Гидрогеология, инженерлік және мұнай-газ геологиясы кафедрасының практикасы

Жамбыл облысындағы Қаратау тауларындағы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ "Саясу" оқу полигонындағы оқу практикасының бағдарламасы

Ұзақтығы 2 апта. Бағдарлама 6В05204 – "Гидрогеология және геоэкология", 6В07211 – "Гидрогеология және инженерлік геология" мамандығының бакалавриат күндізгі оқу студенттеріне арналған.

Бакалавриат мамандығының оқу жоспарына сәйкес 6В05204 - "Гидрогеология және геоэкология", 6В07211 – "Гидрогеология және инженерлік геология". Гидрогеология және инженерлік геология және геоэкология бойынша мамандандырылған практика 1-курстан кейін Жамбыл облысының Қаратау тауларындағы Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дың "Саясу" оқу полигонында өткізіледі.

Тәжірибе аймағының аумағы геологиялық құрылымдық ерекшеліктер мен гидрогеологиялық жағдайлардың алуан түрлілігімен сипатталады, бұл сулы горизонттар мен кешендердің алуан түрлілігінде, олардың қоректенуінің, пайда болуының және шығу жағдайларының әртүрлі жағдайларында көрінеді. Оқу полигонының көп бөлігі жарылым және жарылымды карст сулары бар протерозой және палеозой тау жыныстарынан тұрады. Қалған бөлігін мезозой-кайнозой шөгінділері алып жатыр, олар жер асты суларының деңгейдің еркін бетімен қоршайды. Бұлақтар түрінде жер асты суларының көптеген шығулары, қолданыстағы су қабылдағыштар және студенттерді қызықтыратын жеке гидрогеологиялық ұңғымалар бар.

Практиканың мақсаты-студенттердің Гидрогеология және инженерлік геология курсының пәндерін оқу кезінде алған теориялық және практикалық білімдерін бекіту, сондай-ақ құрылыс жобаларын негіздеу үшін зерттеу әдістерін кеңейтілген зерттеу және практикалық игеру.

 

Кәсіптік практика бағдарламасының мазмұны

Ұзақтығы 8 апта. Бұл практика оқу жоспарының негізгі және вариативтік бөлімдеріне кіретін пәндерді: Жалпы геология, Палеонтология, Тарихи геология, құрылымдық геология, Кристаллография, Минералогия, Петрография, Геофизика пәндерін оқу кезінде алған білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын негіздейді және бекітеді. Геохимия, пайдалы қазбалар геологиясы және т. б.

Бағдарлама 6В07202- "Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау", 6В05204- "Гидрогеология және геоэкология", 6В07211 – "Гидрогеология және инженерлік геология", 6В07207- "Жанғыш қазбалар геологиясы" мамандықтары бойынша бакалавриаттың күндізгі оқу студенттеріне арналған

Ғылыми өндірістік қызметтің кәсіби дағдылары мен тәжірибесін алу бойынша практиканың мақсаттары:

 • қажетті кәсіби құзыреттіліктер мен дағдыларды игеру;
 • курстық және бітіру біліктілік жұмыстарын жазу үшін қажетті материалдарды жинау;
 • білім алушының ұйым қызметіне тікелей қатысуы арқылы аудиториялық сабақтар мен оқу практикасы кезінде алған теориялық білімдерін бекіту;
 • өз бетінше кәсіби қызмет тәжірибесін алу.

 

Тәжірибе базасы бойынша үздік компаниялардың тізімі

 

1. "Қазақмыс" корпорациясы " ЖШС

https://www.kazakhmys.kz/ru/

"Қазақмыс" -негізгі активтері тау-кен өндіру саласында және түсті металлургияда шоғырланған тігінен интеграцияланған холдинг.

"Қазақмыс" концентратта мыс шығару бойынша әлемде 20-орынды (271 мың тонна) және катодты мыс өндіру бойынша 12-орынды (тиісінше алыс-беріс шикізатын ескере отырып, тиісінше 377 және 365 мың тонна) алады.

