Аймұханбетов Ержан Аймұханбетұлы

Аймұханбетов Ержан Аймұханбетұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: y.aimukhanbetov@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

2016 жылы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетін "5В071600-Аспап жасау"мамандығы бойынша бітірді.

2016 ж. маусым айында ҚазҰТЗУ РТиТЖҚ кафедрасында бітіруші біліктілік жұмысын үздік қорғады. К. И. Сатпаева. Бұл жұмыс кафедра ұйымдастырған "үздік дипломдық жоба" байқауында 1-ші орынға ие болды. Содан кейін Аймұханбетов Ержан Аймұханбетұлы "Аспап жасау"бағыты бойынша техника және технология бакалавры дәрежесіне ие болды.

2018 жылы Санкт-Петербург Ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университетін бітірді.

Е. а. Аймуханбетов ИТМО Спбму-де ғылыми-зерттеу жұмысын белсенді жүргізді. Өзінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелері бойынша 8 мақала, оның ішінде Scopus базасына кіретін рейтингтік журналда 1 мақала, халықаралық конференцияларда 3 баяндама және басқа конференцияларда 4 баяндама бар.

16.02.2019ж. - 23.02.2019ж. аралығында Жапония, Токай университетінде "Sakura science program" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті.

1.09.2018 ж. - 19.08.2019 ж. РТиТЖҚ кафедрасында тьютор лауазымында жұмыс істейді.

19.08.2019 ж.қазіргі күнге дейін Ртитс кафедрасында лектор лауазымында жұмыс істейді.

АЙМҰХАНБЕТОВ Е. А. мінезі бойынша тыныш, теңдестірілген, ақыл-ойлы және ұсынылған лауазымға сәйкес келеді.

Білімі

1.ҚазҰТУ Қ. И. Сатпаева, Ақпараттық технологиялар институты, "Аспап жасау" мамандығы бойынша, Сатпаев, 22 Алматы қ., Қазақстан, 2012-2016. 5В071600-Аспап жасау мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры, ЖБ № 0115869

2. Санкт-Петербург Ақпараттық технологиялар, механика және оптика ұлттық зерттеу университеті, басқару және робототехника жүйесі факультеті, "Аспап жасау" мамандығы бойынша, Кронверкский даңғылы, 49, Санкт-Петербург, Ресей, 2016-2018. 12.04.01-Аспап жасау мамандығы бойынша Магистр , 107824 2756916, тіркеу нөмірі 1257

Ғылыми жобалар

1. Жарықтандыру мен қоршаған ортаны бақылаудың интеллектуалды интеграцияланған жүйесін және қоқыс жинауды басқару жүйесін енгізу. GR № 0118RKI0396, IR № 0218RKI0197

2. Жаңа иінді жетектегіштер негізінде престеу машиналарын жобалау әдістері мен тәсілдерін жасау

Жарияланымдар

1. Y.A. Aimukhanbetov, E.S. Kunesbekov, M.T. Abdulkhairov, D.N. Koishybaev, A. S. Kyzdarbekova.Development of a Channel for Recording Phonocardiograms in Electronic Stethoscopes. Proceeding of the 2017 International Conference " Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies"(IT&QM&IS), St. Petersburg ,Russia, 23-30 September 2017 E.S. 

2. Y.A. Aimukhanbetov, Koishybaev D., Abdulkhaiov M. Development of a method for increasing noise immunity in the filtration of phonocardiograms. Materials of the IEEE International Conference «Video and Audio Signal Processing in the Context of Neurotechnologies», 26-30 June 2017, St.Petersburg, Russia

3. Abdulkhairov M., Koishybaev D., Serikkazhiyeva R. Noise robust processing of a speech signal in robot control tasks. Materials of the IEEE International Conference «Video and Audio Signal Processing in the Context of Neurotechnologies» p.7-8, 26-30 June 2017, St.Petersburg, Russia. 

4. Е.А. Аймуханбетов, Г.А. Кадыр, Д.Б. Туркебаева, Н.У. Алдияров. Вторичный регулируемый источник питания,применя-емый в учебном процессе. Сборник научных трудов I Международной научно-практической конференции «САПР и моделирование в современной электронике»., 22–23 ноября 2017 г., Брянск, Россия

5. Е.А. Аймуханбетов, Афанасьев М.Я. Разработка стенда для исследования характеристик Пьезодвигателей. Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. VI Всероссийского конгресса молодых ученых. Электронное издание. 18 –21.04.2017. Режим доступа: http://kmu.ifmo.ru/collections_article/5758/razrabotka_stenda_dlya_issledovaniya_harakteristik_pezodvigateley.htm

6. Е.А. Аймуханбетов, Афанасьев М.Я. Сравнение активных и пассивных методов гашения вибрации в технологических оборудованиях. Сборник тезисов докладов конгресса молодых ученых. VII Всероссийского конгресса молодых ученых. Электронное издание. 2018. Режим доступа: Режим доступа: http://kmu.ifmo.ru/collections_article/8106/sravnenie_aktivnyh_i_passivnyh_metodov_gasheniya_vibracii_v_tehnologicheskih_oborudovaniyah.htm

7. Е.А. Аймуханбетов, Койшыбаев Д.Н., Абдулхайров М.Т. Повышения точности идентификации Кардиосигналов с использованием Банка фильтров. Сборник тезисов III -ей Всероссийской конференции детских кардиологов ФМБА России, 26–27 апреля 2017г. Нижний Новгород. 

8. Е.А. Аймуханбетов, Разработка алгоритма работы контроллера адаптивной системы компенсации вибраций при обработке лазерным излучением. Сатпаевские чтения «Инновационные технологии – ключ к успешному решению фундаментальных и прикладных задач в рудном и нефтегазовом секторах экономии» КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы , Казахстан, 11 апреля 2019