Абдыкадыров Аскар Айтмырзаевич

Абдыкадыров Аскар Айтмырзаевич

Техникалық ғылымдар кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Электроника, телекоммуникациялар және ғарыштық технологиялар кафедрасы

Email: a.abdikadyrov@satbayev.111

H-index:
1

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

Марапаттары мен сыйлықтары: халықаралық деңгейде – үздік студенттік ғылыми баяндамалары үшін Алғыс хат ("Жастар ғылымда - 2010").

ҚР БҒМ мен Ғылым қоры АҚ тапсырысы бойынша халықаралық және ғылыми-зерттеу жобаларына қатысады:

        1. Ғылыми жетекші - №445-4 инновациялық технологиялар туралы мердігерлік

жоба бойынша грант:"инновациялық озон технологиясының көмегімен ауыз су мен ағынды суларды тазарту және зарарсыздандыру". 24.12.2012 ж.20 000 000тг 2012-2015жж. мақұлданған сома

        2. Ғарыштық инфрақұрылым үшін шағын көлемді оптикалық-талшықты біріктірілген қысым және температура датчиктерін жасау конструкциялары мен технологияларын әзірлеу. 54481890тг 2020-2022 жж. мақұлданған сома жетекші ғылыми қызметкер (в.н. с.) 2020-2022 жж.

      2015-2019 жылдар аралығында ол 60 – тан астам ғылыми еңбектерін, соның ішінде ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда - 20 (ҚазҰТЗУ Жаршысы-"техникалық" сериясы; Томсон ақпараттық базасының деректері бойынша 2 Рейтор ненулевой импакт – факторы бар ғылыми журналдарда, Скопус базасының журналдарында – 2 (оның ішінде 2 мақала-процентиль 36,37; 1 (конференция), 1 (Springer баспасындағы монографияның басшысы) жарияланған.

Қазақ тілінде 2 оқу құралы бар. "Оқу құралы: Электротехника және электроника негіздері" "Электротехника пәні бойынша электр тізбектерін заңнамалары".

Ол 2 PhD докторанттың, 2 магистранттың жетекшісі.

Оның жетекшілігімен 2 магистрлік диссертация, 20-дан астам дипломдық жұмыс қорғалды.

Білімі

1. Қ.и. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті.  2002 - 2007 жылдары. 330840 "электр жетегі және технологиялық кешендерді автоматтандыру" - инженер

Ғылыми жобалар

ҚР БҒМ мен Ғылым қоры АҚ тапсырысы бойынша халықаралық және ғылыми-зерттеу жобаларына қатысады:

        1. Ғылыми жетекші - №445-4 инновациялық технологиялар туралы мердігерлік

жоба бойынша грант:"инновациялық озон технологиясының көмегімен ауыз су мен ағынды суларды тазарту және зарарсыздандыру". 24.12.2012 ж.20 000 000тг 2012-2015жж. мақұлданған сома

        2. Ғарыштық инфрақұрылым үшін шағын көлемді оптикалық-талшықты біріктірілген қысым және температура датчиктерін жасау конструкциялары мен технологияларын әзірлеу. 54481890тг 2020-2022 жж. мақұлданған сома жетекші ғылыми қызметкер (в.н. с.) 2020-2022 жж.

Жарияланымдар

Озонатор қондырғысындағы тәжіленуші электродтарды тәжірибе жүргізу арқылы зерттеп талдау 

Инновациялық технологиялар - ҚР экономикасының кен-байыту және мұнай-газ секторларының негізгі және қолданбалы мәселелерін табысты шешудің кілті Сәтбаев оқуларының еңбектері       2 том. 

А.М Сафарова., М.М. Мамадияров.

Озонның судағы ерігіштігі мен өзіндік таралуы

Инновациялық технологиялар - ҚР экономикасының кен-байыту және мұнай-газ секторларының негізгі және қолданбалы мәселелерін табысты шешудің кілті Сәтбаев оқуларының еңбектері       2 том.

Алматы 2019

А.М. Сафарова., М.М. Мамадияров.

Озонды электр разряды көмегімен синтездеу тиімділігін зерттеу

Печ.

Орталық Азия университеті Жас ғалымдардың «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРУЫ: ҒЫЛЫМ, ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 21 сәуір 2017 жыл

Мамадияров М. М.

Озонатор қондырғысындағы тәжіленуші электродтарды тәжірибе жүзінде зерттеу

Печ

Орталық Азия университеті Жас ғалымдардың «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРУЫ: ҒЫЛЫМ, ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛАР» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 21 сәуір 2017 жыл

Мамадияров М. М.

Электротехника пәні бойынша электр тізбектерінің заңдылықтары

Печ

Қ.И.Сатбаев атындағы ҚазҰТЗУ. мамыр 2018ж

6,25п.л.

Балабатыров С. Б.,

Смайлов Н.Қ., Мамадияров М.М.

Досбаев Ж.М.

Қапшағай су қоймасындағы сарқынды суды озон технологиясының көмегімен тазалау

Печ

Инновациялық технологиялар - ҚР экономикасының кен-байыту және мұнай-газ секторларының негізгі және қолданбалы мәселелерін табысты шешудің кілті Сәтбаев оқуларының еңбектері       2 том.

Алматы 2019

Н.М. Әлібай., Б.Қ. Қозыбай., М.М. Мамадияров

Вячеслав сарқындысу қоймасындағы биологиялықз ияндызаттарды озон технологиясымен залалсыздандырудың ерекшеліктері

Печ

Инновациялық технологиялар - ҚР экономикасының кен-байыту және мұнай-газ секторларының негізгі және қолданбалы мәселелерін табысты шешудің кілті Сәтбаев оқуларының еңбектері       2 том.

Алматы 2019

Б.К. Кудайбергенов., Б.С. Ещанов., М.М. Мамадияров.