2020 жылы "Қазақмыс" корпорациясының қосқан үлесі Қазақстан Республикасына күміс өндіруші елдердің әлемдік рейтингінде 11 - орында тұруға мүмкіндік берді (279 тонна, елдегі жалпы өндірістің 51%).

Электр энергиясын өндіру бойынша топ 2020 жылдың қорытындысы бойынша 7 267,53 млн. кВт/сағ-тық өндіріс көлемімен Қазақстан Республикасында 3 орын алады.

"Қазақмыс" кәсіпорындары-кеніштер, байыту фабрикалары, мыс балқыту зауыттары-үш өндірістік алаңда (Балқаш, Жезқазған, Қарағанды) орналасқан, онда 37 мыңға жуық адам еңбек етеді.

 

Жобалар:

Оңтүстік Жезқазған кеніші

Жезқазған мыс кен орнында мыс кенін жерасты игеру және өндіру.

Оңтүстіктегі жерасты тау-кен жұмыстары технологиялық процестерді қамтиды:

 • кен кен орындарын ашу;
 • тау-кен жұмыстары;
 • тазарту ойығы;
 • жарылыс жұмыстары, ЖМ тасымалдау, сақтау және пайдалану;
 • шатырды күтіп ұстау және тау-кен қазбаларын бекіту;
 • кенді, материалдар мен жабдықтарды тасымалдау және беру;
 • тау-кен қазбаларын желдету;
 • Су ағызу;
 • энергиямен жабдықтау;
 • қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды пайдалану.

 

Жомарт кеніші

Жезқазған мыс кен орнында мыс кенін жерасты игеру және өндіру

"Жомарт" өзенінде пайдалы қазбаларды жерасты өндіру бойынша тау-кен жұмыстары технологиялық процестерді қамтиды:

 • кен орындарын аршу;
 • тау-кен жұмыстары;
 • тазарту ойығы;
 • жарылыс жұмыстары, ЖМ тасымалдау, сақтау және пайдалану;
 • шатырды күтіп ұстау және тау-кен қазбаларын бекіту;
 • кенді, материалдар мен жабдықтарды тасымалдау және беру;
 • тау-кен қазбаларын желдету;
 • Су ағызу;
 • энергиямен жабдықтау;
 • қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды пайдалану.

 

Саяқ кеніші

Мыс-сульфидті кенді өндіру жер асты тәсілімен, қабатты құлау жүйесімен жүргізіледі. Негізгі бизнес-процестер:

1. Sandvik DD 210,411 бұрғылау қондырғыларының көмегімен тау-кен қазбаларын бұрғылау-жару тәсілімен үңгілеу.

2. Solo бұрғылау қондырғыларымен желдеткіш жарылғыш Ұңғымаларды бұрғылау

3. Желдеткіш Ұңғымаларды normet жарылғыш машинасымен жылыту.

4. LH-514, CAT R 1700 PDM көмегімен кенді САТ АД-45 жерасты автосамосвалдарына тиеу.

5.Кенді портал жанындағы аралық жер үсті қоймаларына тасымалдау.

6.Кенді теміржол тұйығына тиеу және тасымалдау және БОФ-қа жөнелту.

Және т. б.

 

"Қазақмыс" корпорациясы " ЖШС-де сұранысқа ие мамандықтар

 • 3 санатты инженер-дизайнер.
 • Сарапшы.
 • Бас энергетик.
 • Жетекші инженер (импорттық жабдықтар бойынша механик).

 

2. KAZ Minerals ЖШС

https://www.kazminerals.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/

KAZ Minerals-Қазақстан мен Қырғызстанда мыс өндіруді және жаңа тау-кен өндірісін дамытуға бағытталған мыс өндіретін ірі компаниялардың бірі.

