Қазақ және орыс тілдері кафедрасы

Орыс тілі кафедрасының тарихы       

 • 1970 –  орыс тілі кафедрасы құрылды;
 • 1976 –  кафедра қазақ топтарына арналған орыс тілі кафедрасы және шетелдік студенттерге арналған орыс тілі кафедрасы болып екіге бөлінді:
 • 1992 – орыс тілі кафедрасы шет тілдері кафедрасына қосылды;
 • 1998 – қазақ тілі кафедрасына қосылды;
 • 2000 – орыс тілі кафедрасы өз алдына жеке кафедра болып бөлінді.

         
Кафедра жұмыс істеген күннен бастап меңгерушілік қызмет атқарғандар:

 • Усманова Р.Т.,
 • Қадыржанов Қ.Қ.,
 • Жигалова О.В.,
 • Адскова Т.П.,
 • Алтаева А.Ш.

Қазақ тілі кафедрасының тарихы

 • 1990 – қазақ тілі кафедрасы құрылды.
 •  

Кафедра жұмыс істеген күннен бастап меңгерушілік қызмет атқарғандар:

 • Шаханова Р.Ә.,
 • Жақсылықова К.Б.,
 • Тұрсынова Г.Т.

2016 – қазақ және орыс тілдері кафедрасының құрылуы.


Кафедра меңгерушісі А.Ж.Үдербаев.

 

Мақсаты

-    ұлттық және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес жоғары сапалы білім беру қызметін ұсыну;
-    оқытушылардың кәсіби деңгейін жоғарылату мақсатында ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру;
-   студенттердің бойында зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін,
     жаңаша ойлау, тәуелсіз пайымдау мен академиялық әділеттілігін
     дамыту;
     -   белсенді азаматтық ұстанымға және отансүйгіштік сезімге тәрбиелеу.

Міндеті

-  қазақ және орыс тілдерін деңгей бойынша оқытуды ұйымдастыру;
-  оқу процесінде оқытудың инновациялық технологиясын, озық
   әдістемелер мен белсенді оқыту түрлерін қолдану;
-  студенттердің тілдік және қатысымдық құзыреттерін негізгі тілдесімдік қызметтің әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-саяси, қоғамдық-мәдени, оқу-кәсіби салалары аясында дамыту және жетілдіру;
-  білім беру бағдарламасын арттыру мақсатында элективті курстар жасау;
-  студенттердің зерттеу ортасын дамыту және инновациялық қызметін ұйымдастыру;
-  кафедраның оқытушы-профессорлар құрамының ғылыми-зерттеу нәтижелерін оқу процесіне  іс жүзінде енгізу;
-  студенттерді университеттегі оқуға бейімдеу және оларды  адамгершілік және іскери қасиеттерге тәрбиелеу мақсатында эдвайзерлік жұмысты ұйымдастыру.

Миссиясы

-  жинақтаған білімін, кәсіби дағдыларын жоғары деңгейде көрсете алатын, адамгершілік қасиеттері биік, біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға кафедраның қатысуы;
-  университеттің биік мәртебесін, әлемдік деңгейлі болуын қамтамасыз ету жұмыстарына кафедраның атсалысуы;

Стратегиясы

-  кафедраның оқытушы-профессорлар құрамының тиімді шығармашылық және кәсіби қызметі үшін барынша қолайлы жағдай туғызу мақсатында кафедраның жұмысын ұйымдастыру ісін жетілдіру;
-  кафедраның бәсекелестігін нығайту;
-  ұлттық және халықаралық білім беру стандарттарына сәйкес жоғары сапалы лингводидактикалық білім беру қызметін ұсыну;
-  студенттердің білім алу және зияткерлік қажеттіліктерін қанағаттандыруға  бағдарланған зерттеу қабілеттерін дамыту;
-  оқыту қызметінде заманауи инновациялық  білім беру бағдарламасы мен техникасын әзірлеу және енгізу; оқытудың мазмұны мен әдістерін жетілдіру;
-  кафедра қызметінде оқу, тәрбие, шығармашылық, ғылыми-зерттеу және өндірістік мақсаттардың тұрақты өзара байланысын орнату.

Жоғары

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту