22 сәуір 877

Ахметова Мадинур Исмаилжановна

Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің 6D070700 – «Тау-кен ісі» мамандығы бойынша докторант Ахметова Мадинур Исмаилжановнаның «Карьерлік автосамосвалдарды кешенді бағалау мен жұмыс сапасы көрсеткіштерін арттыру» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғауы өтеді.

     Диссертация Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің «Тау -кен ісі» кафедрасында орындалған.

     Қорғау тілі: орыс тілінде.

     Ғылыми кеңесшілер:

1.  Столповских Иван Никитович – техника ғылымдарының докторы, К.И. Сатпаев атындағы КазҰТЗУ –нің «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»  кафедрасының профессоры

            2.  Кольга Анатолий Дмитриевич – техника ғылымдарының докторы, Г.И. Носов атындағы Магнитогорск мемлекеттік техникалық университетінің  «Тау-кен машиналары және көлік-технология кешендер кафедрасының меңгерушісі. (Ресей Федерациясы Магнитогорск қаласы).

     Рецензенттер:

1. Адилханова Жанна Адилхановна – техника ғылымдарының кандидаты, Д.А. Қонаев атындағы Тау-кен металлургия институтының ғылыми хатшысы. (Алматы қ.)

2.  Абен Хайрулла – философия докторы (PhD), «KazMinerals Management» ЖШС компаниясының жетекші тау-кен инжинері. (Алматы қ.)

    Қорғау 2019 жылдың 24 мамырда, сағат 16.30-да  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінде келесі мекен-жай бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сәтпаев к-сі 22а, Тау- кен металлургия корпусы, №244 кабинет.

    Университеттің сайты: www.kaznitu.kz.  

     ДК ғылыми хатшысы: PhD философия докторы Имансакипова Б.Б., тел. +77778072746, e-mail: imansakipova@mail.ruЖоғары

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту