1 қараша 509

Жумабек Манапхан

Докторлық диссертация қорғау туралы хабарлама

    Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің 6D073900 – Мұнайхимиясы мамандығы бойынша докторант Жумабек Манапханның «Табиғи газ метанын ерітіндінің жану процесінде қалыптасқан композитті материалдарда синтез-газға каталитикалық қайта өңдеу» тақырыбындағы PhD философия докторы дәрежесін алу үшін диссертация қорғауы өтеді.

     Диссертациялық жұмыс «Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ жəне электрохимия институты» тотықтырғыш катализ зертхансында орындалған.

         Қорғау тілі: қазақ тілінде.

         Ғылыми кеңесшілер:

       1. Тунгатарова Светлана Александровна – химия ғылымдарының докторы, профессор, «Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ жəне электрохимия  институты» тотықтырғыш катализ зертханасы. 

       2. Xanthopoulou Galina - химия ғылымдарының докторы, профессор, Демокрит ұлттық ғылыми зерттеулер орталығының наноғылым және нанотехнология институты, Афина, Грекия.

         Рецензенттер:

      1. Абильдин Тлеутай Сарсенбаев - химия ғылымдарының докторы, доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың физхимия, катализ және мұнай-химия кафедрасының доценті, 6D073900 -мұнайхимия мамандығы бойынша CiteScore-да(Scopus) 45-тен жоғары 11-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

    2. Татыханова Гульнур Сайрановна - химия ғылымдарының кандидаты, Полимерлі материалдар және технологиялар институты, 6D073900 - мұнайхимиясы мамандығы бойынша CiteScore – да (Scopus) 50-ден жоғары 15-тен астам ғылыми жарияланымдары бар.

          Диссертациялық кеңес мүшелерінің уақытша құрамы:

      1. Қайырбеков Жақсынтай Қайырбекұлы –  х.ғ.д., Әл-Фараби атындағы ҚҰУ «Физикалық химия, катализ және мұнай химиясы» кафедрасының профессорі, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

       2. Елигбаева Гүлжан Жакпарқызы –  х.ғ.д., профессор, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ  «Мұнай-газ ісі» кафедрасының меңгерушісі, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore - да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

     3. Зәкенов Сембіғали Төрешұлы   - т.ғ.д., Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінің «Мұнай инжиниринг» кафедрасының профессорі, D070800 –Мұнай және газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

     4.  Орынгожин Ернар Советұлы – т.ғ.д.,  профессор, Д.А. Қонаев атындағы Тау-кен істері институтының" төрағасының орынбасары, зертхана меңгерушісі D070800 – Мұнай және газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

       5. Молдабаева Гүлнәз Жақсылыққызы -  т.ғ.д., Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ  «Мұнай-газ ісі» кафедрасының қауым профессорі, D070800 – Мұнай және газ ісі мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар. 

    6. Селенова Багадат Саматқызы - химия ғылымдарының докторы, Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТЗУ «Химиялық және биохимиялық инженерия» кафедрасының профессоры, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

       7. Ерболат Оразбекұлы, PhD докторы, «Туран» университетінің коммерцияландыру орталығының директоры, 6D073900 – «Мұнай химия» мамандығы бойынша CiteScore-да (Scopus) 35 – тен жоғары 2-ден астам ғылыми жарияланымдары бар.

        Диссертацияны қорғау 2022 жылдың 2 желтоқсанында сағат 16-30-де  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінде келесі мекен-жай бойынша өтеді: 050013, Алматы қаласы, Сәтпаев к-сі 22, Мұнай-газ ғимараты, конференц-зал.

        Онлайн форматта қатысуға арналған сілтеме:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZlOWQ0MDMtMDM1OC00N2QwLWJiZmItNjY1ZDFhODlmZGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2249cc33db-453b-4ada-aaee-63c5dcd64f9c%22%2c%22Oid%22%3a%22f83cff38-575e-4886-bbe6-bb773d4189bc%22%7d

         e-mail: manapkhan_86@mail.ru

        Ғылыми хатшы: техника ғылымдарының кандидаты, профессор Заурбеков Сейтжан Арыспекұлы, e-mail: s.zaurbek@mail.ru, тел.: 87772231639

        Аңдатпа /upload/base/research/ogb/2022/11/1-2-Andatpa-Jumabek-M.pdf

       Диссертация /upload/base/research/ogb/2022/11/Dissertatsiya-Jumabek-M.pdf

      Жарияланымдар тізімі /upload/base/research/ogb/2022/11/Spisok-publikatsiya-Jumabek-M.pdf

      Отандық кеңесшінің пікірі  /upload/base/research/ogb/2022/11/Pikir-Tungatarova-S-A-.pdf

      Шетелдік кеңесшінің пкірі /upload/base/research/ogb/2022/11/Review-Xanthopoulou-G.pdf

      Этикалық комиссияның қорытындысы /upload/base/research/ogb/2022/11/Zakl-etich-komissii.jpeg

      Рецензенттің пікірі 1 /upload/base/research/ogb/2022/11/Retsenziya-Tatyihanova-G.pdf

      Рецензенттің пікірі 2 /upload/base/research/ogb/2022/11/Retsenziya-Abeldin-T-S-.pdf

Жоғары

Қате кетті!

Жолдарды дұрыс толтыруға тырысыңыз.

Қате кетті!

Файл өлшемінің максималды шегінен асты.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Жақын арада біз Сізбен хабарласамыз.

Сіздің мәліметтеріңіз сәтті жіберілді!

Электрондық пошта мекенжайыңызға растау хаты жіберілді. Электрондық пошта мекен-жайыңызды растауды ұмытпаңыз.

Аудармасы жоқ


Басты парақшаға өту