Жүрсінбаева Мариямкүл Бұрқанқызы

Жүрсінбаева Мариямкүл Бұрқанқызы

Химия ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: m.zhursumbayeva@satbayev.111

H-index:
5

Кәсіби өмірбаяны

1982 мен 1986 жылдары арылығында Арал қаласынындағы ҚазҒЗИБШ  Арал балық шаруашылығының кешенді зертханасында кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс жасады.

1986 - 1988 жж  Абай атындағы ҚазПИ жанындағы № 359 НИС келісім-шарты бойынша инженер болып жұмыс жасады.

1988 - 2016 жж Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ-да аға инженер, кіші ғылыми қызметкер, оқытушы, аға оқытушы, «Химия» каф. доценті қызметтерінде жұмыс жасаған.

2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университетінің қауымдастырылған профессоры.

Білімі

1976 - 1981

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) химия факультеті

Мамандық - Химик. Химия пәнінің мұғалімі. Біліктілік – Химик.

2006

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  Диссертациялық Кеңесінде кандидаттық диссертация қорғады.

Ғылыми жобалар

№ BR05236302 «Өнеркәсіптік өндірістің экологиялық тұрақтылығын және тиімділігін жоғарылату үшін жаңа материалдар мен технологияларды жасау аймағында химиялық кластердің инновациясын ғылыми техникалық негіздеу» бағдарламасына кіретін жоба тақырыбы "Флокуляциялаушы, құрылымтүзуші және биоцидтік материалдар ретінде қолдануға болатын жаңа поли-БАЗ синтездеу жағдайларын оңтайландыру", 28.03.2018, № 259 Келісімшарты, аға ғылыми қызметкер (2018-2020 жж.)

Ғылыми жетекшісі ГҚ АР14870286 «Жаңа полимерлі биоцидті қосылыстар: синтез және қасиеттерін зерттеу» (2022-2024).

ГҚ АР19678114 «Табиғи шикізат қорынан экологиялық қауіпсіз беттік-активті заттар синтездеу және қасиеттерін зерттеу» (2023-2025 жж.), орындаушы

Жарияланымдар

1. E.M. Shaikhutdinov, K.Zh. Abdiyev, M.B. Zhursumbaeva M.B., S.Kh. Khussain. Adsorption of Polycomplexes at Solution /Air Interface. // Eurasian Chem. Tech. Journal. 2002. Vol. 4. № 4. P. 259-264. https://doi.org/10.18321/ectj542

2. Abdiyev K.Zh., Shaikhutdinov E.M., Zhursumbaeva M.B., Khussain S.Kh. Effect of Polymer Concentration on the Surface Properties of Polyacid-Poly(N-vinylpyrrolidone) Complexes. //Colloid Journal of the Russian Academy of Sciences: Kolloidnyi Zhurnal. Vol. 65, Issue 4, July 2003, P. 399-402.https://doi.org/10.1023/A:1025105631381

3. Abdiyev K.Zh., Toktarbay Zh., Zhenissova A.Zh., Zhursumbaeva M.B., Kainazarova R.N., Nurxat Nuraje. The new effective flocculants - Copolymers of N,N-dimethyl-N,N-diallyl-ammonium chloride and N,N-dimethylacrylamide. //Colloids and Surfaces A: Physicochemi-cal and Engineering Aspects. 2015. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.04.025

4. Abdiyev K.Zh., Toktarbay Zh., Zhenissova A.Zh., Zhursumbaeva M.B., Kainazarova R.N. Copolymerization of  N,N-Dimethyl-N,N-diallylammonium Chloride with N,N-Di-methyl-acrylamide. //Polymer Science, Ser. B. 2015. Vol. 57. No 3. Р. 217-223. https://doi.org/10.1134/S156009041503001X

5. Патент РК № 27161 "Способ получения сополимера 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфоната натрия с диметилакриламидом. /Авторы: Абдиев К.Ж., Утелбаев Б.Т., Журсумбаева М.Б., Кайназарова Р.Н., Женисова А.Ж., Токтарбай Ж. Дата подачи заявки 08.11.2012. Дата выдачи 16.11.2015. Бюл. № 7, 15.07.2013.

6. Yerbol Dauletov, Kaldibek Abdiyev, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Mariamkul Zhursumbaeva. The new polymeric flocculants for water treatment.  //2nd International Conference and Exhibition on Polymer Chemistry. November 15-17, 2017. San Antonio, USA. J. Material Sci. Eng. 2017, 6:7 (Suppl) An open access journal. Vol. 6, Issue 9 (Suppl). P. 50. https://doi.org/10.4172/2169-0022-C1-086.

7. Yerbol Dauletov, Kaldybek Abdiyev, Zhexenbek Toktarbay, Nurxat Nuraje, Maryamgul Zhursumbaeva Bagdaulet Kenzhaliyev.  Radical Polymerization and Kinetics of N,N-diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride and Vinyl Ether of Monoethanolamine. //Fibers and Polymers. 2018. Vol. 19. No 10. P. 2023-2029. https://doi.org/10.1007/s12221-018-6947-3

8. Kaldibek Abdiyev, Yerbol Dauletov, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Baurzhan Orynbaev, Mariamkul Zhursumbaeva. New flocculants with biocidal properties for Oil Production industry. //Proceeding of 22nd International Symposium on Surfactants in Solution. SIS2018. Institute for Applied Surfactant Research. University of Oklahoma. Norman. OK. USA. June 3-8, 2018.

9. Yerbol Dauletov, Kaldibek Abdiyev, Nurxat Nuraje, Milan Maric, Zhexenbek Toktarbay, Baurzhan Orynbayev, Mariamkul Zhursumbaeva, Nurgul Seitkaliyeva. New polymer biocides for protection of metal constructions from microbiological corrosion.  //Global Biopolymers & Polymer Chemistry Congress. November 12-13, 2019. Las Vegas, USA. P. 54.

10. Kaldibek Abdiyev, Yerbol Dauletov, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Maryamgul Zhursumbaeva. Copolymers of Diallyldimethylammonium Chloride and Vinyl Ether of Monoethanolamine: Synthesis, Flocculating and Antimicrobial properties. //Journal of Surfactants and Detergents. 2019. 22: 1129–1137. https://doi.org/10.1002/jsde.12283

11. Abdiyev K.Zh., Orynbayev B.E., Toktarbay Zh., Zhursumbaeva M.B., Seitkaliyeva N.Zh., Seilkhanov T.M. New flocculants with biocidal properties: synthesis and investigation of flocculating and biocidal properties. //XXI-Mendeleev Congress on general and applied chemistry. Saint Petersburg, 9-13 September, 2019. Book of abstracts in 6 volumes. Volume 2b. Section 2. P. 29. 

12. Abdiyev, K.Zh.Maric, M.Orynbayev, B.Y.Zhursumbaeva, M.B.Seitkaliyeva, N.Z. Flocculating properties of 2-acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid-co-allylamine polyampholytic copolymers. //Polymer Bulletin, 2022. (in Press) (Q2, SJR 0.44, Percentile 66%, IF 2.50, Citations 0) https://doi.org/10.1007/s00289-021-03994-2

13. K.Zh. Abdiyev, Zh. Toktarbay, B.Ye. Orynbayev, M.B. Zhursumbaeva, N.Zh. Seitkaliyeva, U. Nakan. Structure formation in suspensions and biocidal properties of copolymer of 2-acryl-amido-2-methylpropanesulfonic acid and allylamine. //Materials Today: Proceedings. 2022. (In Press). (IF 1.46, CiteScore 2.3. SJR 0.341)  https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.06.050

14. Kaldibek Abdiyev, Maric, M., Orynbayev, B., Zhursumbaeva, M., Seitkaliyeva, N., Toktarbay, Z. Novel Cationic Polymer Surfactant for Regulation of the Rheological and Biocidal Properties of the Water-Based Drilling Muds // Polymers 2023, 15(2), 330; Open access. https://doi.org/10.3390/polym15020330

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Табиғи шикізат негізінде жаңа беттік белсенді заттарды жасау