Абдразакова Нургуль Асанқызы

Абдразакова Нургуль Асанқызы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Аға оқытушы

Жобаларды басқару институты

Email: n.abdrazakova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2021 ж. Қыркүйек-қазіргі уақытқа дейін-Satbayev University. Сениор-қоғамдық пәндер кафедрасының оқытушысы.

2007 ж. қаңтар-2021 ж. Қыркүйек атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті С. Д. Асфендияров Атындағы. Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының лекторы

2006 ж. қыркүйек-2007 ж. қаңтар Қазақ қатынас жолдары университеті. Философия пәнінің оқытушысы

Білімі

КарГУ им.Е.А.Букетова, факультет философии и психологии, бакалавриат. 1995-1999 г.г. ЖБ №0075600

КазНУ им.аль-Фараби, факультет философии и политологии. магистратура 2007-2009 г.г. ЖООК-М №0000363

Ғылыми жобалар

Ғылыми қызығушылықтары: жеке даму философиясы, дін философиясы

Жарияланымдар

 1.Абай ілімі және тұлғалық даму философиясы// Университет Ван Юзюнчу Йыл,,Ван қ.,Түркия;                                                                                                                                                                                     2. Fixed Expressions with Sacred Numerals (on the Basis of Kazakh and English Languages)// Asian Social Science, Vol.11.No.1 January 2015 CANADIAN CENTER OF SCIENCE AND EDUCATION;  3. The U.S.- Central Asia Cooperation against Terorism and Extremism// World academy of science, engineering and technology,Issue 77 May 2013 Berlin;

 4. Ethnolinguistic Peculiarities of Sacred Numbers// European Researcher, 2012, Vol.(35), № 11-3;

 5. Философия мен мәдениет тарихындағы адам мәселесінің кейбір қырлары//Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің Хабаршысы. «С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университетінің медициналық білім беру үлгісін жүзеге асырудағы тәжірибе» атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясына арналған арнайы басылым 25-26 мамыр  2012ж., Алматы