Акимжанова Шынар Ауенқызы

Акимжанова Шынар Ауенқызы

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Email: sh.akimzhanova@satbayev.111

Білімі

1. 1997-2001 жж Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, механика-математика факультеті, күндізгі бөлім. Математика мамандығы бойынша, академиялық бакалавр дәрежесін бере отырып, математиктердің біліктілігі, диплом нөмірі ЖБ 0197553 тіркеу нөмірі 1423

2. 2001-2003 жж Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, механика-математика факультеті, күндізгі бөлім. Математика мамандығы бойынша, Магистр академиялық дәрежесін берумен математиктердің біліктілігін, диплом нөмірі МТБ №0007950 тіркеу нөмірі 1742

Ғылыми жобалар

09.01.2003-09.01.2005 Қ.И. атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаева, «Математика» кафедрасының лаборанты;

01.09.2005-09.01.2008 Қ.И. атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаева, «Математика» кафедрасының ассистенті;

01.09.2008-01.09.2016 ж Қ.И. атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаева, «Математика» кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы;

01.09.2016-09.01.2022 Қ.И. атындағы ҚазҰТУ. Сәтпаева, «Жоғары математика» кафедрасының оқытушысы.

Жарияланымдар

1. Macroscopic Boundary Conditions on a Solid Surface in Rarefied Gas Flow for a One-Dimensional Nonlinear Nonstationary 12-Moment System of Boltzmann Equations. ISSN 0965-5425, Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2019, Vol. 59, No. 10, pp. 1710–1719. © Pleiades Publishing, Ltd., 2019. Russian Text © The Author(s), 2019, published in Zhurnal Vychislitel’noi Matematiki i Matematicheskoi Fiziki, 2019, Vol. 59, No. 10, pp. 1769–1778Received May 15, 2019. р.1710-1719

2. Mixed value problem for a one-dimensional nonlinear nonstationary Boltzmann's twelve moment system equations with the Maxwell-Auzhan Boundary Conditions. Global Journal of Science Frontier Research: F Mathematics & Decision Science Volume 20 Issue 5 Version 1.0 Year 2020. р.37-47

3. FINITE DIFFERENCE METHOD FOR NUMERICAL SOLUTION OF THE INITIAL AND BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR BOLTZMANN’S SIXMOMENT SYSTEM OF EQUATIONS UNDER CONDITIONS OF MIRROW AND DIFFUSION REFLECTION OF PARTICLES FROM THE BOUNDARY. Vestnik KazNU. Section 4, Applied Mathematics. JMMCS. №1(113). 2022

4. APPROXIMATION OF MAXWELL’S MICROSCOPIC BOUNDARY CONDITIONS FOR ONEDIMENSIONAL NONSTATIONARY NONLINEAR BOLTZMANN'S TWELVE MOMENT EQUATIONS. The abstract book of the forth international conference on analysis and applied mathematics 2018, 6-9 September, Near East University, Lefcosa (Nicosia), Mersin 10, Turkey, p.168.

5. Математикалық модельдердің көмегі арқылы жылу өткізгіштік теңдеуінің шешімін табу. Международной научно- практической конференции «Научный прогресс на рубеже тысячелетий».- Чехия, 22-30 мая 2016г.