16 наурыз 584

Жансеркеева Айнұр Алтайқызы

Докторлық диссертацияны қорғау туралы хабарландыру

 

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің 8D07206 – «Мұнай мен газдың геологиясы» оқу бағдарламасы бойынша докторант Жансеркеева Айнұр Алтайқызы «Каспий шөгінді бассейнінің шығыс жағын бассейндік модельдеу нәтижелері бойынша палеозой кешенінің құрылымының геологиялық моделі және көмірсутектік әлеуетін бағалау» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғауы өтеді.

 

Қолжазба түріндегі диссертациялық жұмыс Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің «Гидрогеология, инженерлік және мұнай-газ геологиясы» кафедрасында орындалған.

 

Қорғау орыс тілінде өтеді.

 

Ғылыми кеңесшілер:

 

1. Әбілқасымов Қайырлы Бабашұлы – геология-минералогия ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Минералды ресурстар академиясының академигі, «ГЕО-Мұнай XXI» ЖШС бас директоры, Алматы, Қазақстан Республикасы.

2. Соборнов Константин Олегович – геология-минералогия ғылымдарының докторы, «СУНК» ЖШС бас геологы, Мәскеу қ., Ресей Федерациясы.

 

Рецензенттер:

 

Утеев Рахим Нагангалиұлы– PhD докторы, «ҚМГ-Инжиниринг» ЖШС бас директоры, Астана, Астана, Қазақстан.

Құлұмбетова Гүлмира Ерболатқызы– PhD докторы, «KazNefteGasProject» ЖШС бас геологы, Алматы, Қазақстан.

Диссертация кеңсесінің «Геология, гидрогеология және геофизика» уакытша құрылымы (11.03.2024 ж. №2 хаттама):

Оздоев Сұлтан Мәжитұлы – геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі, Қ.И. Сәтпаева атындағы Геология институты.

Бекботаева Алма Анарбековна – Ph.D докторы, қауымдастырылған профессор,    «Пайдалы қазбалар кенорындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау» кафедрасының меңгерушісі, Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты.

Еңсепбаев Талғат Абылайұлы – геология-кен ғылымдарының кандидаты, «Инженерия және мұнай-газ геология» кафедрасының профессоры, PhD докторы, Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты;

Ажғалиев Дулат Калимович – геология-минералогия ғылымдарының докторы. атындағы Атырау мұнай және газ университеті КЕАҚ. Сафи Утебаева».

Жемчужников Вячеслав Георгиевич – геология және тау-кен ғылымдарының кандидаты, доцент, Геология мектебі, «ҚБТУ» АҚ.

Тоғызов Қуаныш Серікханұлы – PhD докторы, «Геофизика және сейсмология» кафедрасының профессоры, Қ. Тұрысов атындағы Геология және мұнай-газ ісі институты.

Диссертацияны қорғау 2024 жылдың 19 сәуірі сағат 14-30-да Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің келесі мекен-жайы бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі 22, Бас Оқу Ғимараты, 535 ауд.

 

Сайт мекен-жайы: https://official.satbayev.university/ru/protection

E-mail: a.zhanserkeyeva@yandex.kz

 

Онлайн форматта қатысу үшін сілтеме: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQxM2UzZTktMDk5OS00MDA5LTgxMjAtZDc1ZDViYWVhMmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c%22%2c%22Oid%22%3a%22a5f8c321-a3f3-4316-95ad-96cb8bed5cad%22%7d

 

Ғылыми хатшы: техника ғылымдарының кандидаты, ассоц.профессор Ауелхан Е.С., e-mail: y.auyelkhan@satbayev.university, тел.: +7 (707) 829 01 61.

 Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту