өндірістік мақсаттардың тұрақты өзара байланысын орнату.

Кафедрада білікті педагог-ғалымдар жұмыс істейді. Оның ішінде 2 ғылым докторы, 3 PhD, 18 ғылым кандидаты, 2 докторант, 8 ғылым магистрі және үлкен педагогикалық тәжірибесі бар 6 оқытушы қызмет етеді.

 

Кафедрада оқылатын пәндер

Кафедрада 2016-2017 оқу жылынан бастап ҚР тілдік құзыреттілік Тұжырымдамасына сәйкес қазақ және орыс тілдерін деңгейлеп оқыту енгізілді.

Диагностикалық тестілеу мен сұхбаттасу нәтижелері негізінде студенттердің тілді меңгеру деңгейі анықталып, деңгей бойынша оқу топтары құрылады. Қазақ/орыс тілдерін меңгеру деңгейін анықтау үшін оқу жылының басында студенттер университет сайтында тегін онлайн-тестілеуден әрі қазақ және орыс тілдер кафедрасында әңгімелесуден өтеді.

Орыс бөлімінде оқитын студенттер үшін жүргізілетін пәндер:

 • Қазақ тілі. Қарапайым деңгей (А1);
 • Қазақ тілі. Базалық деңгей (А2);
 • Қазақ тілі. Академиялық деңгей (В1);
 • Іскерлік қазақ тілі (В2);
 • Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті (С1);
 • Шешендік өнер (Шешендік өнер негіздері – С1);
 • Академиялық жазылым (С1).

Қазақ бөлімінің студенттері үшін:

 • Орыс тілі. Қарапайым деңгей (А2)
 • Орыс тілі. Базалық деңгей (А2)
 • Орыс тілі. Академиялық деңгей (В1)
 • Орыс тілі. Жетілдіруші деңгей (В2)
 • Іскерлік қарым-қатынас мәдениеті  (С1)
 • Шешендік өнер (Шешендік өнер негіздері - С1)
 • Академиялық жазылым (С1) пәндері оқытылады.

Қазақ жазуын латыннегізді әліпбиге көшіру жобасы аясында «Жаңа қазақ тілі және тіл мәдениеті» электив пәні енгізілді.

Кафедра жанында әскери кафедра оқытушыларына қазақ тілін үйретуге арналған  курс ұйымдастырылған.

 

Кафедраның ғылыми жетістіктері

Қазақ және орыс тілдері кафедрасында ғылыми-зерттеу жұмыстары мына бағыттар бойынша жүргізіледі. 1) Ғылыми жобалар; 2) Ғылыми конференцияларға қатысу; 3) Ғылыми журналдарда жарияланым; 4) СҒЗЖ (конкурстар, конференциялар, олимпиадалар); 5) Оқытушылардың ғылыми мекеме, ұйымдарда жұмысы (журналдарда және т.б.); 6) Пікір беру.

Кафедра оқытушыларының ғылыми зерттеулерінің басым бағыттарының бірі 2016 оқу жылында тілдерді деңгейлік оқытудың енгізілуіне байланысты бастамашыл жобасының тақырыбы «Техникалық ЖОО-да тілдерді деңгейлік оқыту» болып табылады.

Кафедра оқытушылары ғылыми зерттеулер мен гранттық жобаларға белсенді қатысады.

Кафедра меңгерушісі ф.ғ.к. А.Ж. Үдербаевтың жетекшілігімен, п.ғ.д. К.Б. Жақсылықова, к.ф.н. Б.С. Жөнкешовтің қатысуымен «Геология, геодезия, география бойынша арнайы лексикадағы инновациялар: біріздендіру және лексикографиялау» тақырыбында 2018-2020 жылдарға арналған ҚР ҰҚК гранттық жобасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысы сәтті аяқталды.

2022-2024 жылдарға арналған "Жас ғалым" гранттық жобасы бойынша «Қазақ тілінің жиілік сөздігі негізінде техникалық ЖОО-дары студенттеріне мемлекеттік тілді меңгерту барысында бірінші деңгей тапсырмаларының үлгісін жасау» тақырыбында зерттеу жұмыстары жүргізілуде (жетекшісі: PhD докторы, Карбозова Б.Д.; сондай-ақ ассоц. проф., ф.ғ.к. Ұ.К. Исабекова МҚБ шеңберінде 2023-2025 жылдарға арналған «Уақыт пен кеңістіктегі мәдени құндылықтар транзиті» тақырыбындағы гранттық жобаға қатысуда.

2023 жылдың басынан бастап Kazenegry қауымдастығымен шаруашылық шарт бойынша «Қазақстан Республикасының мұнай өңдеу және мұнай-химия салаларына арналған бірыңғай қазақ-орыс және орыс-қазақ терминология сөздігін құру» жобасы іске асырылуда (ғылыми жетекшісі – А.Ж. Удербаев, қатысушылар: А.Б. Байбатша, К.Б. Жақсылықова, К.Ж. Әбдиев, Б.Б. Садықов, Б.С. Жөнкешов, С. Молдамуратов).

 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының ғылыми еңбектері

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы ғылыми және әдістемелік зерттеулер жүргізеді, оның нәтижесі Scopus базасына кіретін жарияланымдар, сондай-ақ отандық және шетелдік басылымдарда (Түркия, Германия, Ресей, Польша, Венгрия, Чехия және т.б.) жарияланып отырады. Оқытушылардың ғылыми-әдістемелік зерттеулері оқу процесіне енгізіледі.

 

Оқу-әдістемелік және ғылыми семинарлар

Кафедрада жыл сайын тілдерді оқыту сапасын арттыру мақсатында оқытушыларға  «Білім беру технологиялары: дәстүрлер мен инновациялар» тақырыбында семинар-тренингтер өткізіледі. Семинардың мақсаты – педагогтерді тілдерді оқытуда заманауи білім беру технологияларымен таныстыру.

 

Халықаралық ынтымақтастық

ҚазҰТЗУ  мен Cyber Hankuk University of Foreign Studies (Сеул, Корея) арасында ынтымақтастық туралы келісім жасалды; ҚазҰТЗУ және Қазан федералды университетімен ынтымақтастық туралы Меморандум (Қазан, Ресей); ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтымен өзара ынтымақтастық туралы Меморандум жасалды; Ажинияз атындағы Нукус мемлекеттік педагогикалық институтымен Ғылым және білім саласындағы ынтымақтастық туралы келісім (Өзбекстан Республикасы); «Франциск Скорина атындағы Гомель мемлекеттік университеті» Білім беру мекемесімен (Беларусь Республикасы) ғылыми-білім беру ынтымақтастығы туралы шарт.

Кафедраның ҚР басқа жоғары оқу орындарының қазақ және орыс тілдері кафедраларымен, сондай-ақ филология және мәдениетаралық коммуникация институтымен, Лев Толстой атындағы Қазан федералды университеті  (Татарстан), Насими атындағы Әзірбайжан техникалық университетінің Тіл білімі институтымен (Әзірбайжан Республикасы), Стамбул университетімен (Түркия) академиялық байланысы бар/

Профессор Жақсылықова К.Б. қазақ әліпбиінің латын қарпіне кезең-кезеңмен өту мемлекеттік Бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ҚР Ұлттық комиссия жанындағы Әдістемелік және терминологиялық топтың мүшесі, Абылайхан атындағы ҚазХӨжӘТУ  жанындағы РОӘК ОӘБ мүшесі, Ө.Сұлтанғазин атындағы ҚМПУ  «Хабаршысы» редакциялық алқасының мүшесі  болып табылады.

 

Клубтар жұмысы

Кафедра жанында орыс бөлімі студенттері үшін  «Семсер» танымдық клубы, сонымен қатар «Көзқарас» оқырмандар клубы мен «In principio erat verbum» («Алдымен Сөз болды») клубы жұмыс істейді.

qazruslang@satbayev.university

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Оқытушылар

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту