Луганов Владимир Алексеевич

Луганов Владимир Алексеевич

Техникалық ғылымдар докторы

Профессор

Зерттеу профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы

Email: v.luganov@satbayev.111

H-index:
2

Кәсіби өмірбаяны

Профессор, техника ғылымдарының докторы

50 жылдан астам еңбек тәжірибесі бар оқытушы, ғылыми зерттеуші, ғылыми жұмыс жөніндегі бұрынғы проректор. Канада, Қытай университеттеріне  арнайы шақыртумен дәріс оқыған және қазақстандық, австралиялық, америкалық компаниялардың консультанты. Халықаралық ғылыми жобалардың ғылыми жетекшісі, соның ішінде МНТЦ және Еврокомиссия бойынша. Алыс шетелдердегі ғылыми жобалардың эксперті. Көптеген ғылыми мақалалардың авторы, Хирш бойынша 7 индексі бар. 500-ден астам  ғылыми мақалалардың, 21 патенттің, 5 монографияның, 4 оқу құралының авторы. «Құрмет» орденімен марапатталған, «Қазақстанның үздік оқытушысы» және «ҚР білім беру үздігі»  гранттарымен марапатталған, ғылыми жетістігі үшін ҚР Үкіметінің стипендиаты атанған. Орталық оңтүстік техникалық университетінің және Монтана университетінің техника факультеті ғылыми кеңесінің «Құрметті профессоры» болып сайланған.

Білімі

Қазақ тау-кен металлургиясы, 1961 жылдан - Қазақ политехникалық институты, металлургия факультеті, Алматы, Ленин 100.1955-1961, Металлургия. Біліктілігі - автоматиканың металлург инженері, N 069833

ҚазПТИ жанындағы аспирантура және қорғау, Алматы қ., Сәтпаев 22.1963-1966, техника ғылымдарының кандидаты (1968), 05.16.02 - Түсті және қара металдар металлургиясы, MTN N 034424

ҚазПТИ, Алматы, Сәтпаева, 22.30, 1971, металлургиялық процестер теориясы кафедрасының доцент сертификаты, MDC N067797

ҚазПТИ, MISiS-тегі қорғаныс, Мәскеу, Ленинский проспект, 1988 ж., 4, 26 ақпан. Техника ғылымдарының докторының дипломы, TN N 007533

ҚазҰТУ, Алматы, Сатпаев, 22.16 1989 ж., «Металлургиялық процестерді физика-химиялық зерттеу» кафедрасының профессор сертификаты, PR N001522

Ғылыми жобалар

Жобаның жетекшісі AP05134217 - алтын-мышьяк-көмір концентраттарын өңдеу технологиясын негіздеу және жасау.

«Пирит концентраттарын ылғалды магниттік бөлу қалдықтарынан алу және оларды кешенді өңдеу» 28.03 № 266 келісімшартқа сәйкес. 2018 ҚР КНМОН-мен бірлесіп, «Зерттеулерді гранттық қаржыландыру» 101 бюджеттік кіші бағдарламасына мемлекеттік тапсырыс шеңберінде

Жарияланымдар

1. Behaviour of pyrite during heating VA Luganov, VI Shabalin Canadian Metallurgical Quarterly 21 (2), 157-162  

2. Thermal dissociation of pyrite during processing of pyrite-containing raw materials VA Luganov, VI Shabalin Canadian metallurgical quarterly 33 (3), 169-174

3. Перспективы применения биотехнологий в металлургии и обогащении НМ Теляков, АА Дарьин, ВА Луганов Записки Горного института 217

4. Autogenous Pyrrhotite Roasting of Pyrite Concentrate VA Luganov, VI Shabalin, OV Vasilevskiyi Journal of Chemistry and Technology of Chalcogens and Chalcogenides 65, 249-251

5. Viscosity and electric conductivity of slags from the electrosmelting of pyrite concentrates VA Luganov, MA Turkeev, TK Ischanov Metallurgia i Obogashcheva 12, 75-83

6.Теоретические основы гидрометаллургических процессов. Учебное пособие. Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2004. 104 с ВА Луганов, АО Байконурова, НМ Комков, ЕН Сажин

7.Complex processing of wastes generated in chrysotile asbestos production OS Baigenzhenov, VA Kozlov, VA Luganov, B Mishra, RA Shayahmetova, ... Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 36 (4), 242-248

8.Investigation of the magnetic and flotation properties of synthesized hexagonal pyrrhotites TA Chepushtanova, VA Luganov, VN Ermolayev, B Mishra, ... Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 36 (4), 237-241

9.Mechanism of nonoxidizing and oxidative pyrrhotite leaching TA Chepushtanova, KK Mamyrbaeva, VA Luganov, B Mishra Mining, Metallurgy & Exploration 29 (3), 159-164

10.Изучение термического поведения халькопирита ТА Чепуштанова, ВА Луганов, КК Мамырбаева Комплекс. использ. минер. сырья, 91-97

11.Кинетическая модель термического разложения пирита ТА Чепуштанова, ВА Луганов Доклады академии наук МОН РК, 76-80

12.Влияние микроорганизмов на растворение мышьяка из арсенатов и полисульфидов при складировании их в почве СА Абдрашитова, ВА Луганов, ЯА Турко, ЕН Сажин, ГГ Абдуллина Eurasian Journal of Applied Biotechnology, 61-65

13.Особенности обжига цинковых сульфидных концентратов с повышенным содержанием примесей НМ Комков, ВА Луганов Усть-Каменогорск: ТЕХЦЕНТР

14.Исследования по переработке мышьяксодержащих продуктов методом окислительно-сульфидирующего обжига ВА Луганов, ЕН Сажин Journal of Central South University of Nechnology, China 29 (3), 34

15.The Behaviour of Arsenic in the Roasting of Copper Concentrates EN Sazhin, V Luganov Kompleks. Ispol'z. Miner. Syr'ya, 54-57

16.Oxide powders production from iron chloride IY Motovilov, VA Luganov, B Mishra, TA Chepushtanova CIS Iron Steel Rev 15 (1), 28-32

17.Prospects of biotechnologies application in metallurgy and enrichment NM Telyakov, AA Daryin, VA Luganov Journal of Mining Institute 217, 113-124

18.Снижение эмиссии мышьяка в окружающую среду при переработке золотомышьяковых концентратов ВА Луганов, ЕН Сажин, ЕО Килибаев Горный журнал, 92-96

19.Влияние микроорганизмов на поведение мышьяка при складировании сульфидных возгонов ЯА Турко, СА Абдрашитова, ГГ Абдуллина, ВА Луганов, ЕН Сажин Вестник КАазНТУ.