Әбілезова Ғазел Сапарқызы

Әбілезова Ғазел Сапарқызы

Ph.D. докторы

Ассистент

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Машина жасау кафедрасы

Email: g.abilezova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/gazel-abilezova-268314152/ 

"Машина жасау" кафедрасының ассистенті, Satbayev University 01.09.2022 ж. бастап

Георг Агрикола атындағы Бохум қолданбалы ғылымдар университетінде (Германия, Бохум қ.) ғылыми тағылымдамадан өтті (03.01.2022-30.01.2022)

Білімі

1) Техника және технологиялар бакалавры - Еуразия ұлттық университеті, 2012-2016 ж. ж.; - "Көлік, көлік техникасы және технологиясы"мамандығы. 2) Техникалық ғылымдар магистрі; - Еуразия ұлттық университеті, 2016-2018 ж. ж.; - "Көлік, көлік техникасы және технологиясы"мамандығы. 3) Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқудың 1 семестрі (магистратура) Литва, Вильнюс, 2017-2018 ж. ж. - Вильнюс Техникалық Университеті Гедимина - "Механика" факультеті 3 пәнді оқыды: 1. Traffic Safety Management 2. Diagnostic and Monitoring 3. Reliability of Mechanical Systems 4) Докторантура (PhD) – постдокторант 2019-2022жж. - Satbayev University; - "Аддитивті өндіріс" мамандығы Қосымша білім беру: Астана қаласындағы "BrightLine" мектебінде ағылшын тілі курстары Ағылшын IELTS бойынша халықаралық сертификат бар, жалпы балл 5.5

Ғылыми жобалар

1. АР08857367 "Қазақстанда өндірілетін орталықтан тепкіш сорғылардың энергия тиімділігі көрсеткіштерін және сенімділігін жақсартуды қамтамасыз етудің инновациялық технологияларын әзірлеу" жобасы бойынша ғылыми қызметкер

2. BR18574141 "Қазақстан өнеркәсібі үшін энергетика және машина жасау секторында энергия тиімділігі мен ресурс үнемдеуді арттырудың кешенді көп мақсатты бағдарламасы"бағдарламасы бойынша кіші ғылыми қызметкер BR18574141 "Қазақстан өнеркәсібі үшін энергетика және машина жасау секторында энергия тиімділігі мен ресурс үнемдеуді арттырудың кешенді көп мақсатты бағдарламасы" бағдарламасы бойынша кіші ғылыми қызметкер

Жарияланымдар

1) Isametova, M., Abilezova, G., Dishovsky, N., Velev, P., Development and verification of mechanical charac­teristics of a composite material made of a thermoplastic matrix and short glass fibers. 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (12 (113)), 2021, 30–38.  doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.243149

2) Исаметова М.Е., Дуйсенгали А.М., Абилезова Г.С., Джасинбеков О.А., Компьютерное моделирование композиционных материалов в среде digimat. «Вестник Российского Нового Университета», DOI: 10.18137/RNU.V9187.21.04/1.P.014, № 4/1 , 2021 , стр. 14-26 имеет действующую индексацию в РИНЦ и ВАК (№89) ISSN: 2414-9187

3) Абилезова Г.С., Дуйсенгали А.М., Остаточные напряжения и методы измерения. «Сатпаевские чтения - 2020» – Алматы: КазНИТУ имени Сатпаева, 2020 г., том II, стр.134-138с., ISBN 978-601-323-209-6

4) Madina Isametova, Gazel Abilezova*. Study of the influence of the design of a centrifugal wheel on the pressure characteristics of a multistage pump. MATEC Web of Conferences 366, 01006 (2022) https://doi.org/10.1051/matecconf/202236601006   Power Transmissions 2022 

5) Akhmetova A.S.,Nugman Ye.Z., Abilezova G.S.  Digitalization of the machine-building industry of the RK: challenges and problems in education it.  The Proceeding «BulletinMILF» № 3(51) /2022, стр.29-37, ISSN 2617-6319(Print) ISSN 2791-3368 (online) Индекс 10532 https://dereksiz.org/issn-2617-6319print-issn-2791-3368-online-indeks-10532-eei-hab.html

6) Isametova M., Abilezova G. S., Duisengali А., Tursynbayeva А. Application of rapid prototyping technology in pump engineering.  Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ Том 143 № 2, 2023, стр. 177-192 ISSN 2616-7263 eISSN 2663-1261 https://bultech.enu.kz/index.php/main/article/view/423/300