Әжібекова Әлия Сапарбекқызы

Әжібекова Әлия Сапарбекқызы

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Жоғары математика және модельдеу» кафедрасы

Email: a.azhibekova@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

1. 1999 ж. қыркүйек айынан бастап 2003 ж. тамыз айына дейін  Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, оқытушы-тағылымгер, оқытушы, аға оқытушы.

2. 2003 ж. тамыз айынан бастап 2016 ж. мамыр айына дейін Қазақстан-Британ техникалық университеті, аға маман, менеджер, бас менеджер, тьютор, лектор, ғылым департаменті директорының орынбасары, аға ғылыми қызметкер, сениор-лектор.

3. 2016 ж. тамыз айынан бастап 2022 ж. 31 мамыр айына дейін Сәтбаев Университеті (Қ.И. Сәтбаев атындығы ҚазҰТЗУ), cениор-лектор.

Білімі

1. Әл-Фараби атындағы қазақ мемлекеттік ұлттық университеті,

Механика-математика факультеті,

Мамандығы: Қолданбалы математика,

Біліктілігі: математик, қолданбалы математика маманы

Бакалавр дипломы №0137121

2. Әл-Фараби атындағы қазақ мемлекеттік ұлттық университеті,

Механика-математика факультеті,

Мамандығы: Қолданбалы математика,

Математика магистрі

Магистр дипломы №0000229

3. Қазақ - Британ техникалық университеті,

Математикалық және компьютерлік модельдеу (PhD)

Ғылыми жобалар

Машиналық оқыту алгоритмдеріне негізделген білім беру жүйесін дамыту, 01.04.2018 ж. - 31.08.2018 ж.

Кең ауқымды деректер аналитикасын пайдалана отырып, сандық бейімделген білім беру ортасын дамыту. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің жобасы BR05236699-OT-19, 2018-2020 жж.

Жарияланымдар

1. Әжібекова А.С. Итеративті тәсіл арқылы параболалық теңдеудегі коэффициентті қалпына келтіру. AIP Conference Proceedings, V.1738, 1-шығарылым (2016)

2. Әжібекова А.С., Құрманқожаева А.А. Тау жыныстарының құрамдас бөліктерін, құрылымдық және физикалық-механикалық қасиеттерін бағалау әдісі. IOP Publishing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, V. 241 (2017) 012044

3. Әжібекова А.С., Колесникова И.В., Құрманқожаева А.А. Гипс пен дисперсті әктастың суспензиясындағы өзара әрекеттесу энергиясы. Materials Science Forum, т. 934, 227-231 б., 2018

4. Әжібекова А.С., Рысбайұлы Б. Параболалық теңдеу үшін кері коэффициент есебін шешу. Түркі әлемі математикалық қоғамының VI конгресі, 2017 ж., Астана, Қазақстан. 104 б.

5. Божанов Е.Т., Толғанбаев А.Ж., Тулешева Г.А., Әжібекова А.С. Тұтқырлығы әртүрлі мұнайды айдау кезіндегі тізбекті төрт массалық жүйенің ауытқу үрдісін математикалық модельдеу. «ҚАХАҚ» ҰТО материалдары, No1 (64), Алматы, 2019. 17-29 б.

6. Божанов Е.Т., Толғанбаев А.Ж., Тулешева Г.А., Әжібекова А.С. Шоғырланған қиюшы жүктемесі шарттары алып тасталғаннан кейінгі ауытқулар үлестірімі. «ҚАХАҚ» ҰТО материалдары, No1 (64), Алматы, 2019 ж. 30-42 б.

7. Хайруллин Е. М., Төлешева Г.А., Ажибекова А.С. Шектік шарттарда жоғары ретті туындылар болған кезде жылу және масса алмасудың көпөлшемді шекаралық есебі. «Талдау, дифференциалдық теңдеулер және алгебраның өзекті мәселелері» халықаралық конференциясы (EMJ-2019), 2019 ж. 16-19 қазан, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Тезистер жинағы. 161-162 б.

8. Хайруллин Е.М., Әжібекова А.С., Тулешева Г.А. Жылу мен масса алмасудың интегралды-дифференциалдық теңдеуіне бір шекаралық есеп. ҚазҰТУ Хабаршысы, №3, 2020 ж., 644-649 б.

9. Хайруллин Е.М., Әжібекова А.С. Шектік жағдайларда жоғары ретті қалыпты туындылары бар жылу және масса алмасу теңдеулері үшін жалпы шекаралық есеп. Анализ және қолданбалы математика бойынша бесінші халықаралық конференция (ICAAM 2020): Тезистер жинағы. Лефкоса (Никосия): Түркия. – 2020. – Б.47

10. Хайруллин Е.М., Әжібекова А.С. Жылу және масса алмасу теңдеуі үшін интегралдық тежеу ​​туралы. Қазақстан Республикасы ғылым қызметкерлері күніне арналған дәстүрлі халықаралық сәуір математикалық конференциясы. Тезистер жинағы. Алматы, 2020. – Б.125

11. Хайруллин Е.М., Әжібекова А.С. Шектік шартта үшінші ретті қалыпты туындыларымен жылу және масса алмасудың көпөлшемді шекаралық есебі. Қазақстан Республикасы Ғылым қызметкерлерінің күніне орай Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі Т.Ш. Қалменов. Тезистер жинағы. Алматы, 2021. – 170-171 б.

12. Хайруллин Е.М., Әжібекова А.С. Шектік жағдайларда жоғары ретті қалыпты туындылары бар жылу және масса алмасу теңдеулері үшін жалпы шекаралық есеп. AIP Conference Proceedings 2325, 020011 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0041111