Анасова Қаламқас Темірқұлқызы

Анасова Қаламқас Темірқұлқызы

Философия ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Кафедра меңгерушісі

Жобаларды басқару институты

Email: k.anasova@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Қыркүйек /2020 - Қыркүйек/2021 Тұран Университеті. Аймақтану және халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры.

Желтоқсан / 2019 - Тамыз / 2020. Ә. Байқоныров атындағы Жезқазған университетінің Қазақстан тарихы, Экономика және құқық кафедрасының қауымдастырылған профессоры

Тамыз / 2016 - Маусым / 2019. М. Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар Академиясы, Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі.

Қыркүйек / 2015 ж. - Тамыз / 2016 ж. Қазақ Еңбек және Әлеуметтік Қатынастар Академиясы,  Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының меңгерушісі.

Тамыз / 2008ж. - Тамыз/2015 ж. М. Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар Академиясы, Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті.

Қыркүйек / 2002 ж. - Тамыз / 2008 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Философия және мәдениеттану кафедрасының оқытушысы.

Қыркүйек/2002 ж. - Шілде / 2020ж. Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ,  Еуразия университетінің Қызылорда филиалы. Гуманитарлық пәндер кафедрасының оқытушысы.

Білімі

жоғары, 1998 ж. – ҚазҰУ им. Әл-Фараби, Философия және саясаттану факультеті, мамандығы – философия, біліктілігі – философ, философия мұғалімі;                                 

2006 жыл-Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (аспирантура)

Жарияланымдар

Шетелдік және отандық басылымдарда 30-дан астам ғылыми жарияланымның авторы:

1. Anasova K. Ospanov T. Formation of the Kazakh identity (Scopus). Social Sciences (Pakistan), Volume 11, Issue 8, 2016, Pages 1545-1551. ISSN 185800.

2. Anasova K. Kurmanbaeva L.Teaching Communication Strategies to Students with Communication Disabilities (Scopus). Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment. Dol:https//doi.org-10.6000/2292-2598.2019.07.01.2.

3. Development of future specialists readiness to teaching multi lingual skills in higher educational establishments. Petranika journal of social science and humanities (Malaysia), 2018

4. Ұлттық дәстүрлер сабақтастығындағы өткен Мен келешек: компаративистік талдау. Адам әлемі, 2019

5. Көлік қызметкерлерінің адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру. Көліктегі инновациялық технологиялар: білім, ғылым, тәжірибе "ХLІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференция