Жүрсінбаева Мариямкүл Бұрқанқызы

Жүрсінбаева Мариямкүл Бұрқанқызы

Химия ғылымдарының кандидаты

Ассистент-профессор

Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты

«Химиялық Процестер және Өнеркәсіптік Экология» Кафедрасы

Email: m.zhursumbayeva@satbayev.111

H-index:
4

Докторанттардың саны:
1

Кәсіби өмірбаяны

1982 мен 1986 жылдары арылығында Арал қаласынындағы ҚазҒЗИБШ  Арал балық шаруашылығының кешенді зертханасында кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс жасады.

1986 - 1988 жж  Абай атындағы ҚазПИ жанындағы № 359 НИС келісім-шарты бойынша инженер болып жұмыс жасады.

1988 - 2016 жж Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰЗТУ-да аға инженер, кіші ғылыми қызметкер, оқытушы, аға оқытушы, «Химия» каф. доценті қызметтерінде жұмыс жасаған.

2020 жылдан қазіргі уақытқа дейін Сәтбаев университетінің ассистент-профессоры.

Ғылыми жобалар

№ BR05236302 «Өнеркәсіптік өндірістің экологиялық тұрақтылығын және тиімділігін жоғарылату үшін жаңа материалдар мен технологияларды жасау аймағында химиялық кластердің инновациясын ғылыми техникалық негіздеу» бағдарламасына кіретін жоба тақырыбы "Флокуляциялаушы, құрылымтүзуші және биоцидтік материалдар ретінде қолдануға болатын жаңа поли-БАЗ синтездеу жағдайларын оңтайландыру", 28.03.2018, № 259 Келісімшарты, аға ғылыми қызметкер (2018-2020 жж.)

Жарияланымдар

1. Kaldibek Abdiyev, Yerbol Dauletov, Nurxat Nuraje, Zhexenbek Toktarbay, Maryamgul Zhursumbaeva. Copolymers of Diallyldimethylammonium Chloride and Vinyl Ether of Monoethanolamine: Synthesis, Flocculating and Antimicrobial properties. //Journal of Surfactants and Detergents. 2019.22: 1129–1137. https://doi.org/10.1002/jsde.12283

2. Yerbol Dauletov, Kaldybek Abdiyev, Zhexenbek Toktarbay, Nurxat Nuraje, Maryamgul Zhursumbaeva Bagdaulet Kenzhaliyev.  Radical Polymerization and Kinetics of N,N-diallyl-N,N-dimethylammonium Chloride and Vinyl Ether of Monoethanolamine. //Fibers and Polymers. 2018. Vol. 19. No 10. P. 2023-2029. https://doi.org/10.1007/s12221-018-6947-3

3. Abdiyev K.Zh.,Toktarbay Zh., Zhenissova A.Zh., Zhursumbaeva M.B., Kainazarova R.N., Nurxat Nuraje. The new effective flocculants - Copolymers of N,N-dimethyl-N,N-diallyl-ammonium chloride and N,N-dimethylacrylamide. //Colloids and Surfaces A: Physicochemi-cal and Engineering Aspects. 2015. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.04.025

4. Abdiyev K.Zh., Toktarbay Zh., Zhenissova A.Zh., Zhursumbaeva M.B., Kainazarova R.N. Copolymerization of  N,N-Dimethyl-N,N-diallylammonium Chloride with N,N-Di-methyl-acrylamide. //Polymer Science, Ser. B. 2015. Vol. 57. No 3. Р. 217-223. https://doi.org/10.1134/S156009041503001X

5. Abdiyev K.Zh., Shaikhutdinov E.M., Zhursumbaeva M.B., Khussain S.Kh. Effect of Polymer Concentration on the Surface Properties of Polyacid-Poly(N-vinylpyrrolidone) Complexes. //Colloid Journal of the Russian Academy of Sciences: Kolloidnyi Zhurnal. Vol. 65, Issue 4, July 2003, P. 399-402.https://doi.org/10.1023/A:1025105631381

6. E.M. Shaikhutdinov, K.Zh. Abdiyev, M.B. Zhursumbaeva M.B., S.Kh. Khussain. Adsorption of Polycomplexes at Solution /Air Interface. // Eurasian Chem. Tech. Journal. 2002. Vol. 4. № 4. P. 259-264. https://doi.org/10.18321/ectj542

7. Патент РК № 27161 "Способ получения сополимера 2-акриламидо-2-метилпропан-сульфоната натрия с диметилакриламидом. /Авторы: Абдиев К.Ж., Утелбаев Б.Т., Журсумбаева М.Б., Кайназарова Р.Н., Женисова А.Ж., Токтарбай Ж. Дата подачи заявки 08.11.2012. Дата выдачи 16.11.2015. Бюл. № 7, 15.07.2013.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Табиғи шикізат негізінде жаңа беттік белсенді заттарды жасау

Білімі

1976 - 1981

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті) химия факультеті

Мамандық - Химик. Химия пәнінің мұғалімі. Біліктілік – Химик.

2006

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің  Диссертациялық Кеңесінде кандидаттық диссертация қорғады.

Оқу бағдарламалары

Оставьте свои данные, чтобы руководитель связался с Вами:

preloader

или Вы можете написать ему на почту, указанную в анкете.