"Көлік инженериясы" бағыты

Қазіргі уақытта көліктік білім-бұл барлық көлік түрлері кіретін көлік кешенінде әртүрлі жұмыс түрлерін орындауға қабілетті инженерлерді, техникалық және басқа да білікті жұмысшыларды даярлаудың қуатты жүйесі. Көлік саласындағы қызметкерлер-бұл ерекше мамандар, олардың тәрбиесі күрделі көлік инфрақұрылымының ерекшеліктерін терең түсінумен байланысты, бұл көліктегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және оның қызметтерін пайдаланатындардың барлығына қолайлы жағдай жасау үшін қажет. Қазіргі еңбек нарығында тиісті деңгейдегі және бейіндегі білікті, құзыретті, өз кәсібін еркін меңгерген және қызметтің аралас салаларында бағдарланған, әлемдік стандарттар деңгейінде мамандық бойынша тиімді жұмыс істеуге қабілетті және тұрақты кәсіби өсуге дайын білікті қызметкер ғана бәсекеге қабілетті бола алады. Қазіргі жағдайда және жоғары кәсіптік білімге қойылатын талаптарда

"Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті" КЕАҚ-да "Көлік және логистика" мектебінде (институтында) көлік, теміржол көлігі және көлік инфрақұрылымы саласында жоғары білікті кадрларды даярлайтын "Көлік инженериясы" даярлау бағыты болып табылады.

"Көлік және логистика" мектебінің (институтының) "Көліктік инженерия" даярлау бағыты өнеркәсіптің, көліктік, көліктік-логистикалық және темір жол секторларының уақыт талабына сай салалары үшін мамандар даярлайды, "Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің" қабырғасында ғылыми-педагогикалық қызметте мол тәжірибесі бар мамандар қызмет атқарады.

"Көлік және логистика" мектебінің (институтының) "Көліктік инженерия" даярлау бағыты келесі білім беру бағдарламалары бойынша мамандар даярлайды:

Бакалавриат:

- 6В07108-көліктік инженерия (ГОП В065, бейіндік пән: физика-математика)

- 6В07123-вагондарды өндіру, жөндеу және пайдалану технологиясы

(ГОП В065, бейіндік пән: физика-математика)

- 6В07124-локомотивтерді өндіру, жөндеу және пайдалану технологиясы

(ГОП В065, бейіндік пән: физика-математика)

Магистратура:

- 7М07108 Көлік, көлік техникасы және технологиялары

(Ғылыми-педагогикалық,2 жыл) (моп М104)

- 7М07140-темір жол көлігі (ғылыми-педагогикалық, 2 жыл) (моп М104)

- 7М07141-темір жол көлігі (бейінді, 1,5 жыл) (ГОП М104)

Докторантура:

- 8D07115 - жер үсті көлігі, көлік техникасы және технологиялары (GOP D104)

 

"Көліктік инженерия" даярлау бағытының мақсаттары

- кез келген меншік нысанындағы кәсіпорындарда, қоғамдық және ғылыми-зерттеу ұйымдарында өзінің кәсіби білімін, дағдылары мен қабілеттерін іске асыруға қабілетті жан-жақты білімді, интеллектуалды дамыған мамандарды даярлау;

- білім, ғылым және өндірісті интеграциялау мақсатында "Көліктік инженерия" даярлау бағытындағы профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу қызметінің өсуін қамтамасыз ету;

-студенттерде инженерлік талдау мен жобалаудың практикалық дағдыларын дамыту, ғылыми зерттеулерді қою және жүргізу, оның ішінде білім алушыларға болашақ инженерлік кәсіби бағдарлауды қалыптастыру;

– жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлаудың үш деңгейлі моделін жетілдіру: заманауи білім беру технологияларын енгізу және "Көлік инженериясы"даярлау бағытындағы профессорлық-оқытушылар құрамының оқу-әдістемелік қызметін тұрақты жетілдіру негізінде тұтынушылардың талаптарына жауап беретін бакалавриат-магистратура-докторантура.

-көлік, көлік-логистика және теміржол салалары үшін білікті, бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау талаптарына жауап беретін оқу процесін, ғылыми-зерттеу, инновациялық жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру.

"Көліктік инженерия" даярлау бағытының міндеттері:

- оқу процесінде ҚР Үздіксіз білім беру жүйесі бойынша білім беру бағдарламаларының талаптарын практикалық іске асыру;

-студенттердің дербестігі мен шығармашылық ойлауын дамытуға ықпал ететін инновациялық технологияларды, оқытудың перспективалық әдістерін оқу процесіне енгізу;

- "Қ. И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ" КЕАҚ түлектерін даярлауға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес студенттердің қажетті білімді меңгеруі және оқыту сапасы үшін профессор-оқытушылар құрамының жауапкершілік деңгейін арттыру;

- студенттердің ғылыми мәселелерді шешудегі шығармашылық ойлауы мен дербестігін дамыту және жетілдіру, оқыту кезінде алған білімдерін тереңдету және бекіту;

- оқу топтарында салауатты моральдық-адамгершілік атмосфераны, достық пен ынтымақтастықты қалыптастыру;

- білім беру және кадрлар даярлау саласындағы халықаралық қызметке қатысу;

Қазақстан Республикасы экономикасының Көлік, көлік-логистика, теміржол секторы үшін тез өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайларға тез бейімделе алатын жоғары білікті құзыретті мамандарды даярлау;

- студентте елде (өңірде) заманауи көлік және теміржол индустриясын қалыптастыру және қызметті озық ұйымдастыру үшін жеткілікті жеке қасиеттердің, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттердің белгілі бір жиынтығын қалыптастыру;

- жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілігі бар білікті мамандарды даярлау;

- білім беру бағдарламаларын сыртқы және ішкі бағалау;

- іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, ғылыми білімді тарату және насихаттау, ғылыми зерттеулердің нәтижелерін енгізу және коммерцияландыру;

- оқу процесінің ажырамас бірлігі және ғылыми зерттеулер негізінде жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша кәсіптік білім алу арқылы тұлғаның зияткерлік, мәдени және адамгершілік даму қажеттіліктерін қанағаттандыру.

"Көлік инженериясы" даярлау бағытының миссиясы мен стратегиясы

Миссия:

Көлік және көлік техникасы, теміржол көлігі саласында зияткерлік, жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілігі жоғары деңгейдегі бәсекеге қабілетті, білікті мамандарды даярлау, озық білім беру технологияларын пайдалана отырып, теорияларды заманауи практикамен ұштастыру.

Стратегия:

"Көліктік инженерия" даярлау бағытын дамыту стратегиясы Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 2022-2026 жылдарға арналған даму стратегиясы салыстырылады.

Көлікті, көлік техникасын және теміржол көлігін пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету саласында мамандар даярлау сапасын арттыру мақсатында білім беру және ғылыми қызметті жақсарту.

2023 жылы "Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ" КЕАҚ (Satbayev University) және Сиань темір жол кәсіптік-техникалық институты (Шэньси провинциясы, Қытай) теміржолшыларды даярлау бойынша бірлескен жұмысты бастады. Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде бакалавриат бойынша бірлескен білім беру бағдарламаларын, оның ішінде қос диплом, академиялық ұтқырлық және білім алушылармен алмасу бағдарламаларын, профессорлық-оқытушылық құрам мен әкімшілік-басқару персоналын, ғалымдардың, PhD докторанттардың, магистранттардың академиялық ұтқырлығын, екі мемлекеттің тиісті ғылыми басылымдарында зерттеу нәтижелерін жариялау бойынша бірлескен жұмысты әзірлеу және іске асыру,  бір-бірін өткізілетін конференциялар мен симпозиумдар, бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу туралы, Сиань темір жол кәсіптік-техникалық институты (Шэньси провинциясы, Қытай) мен "Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ" КЕАҚ (Satbayev University) арасында көлік және логистика саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Келісімге Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытайға сапары қарсаңында қол қойылды. Келісімге қол қою кезінде өз сөзінде Қазақстан "Батыс Қытай – Батыс Еуропа"жүк тасымалы сияқты жобаны іске асырудағы басты әріптес екенін атап өтті.

"Көлік инженериясы" даярлау бағытының материалдық-техникалық базасы көлік, теміржол көлігі және көлік инфрақұрылымы саласындағы кадрларды даярлау үшін талаптарға толық сәйкес келеді, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу, теміржол көлігі, автомобиль көлігі және көлік құрылыстары проблемалары бойынша үлкен ғылыми жобаларды жүргізу үшін сәйкес келеді.

"Көліктік инженерия және логистика" мектебінің "Көліктік инженерия" бағыты өзінің әмбебаптығына байланысты сұранысқа ие және өнеркәсіп пен халық шаруашылығының кез келген саласына жұмысқа орналаса алатын Көлік, көлік техникасы мен технологиясы саласында өндірістік бағдарланған кадрларды дайындайды. "ҚТЖ "ҰК" АҚ, "КеденТрансСервис" АҚ, "Аirastana", "АлюрАвто" "АстанаМоторс" және т. б. сияқты мемлекеттік және жеке кәсіпорындардың көпшілігі. Көлік, көлік техникасы мен технологиясы саласында заманауи бағдарламалық өнімдерді меңгерген, білімді, сауатты мамандар даярлауға мүдделі.

Автокөлік құралдарын, олардың бөліктерін, керек – жарақтары мен қозғалтқыштарын өндіру-Қазақстанның машина жасаудың жалпы көлемінде елеулі үлесті алатын экономиканың жаңа индустриясы.

Ұлттық автомобиль өнеркәсібін дамыту экономиканың басқа салаларына мультипликативті әсер етеді. Сонымен, автомобиль өнеркәсібінде құрылған бір жаңа жұмыс орны металлургия, химия және электронды өнеркәсіп, металл өңдеу, қосалқы бөлшектер өндірісі, көлік және қызмет көрсету салалары сияқты салаларда тағы 3-тен 11-ге дейін жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасының автомобиль өнеркәсібін одан әрі дамыту стратегиясы отандық компаниялардың General Motors, Hyundai, Kia, Peugeot, Renault-Nissan-Avtovaz, Skoda, Toyota, Iveco сияқты әлемдік көшбасшылармен ынтымақтастығына негізделген. Бұл стратегия Қазақстанға қазіргі технологиялық артта қалушылықты қысқа мерзімде еңсеруге, құзыреттерді жедел арттыруға мүмкіндік береді, бұл болашақта жаһандық автомобиль экожүйесіне кіруге мүмкіндік береді.

 

 

"Көлік инженериясы" бағыты түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері:

 

- көлік техникасы мен жабдықтарын өндіретін машина жасау зауыттары;

- көлік техникасын пайдалануды жүзеге асыратын кәсіпорындар мен ұйымдар;

- конструкторлық, жобалау және технологиялық ұйымдар;

- машина жөндеу кәсіпорындары;

- машина жасау және жөндеу зауыттарының фирмалық және дилерлік

орталықтары;

- маркетингтік және көлік-экспедициялық қызметтер;

-материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйелері, көлікті басқару қызметтері.

"Көлік инженериясы" бағытындағы білім беру бағдарламалары аккредиттеуден өтті:

2011 жылы - Ресейдің инженерлік білім беру қауымдастығының "Көлік, көлік техникасы және технологиялары" мамандығын аккредиттеу.

2016 жылы - "Көлік, көлік техникасы және технологиялары" мамандығын аккредиттеу.

2021 жылы-білім беру бағдарламаларын аккредиттеу 6В07108 - Көлік инженериясы және 7М07108-тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігінің Көлік, көлік техникасы және технологиялары.

"Көліктік инженерия" бағыты бойынша екі цифрлық зертхана ашылды: "Porshe" автомобиль құрылғысы бойынша виртуалды зертхана және электромобильдер құрылғысы бойынша виртуалды зертхана.

Бұл сандық зертханалар жасанды шындық технологиялары арқылы сценарийлерді модельдеуді қамтамасыз етеді. Сценарийлер оларды саналы түрде жетілдіру үшін белгілі бір дәйекті әрекеттерді бірнеше рет қайталауды білдіреді. Осылайша, санның сапаға ауысуы байқалады, ол білімді, іс-әрекет тәсілдерін жетілдірумен, Дағдылар мен дағдыларды қалыптастырумен сипатталады. Білім алушы 3D объектілерімен өзара әрекеттесе алады, құрастырылған қозғалтқыштың ішіне қарап, барлық жағынан жақын барлық бөлшектерді қарастыра алады, сондай-ақ автомобильдің негізгі тораптарына техникалық қызмет көрсете және жөндей алады. Оқытудың ыңғайлылығы үшін Бағдарлама келесі бөлімдерге бөлінеді: қозғалтқышты диагностикалау, КШМ жөндеу, уақытты жөндеу, салқындату жүйесін жөндеу, майлау жүйесін жөндеу, бензин қозғалтқышының қуат жүйесін жөндеу, дизельді қозғалтқыштың қуат жүйесін жөндеу, іліністі жөндеу, қорапты жөндеу берілістерді жөндеу, содан кейін кардан берілістерін жөндеу, содан кейін дифференциалды жөндеу, содан кейін жартылай осьтерді жөндеу, содан кейін жүріс бөлігін жөндеу. Жабдық: 15 VR ұпай, теледидар панелі.

2023 жылдың тамыз айында "Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ" КЕАҚ (Satbayev University) және Сиань темір жол кәсіптік-техникалық институты (Шэньси провинциясы, Қытай) бірлесіп көліктік инженерия және логистика саласындағы ғылыми-зерттеу орталығын ашты.

"Көлік инженериясы" бағыты бойынша "Алматы облысы Білім басқармасының Шемалған ауылы" ММ "кәсіптік оқытудың көпсалалы колледжі"МКҚК филиалы бар.

Білім алушылар жыл сайын түрлі іс-шараларға қатысады. 6В07108-"Көліктік инженерия" білім беру бағдарламасының студенттері Жандарбек Дамир мен Симат Ермек СОКОЛ жарыс жолында өткізілген Дрифт бойынша жыл сайынғы Қазақстан чемпионатына қатысты.

Сондай-ақ, Жандарбек Дамир мен Сейдалые Нұрболат"Халықаралық логистика және сауда  өзгерістер мен мүмкіндіктер"тақырыбы бойынша. "KAZLOGISTICS" IX – ші жастар көлік форумына қатысты.

М.Тынышбаев атындағы көлік инженериясы және логистика мектебі

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту