Көлдеев Ержан Итеменұлы

Көлдеев Ержан Итеменұлы

Геология және минералогия ғылымдарының кандидаты

Профессор

Корпоративтік даму жөніндегі проректор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Email: e.kuldeyev@satbayev.111

H-index:
3

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

1995 - 2008

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Қаратай Тұрысов атындағы геология және мұнай газ институтінің  оқытушы, аға оқытушы, кафедра меңгерушісінің орынбасары, декан орынбасары, зертхана меңгерушісі, қабылдау комиссиясының хатшысы, «Геофизика» кафедрасының доценті /

2008 - 2010

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ректор аппараты басшысының орынбасары – ректорының көмекшісі 

2010 -  2012

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, Қаратай Тұрысов атындағы геология және мұнай газ институтінің  «Гидрогеология және инженерлік геология» кафедрасының меңгерушісі 

2012 -  2016

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ – ҚазҰТЗУ-дың ғылыми және инновациялық қызмет жөніндегі проректоры 

2016 -  2021

«Металлургия және кен байыту институты» АҚ - ның бас директорының орынбасары, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ  

2021 - Осы уақытқа дейін 

Басқарма мүшесі - Корпоративтік даму және стратегиялық жоспарлау жөніндегі проректор

Білімі

1995 жыл - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті (Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ)

2005 жыл - И.М. Губкин атындағы Ресей мемлекеттік мұнай және газ университеті – аспирантура

2003, 2004 жыл - ҚР Тұңғыш президенті - Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың және  РФ президенті В.В. Путиннің грант игері

Ғылыми жобалар

AP08855852-OT-20 "Өнеркәсіптік және ағынды суларды күкіртсутектен тазарту үшін диатомитке негізделген кешенді коагулянтты алу әдісін әзірлеу бойынша зерттеулер: табиғи диатомиттің өкілдік сынамаларын алу, натрий ферриттерінің синтез жағдайларын анықтау, бастапқы Материалдарды физика-химиялық талдау: диатомит, синтезделген натрий ферриті" 2020-2022 жж.

AP08856229-OT-20 "Хром өндірісі шламдарының паспорттық үлгілерінің физика-химиялық сипаттамаларын зерттеу және олардың гравитациялық байытылуын анықтау" 2020-2022 жж.,

AP09258880 "Феррохромда балқыта отырып, ұсақ дисперсті хром концентратынан берік хром шекемтастарын алудың жетілдірілген технологиясын әзірлеу және сынау" 2020-2022 жж.,

AP09258880 "Ұсақ дисперсті шламдардан ферросиликомарганец және жоғары көміртекті ферромарганец өндіру үшін марганец шекемтастарын алу технологиясын әзірлеу" 2021-2023 жж.

Жарияланымдар

1. Development of vibration damping steels for metallurgical equipment components

Печ.

Metallurgist, 57(7-8), 2013

Scopus: SJR (2013) – 0.38, Web of Science Q4

6

Alimanova, M.U., Utepov, E.B.

2. Study of peculiarities of hydrochemical mode of surface waters in conjunction with ground waters at a time and in boundary conditions of physical model of infiltration basin (on the example of Karatal area of experimental researches of artificial waterspreading in South East Kazakhstan)

Печ.

Metallurgical and Mining Industry 7(10),

ISSN 2076-0507 Украина, 2015

Scopus: SJR (2015) – Q3 percentile 73.

http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/english edition/MMI_2015_10/002 Kuldeyev.pdf

11

Kulagin, V., Kuldeyeva, E.

3. Prospects of aluminum industry development in Kazakhstan (Перспективы развития алюминиевой отрасли Казахстана)

Печ.

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 3(423), Scopus: SJR (2017) – 0,26

10

Kenzhaliyev, B.K., Abdulvaliyev R.A., Gladyshev, S.V., Tastanov, E.A.

4. Activated diatomites – innovative multipurpose material to be used in the development of industry in the republic of Kazakhstan

Печ.

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 5(425), Scopus: SJR (2017) – 0,26

7

Bondarenko, I.V., Tastanov, E.A.,  Temirova, S.S., Abdikerim, B.E.

5. Complex  processing of the titanium magnetite concentrate with receiving vanadium-bearing cast iron and standard titan slag

Печ.

17 th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM/2017/ Conference proceedings Volume 17/ Science and technologies in Geology, exploration and Mining / Issue 11/ / / Albena, Bulgaria

Scopus: SJR (2017) – 0,17

8

Drurukanov, Zh.

Naimanbayev, M., Lokhova, N.,

Baltabekova, Zh.

6. The study of beneficiation of manganese-containing raw materials

Печ.

17 th International multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM/2017/ Conference proceedings Volume 17/ Energy and Clean Technologies/ Issue 43/ Recycling air pollution and climate change modern energy and power Sources/ Austria Vein- 2017

Scopus: SJR (2017) – 0,17

8

Abdykirova G.,

Toilanbay G.

7. Development of technology for chromite concentrate from the slurry tailings of enrichment

Печ.

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 3(429), Scopus: SJR (2018) – 0,26 Web of Science Q4

7

Kenzhaliyev, B.K.,

Gladyshev, S.V.,

Abdulvaliyev, R.A.

Beisembekov, K.O

8. Research on the technology for recovering gold from spent heap leaching ore piles

Печ.

Obogashchenie Rud  2019(3),

Scopus: SJR (2019) – 0,46;

6

Koyzhanova А.К.,  Kenzhaliev, B.K.

9. Production of Very Fine, Spherical, Particles of Ferriferous Pigments from the Diatomaceous Raw Material of Kazakhstan

Печ.

Glass and Ceramics. – 2019. - 76(5-6).

5

Kenzhaliev, B.K., Luganov, V.A.,

Motovilov, I.Y., Temirova, S.S.

10. Processing of low quality ekibastuz coals ashes and natural diatomites to obtain alumina and foamed glass

Metalurgija (Хорватия)/ - 2020/ - Issue 59. - №3. -  Pp. 351-354.

Scopus: SJR (2020) – 0,60; Q2

4

Bondarenko, I., Abdulvaliyev, R., Temirova, S.

11. Processing of titanium production sludge with the extraction of titanium dioxide.

Печ.

Metalurgija, 2021, 60(3-4), Pp. 411–414.

4

Ultarakova, A.A., Yessengaziyev, A.M.,

Kuldeyev, E.I., Kassymzhanov, K.K.,

Uldakhanov, O.K.

12. Complex alumina-ferrous coagulant for effective wastewater purification from hydrogen sulfide.

Печ.

Advances in Materials Science and Engineering,

Volume 15 May 2021

ID 5595599, https://doi.org/10.1155/2021/5595599

6

Tastanova A.E.,

Bondarenko I.V.,

Temirova S.S.,

Nurlybayev R.E.,

Botantayeva B.S.,

Fardila M. Zaihidee

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Ферроқорытпаларды  өндіру үшін жентектерді алу арқылы хромит пен марганец кендерінің байыту қалдықтарын өндеу технологиясын әзірлеу