Каленова Айжан Советовна

Каленова Айжан Советовна

Химия ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: a.kalenova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

«Химиялық процестер және өнеркәсіптік экология» кафедрасының ассистент-профессоры; «Қолданбалы химия» кафедрасының меңгерушісі; «Қолданбалы химия» («Химия») кафедрасының аға оқытушысы, доценты; «Физикалық химия және электрохимия» кафедрасының маманы, жетекші маманы, оқытушы, аға оқытушы.

Білімі

1989 - 1994

Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, «Химия және жаратылыстану» мамандығы;

1996 - 1999

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, «02.00.04 - физикалық химия» мамандығы бойынша аспирантура.

Ғылыми жобалар

АР05133082 «Өндірістік қалдықтардан биостимуляторларды алу технологиясын жасау» (2018-2020 жж.) жоба тақырыбындағы аға ғылыми қызметкер.

Жарияланымдар

1 Балакаева Г.Т., Каленова А.С., Сагадатова Д. Изучение влияния стимулятора роста ГУБАР на урожайность пшеницы / V Международная Российско-Казахстанская научно-практическая конференция «Химические технологии функциональных материалов», посвященная 85-летию КазНУ им. аль-Фараби - Россия, г.Новосибирск, 16-18 мая 2019 года 

2 Каленова А.С., Бубиш Ш., Сагадатова Д. Синтез стимулятора роста на основе молочной сыворотки / V Международная Российско-Казахстанская научно-практическая конференция «Химические технологии функциональных материалов», посвященная 85-летию КазНУ им. аль-Фараби - Россия, г. Новосибирск, 16-18 мая 2019 года

3 Каленова А.С., Бубиш Ш., Сагадатова Д. Синтез зеленого удобрения на основе молочных бактерий / Республиканскую научно-практическую конференцию «Science and Business» - г.Алматы, 22 мая 2019 г.