Компания Абай облысындағы Ақтоғай және Павлодар облысындағы Бозшакөл ашық үлгідегі мыс кеніштерінде, Шығыс Қазақстандағы үш жерасты кеніштері мен үш байыту фабрикаларында, сондай-ақ Қырғызстандағы Бозымшақ мыс-алтын кенішінде операциялық қызмет жүргізеді.

Жобалар:

Бозшакөл

Бозшакөл-жылдық жобалық қуаты 30 миллион тонна және қалған қызмет ету мерзімі шамамен 40 жыл, орташа мыс мөлшері 0,33% болатын жаһандық шығындар қисығындағы бірінші квартильдің активі.

Ақтоғай

Ақтоғай-пайдалану мерзімі шамамен 25 жыл болатын ашық үлгідегі ірі ауқымды мыс кеніші. 2021 жылдың қазан айында екінші сульфидті байыту фабрикасы іске қосылғаннан кейін сульфидті кенді өңдеудің жылдық жобалық қуаты екі есеге артып, 50 миллион тоннаға жетті, оның көлемі 2022 жылы өсті.

Бозымшақ

Қырғызстандағы ашық үлгідегі мыс-алтын кенішіміз Бозымшақ 2014 жылдың екінші тоқсанында өнім шығара бастады.

Және т. б.

 

KAZ Minerals ЖШС де сұранысқа ие мамандықтар

 • Инженерлік – технологиялық мамандықтардың студенттері мен түлектері
 • Пайдалы қазбаларды байыту
 • Металлургия
 • Жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету
 • Тау-кен дело

 

3. «Казатомпром» ҰАК»  АҚ

https://www.kazatomprom.kz/ru/page/o_nas

«Казатомпром» ҰАК»  АҚ атом электр станциялары үшін уран, сирек металдар, ядролық отын импорты–экспорты бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық операторы болып табылады. 2009 жылдан бастап Қазақстан табиғи уран өндіру бойынша әлемдік көшбасшы болып табылады.

Ұлттық атом компаниясының активтеріне геологиялық барлау, уран өндіру, ядролық отын циклінің өнімдерін өндіруден бастап ғылымға, әлеуметтік қамсыздандыруға және кадрлар даярлауға дейінгі түпкілікті өнім өндіру тізбегіне тартылған кәсіпорындардың барлық кешені кіреді.

 

Қызмет түрлері:

Сирек металдар

Сирек металдар (РМ) және олардың қосылыстары физика-химиялық қасиеттердің бірегей кешеніне ие және аспап жасауда, машина жасауда, металлургияда, атом энергетикасында және медицинада кеңінен қолданылады.

Тантал-ниобий өндірісі

Тантал-ниобий өндірісі Үлбі металлургия зауытында өрістетілді.

Бериллий өндірісі

Бериллий өндірісі Үлбі металлургия зауытында өрістетілді. Бұл кен концентратын өңдеуден бастап, берілген сапа параметрлері бар дайын өнімді шығаруға дейінгі толық өндірістік циклі бар әлемдегі үш кәсіпорынның бірі, бериллий мен оның негізіндегі лигатуралардың сериялық бастапқы бериллий өнімдерінің ірі әлемдік жеткізушісі.

Және т. б.

 

«Казатомпром» ҰАК»  АҚ -да сұранысқа ие мамандықтар:

Инженерлік мамандықтар:

 • Геолог
 • Геотехнолог 

Жұмысшы кәсіптері:

 • Геотехнологиялық ұңғымалардың операторы
 • Жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары жөніндегі
 • Оператор

 

4. «Казселезащита» мемлекеттік мекемес

https://www.gov.kz/memleket/entities/mdai/about/structure/organization/activity/11447/1?lang=ru

«Казселезащита» мемлекеттік мекемесі көшкіндер мен селдердің алдын алу бойынша алдын ала іс-шараларды орындайды.  Қыс-көктем мезгілінде еліміздің көшкін қаупі бар өңірлеріндегі ауылда қар көшкінінің алдын алу жұмыстары жүргізілуде.

Жазғы-күзгі кезеңде неғұрлым серпінді мореналық көлдерде алдын алу іс-шаралары, атап айтқанда арналар мен сифондарды орнату, жарылыс және жер жұмыстарын жүргізу, мореналық көлдерден суды бақыланатын ағызу жүзеге асырылады.

Алдын алу шараларының жетілдірілген және тиімді жүйесі мореналық көлдердің бұзылу, сел ағындарының пайда болу қаупін азайтуға мүмкіндік берді және елді мекендердің қауіпсіздігін қамтамасыз етті.

 

5. "Геотерм" өндірістік компаниясы " ЖШС

http://www.geotherm.kz/

Компания 2008 жылы құрылды (тіркеу нөмірі 672-1910-05-ЖШС, бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 25.06.2008 ж. Соңғы қайта тіркеу 24.01.2012 жылы өткізілді).

Компанияның кадрлық әлеуеті тәжірибелі мамандардан, оның ішінде ғылым кандидаттарынан және мақсатты, ізденімпаз жас мамандардан - бакалаврлардан, инженерлерден және магистрлерден тұрады.

Жобалар:

1.  Алматы облысы Қарасай ауданы "Алматы" шипажайына арналған термоминералды су қорларын қайта бағалау мақсатында тереңдігі 3000 м №1980 пайдалану ұңғымасын бұрғылаумен мамандандырылған гидрогеологиялық жұмыстар кешені (Тапсырыс беруші: ҚР Президентінің Іс басқармасы; бас мердігер: "А-ТА строй" ЖШС.

2. Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартқа сәйкес жаңа ұңғымаларды бұрғылаумен гидрогеологиялық жұмыстар. Алматы қаласы №4 бұта (Алматы қаласы әкімдігінің "бастау" МКҚК "Алматы Су Холдингі" МКК.

3. №№5,6,7,8 с ұңғымалар учаскелерінде жергілікті сумен жабдықтау объектілерін паспорттай отырып, Қызылорда облысының Шоқысу станциясының шаруашылық-ауыз су және өндірістік-техникалық сумен жабдықтау және пайдалану қорларын бағалау үшін жерасты суларын барлау (Тапсырыс беруші: "Арал аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"ММ.

Және т. б.

 

"Геотерм" өндірістік компаниясы " ЖШС-де сұранысқа ие мамандықтар

 • Гидрогеологтар
 • Инженер геологтар

 

6. "Optimum" жобалау институты " ЖШС

"Optimum" жобалау институты " ЖШС өңірлердің мұнай-газдылығы перспективаларын зерделеу, жаңа перспективалы алаңдарда кен орындарын (кен орындарын) іздеу жобаларын, кен орындарын барлауға арналған жобалау құжаттарын, көмірсутектер қорларын есептеуді және мұнай алу коэффициенттерінің техникалық-экономикалық негіздемесін; кен орындары мен кен орындарын сынамалық пайдалану жобаларын әзірлеу жөніндегі жұмыстарды орындайды; кен орындарын игерудің технологиялық схемаларын, игеру жобалары мен нақтыланған жобаларын, жобалық шешімдерді, Мұнай және газ кен орындарын кешенді жайластыру жөніндегі жобаларды игеру талдаулары мен авторлық қадағалауларды іске асыруды авторлық қадағалау.

        

Компаниялардың қызметі

* Геологиялық барлау жұмыстарының жобаларын әзірлеу және жасау

* Ұсынымдар мен ұсыныстар бере отырып, геологиялық барлау жұмыстарын жоспарлау бойынша Консалтингтік қызметтер;

* Іздеу жұмыстарының жобаларын жасау;

* Бағалау жұмыстарының жобаларын жасау.

Және т. б.

 

"Геотерм" өндірістік компаниясы " ЖШС-де сұранысқа ие мамандықтар

 • Мұнай және газ геологтары
 • Бұрғылау станоктарының операторлары

 

7. "Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС

https://www.anpz.kz/company/

Атырау мұнай өңдеу зауыты ("АМӨЗ" ЖШС) — Қазақстанның жетекші үш мұнай өңдеу зауытының бірі. Ұлы Отан соғысы жылдарында салынған және 1945 жылы пайдалануға берілген. Мұнай өңдеу зауытының иесі "ҚазМұнайГаз "ҰК" АҚ (99%) болып табылады.

Қайта өңдеудің жобалық қуаты жылына 5,5 млн тоннаны құрайды, қайта өңдеу тереңдігі-86,4% дейін.

Кәсіпорын тауарлық мұнай өнімдерінің 20-дан астам (таңбалауды ескере отырып) атауларын шығарады: көмірсутекті, сұйытылған, отынды газдар; К-4 және К-5 экологиялық класты автомобиль және дизель отындары, реактивті қозғалтқыштарға арналған отындар, вакуумдық газойл, пеш отыны, мазут, кеме отыны, мұнай кокстары, техникалық күкірт және т. б. күн зауыт Қазақстандағы мұнай – химия өнімдерінің-бензол мен параксилолдың жалғыз өндірушісі болып табылады.

"АМӨЗ" ЖШС өңірдегі ең ірі салық төлеушілердің бірі бола отырып, Атырау қаласының экономикасына елеулі үлес қосады.

 

"Атырау МӨЗ" ЖШС өндіретін мұнай өнімдерінің түрлері

1. АИ-80-К4 этилденбеген маркалы бензин МЕМСТ 32513-2013

2. Автобензин А-92-К5 (АИ-92) ТУ 38.001165-2014 "автомобиль экспорттық бензиндер. Техникалық шарттар

3. Автобензин А-92-К4 (АИ-92) ТУ 38.001165-2014 "автомобиль экспорттық бензиндер. Техникалық шарттар

Және т. б.

 

"Атырау мұнай өңдеу зауыты" ЖШС-де сұранысқа ие мамандықтар

 • Мұнай және газ геологтары
 • Бұрғылау машиналарының операторлары

 

8. "Семей гидрогеология" ЖШС

https://semsu.kz/

Компания ұңғымаларды бұрғылауға және ілеспе құжаттаманы рәсімдеуге байланысты жұмыстардың толық циклін шығарады. Біз әрбір клиентке жеке тәсілді ұсынамыз, барлық жұмыстар тапсырыс берушінің талаптарын ескере отырып жүргізіледі. Өнеркәсіптік ұңғымаларды бұрғылауды мамандандырылған бұрғылау жабдықтарында кәсіби қызметтер жүзеге асырады.

"Семей гидрогеология" ЖШС су қысымы және су тарту құрылыстарын салу қызметтерін көрсетеді.

Су жинау құрылыстары-бұл табиғи көздерден алынған суды өндіру мен өңдеудің тұтас кешені. Олар оны тұрғын үйлерге, қалаларға және қалаларға жеткізеді. Көз түріне және қолданылатын жабдыққа байланысты құрылымдардың әртүрлі түрлері бар. Олардың құрылысы бірнеше жылға созылады.

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының аумағында артезиан ұңғымаларын бұрғылау және оларға қызмет көрсету бойынша қызметтердің кең спектрін көрсетеді!

Артезиан ұңғымасын бұрғылау-сумен қамтамасыз етудің жоғары технологиялық әдісі. Артезиан көздерінен су үздіксіз ағып тұрады, тазалығымен және тұрақты химиялық құрамымен ерекшеленеді. Орналасу деңгейіне тереңдігіне байланысты бұрғылау үшін ауыр техника немесе портативті бұрғылау қондырғысы қолданылады. Әр түрлі тереңдіктегі ұңғымалардың қызмет ету мерзімі әр түрлі және әр түрлі жұмыс істейді. Олардың құнына бұрғылау көлемі мен құны, материалдарды таңдау, қосымша жұмыстардың қажеттілігі әсер етеді.

 

"Семей гидрогеология" ЖШС-нің сұранысқа ие мамандықтары :

 • Гидрогеологтар
 • Инженер геологтар

 

9. "АлматыГидроГеология"ЖШС

https://aggeo.kz/o-kompanii-almatygidrogeologiya/

"АлматыГидроГеология" ЖШС, бұрын Орталық Гидрогеологиялық Экспедиция, 1958 жылдан бері жұмыс істейді! Осы уақыт ішінде барлық дерлік қалаларды, соның ішінде Алматы қаласын жер асты сулары есебінен сумен жабдықтау проблемаларын шешу бойынша жұмыстар орындалды.

Ауыл шаруашылығы алқаптарының, жайылымдық аумақтардың едәуір саны игерілді. Барланған минералды сулардың арқасында курорттар желісі едәуір кеңейтілді.

Компания ҚР Ұлттық атласының тең авторы болып табылады;

Компания құрамында екі жүзден астам қызметкер жұмыс істейді, оның ішінде екі геология-минералогия ғылымдарының докторы, бір техника ғылымдарының докторы, бес геология-минералогия ғылымдарының кандидаты! Біздің компания кез-келген жағдайда жер асты суларын іздеу және барлау бойынша үлкен тәжірибесі бар жоғары білікті мамандармен жабдықталған. Компанияда Қазақстан Республикасының аумағын гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық зерделеуді кешенді жүргізуге мүмкіндік беретін заманауи арнайы техника мен жабдық бар.

 

Жобалар:

1. "ҚазҚұрылысСервис" ҰТКҚК АҚ

СКС-7 станциялық құрылысының вахталық кентінің алаңында су алу ұңғымаларын бұрғылау, орнату және пайдалануға беру бойынша жұмыстар.

2. "ПроектСтройГаз" ЖШС

Қарасай ауданындағы "көк-өзек" өндірістік кооперативінің аумағында тереңдігі 150 м гидрогеологиялық ұңғыманы бұрғылау. "Южказнедра" МД РММ

3. "Южказнедра" МД РММ

Оңтүстік Қазақстан облысында ОГП зерделеу бойынша 6 бекетте байқаулар жүргізу. Алматы облысының 10 ауылын жер асты суларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары.

Және т. б.

 

"АлматыГидроГеология"ЖШС сұранысқа ие мамандықтар:

 • Гидрогеологтар
 • Инженер геологтар

 

10. "Алматы Су" МКК

https://almatysu.kz/?page_id=2&lang=ru

Энергетика және коммуналдық қызметтер департаментінің "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны өз қызметін Алматы қаласы әкімдігінің 2008.08.07 № 4/638 қаулысына сәйкес 2008 жылдан бастап жүзеге асырады.

Бүгінгі таңда Алматының сумен жабдықтау және кәріз жүйесі Қазақстан Республикасындағы ең ірі жүйе болып табылады және қаланың және облыстың іргелес аудандарының 1,5 миллионнан астам тұрғынына қызмет көрсетеді.

"Алматы Су" мемлекеттік кәсіпорны өз қызметін ашықтық, қолданыстағы заңнама талаптарын қатаң сақтау және барлық тұтынушылар үшін сумен жабдықтау және су бұру қызметтеріне тең қолжетімділікті қамтамасыз ету қағидаттарына негіздейді.

Компаниялардың миссиясы тұтынушылардың лайықты өмір сүру сапасын, мегаполистің тұрақты дамуын, су тұтыну мәдениетін қалыптастыруды және өңірдің табиғи ресурстарын сақтауды қамтамасыз ететін қолжетімді сумен жабдықтау қызметтерін ұсыну болып табылады.

"АлматыСу" ЖШС сұранысқа ие мамандықтар:

 • Гидрогеологтар
 • Геология инженерлері
Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту