Бақтыбай Мұрат Қырғызбайұлы

Бақтыбай Мұрат Қырғызбайұлы

Физика-математика ғылымдарының кандидаты

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және техниканың автоматика құралдары кафедрасы

Email: m.baktybayev@satbayev.111

H-index:
2

Докторанттардың саны:
2

Кәсіби өмірбаяны

• 2016 жылдан бастап Қ.И. Қазақ ұлттық ғылыми-техникалық университетінің доценті. Сәтпаев,

· 2015 жылдың қыркүйегінен бастап жұмыс істейді доцент, Қ.И. Сәтпаев,

· 2008 жылғы мамыр - 2015 жылғы қыркүйек Ядролық физика институтының республикалық мемлекеттік кәсіпорны, төмен энергиялы ядролық реакциялар зертханасының меңгерушісі,

· 2010 жылғы наурыз - 2010 жылғы қазан, Технологияларды коммерциализациялау жобаларын басқару тобының директоры, Білім және Ғылым мемлекеттік департаменті, Астана, Дүниежүзілік қайта құру және даму банкі, Вашингтон,

· 2007 ж. мамыр - 2008 ж. сәуір, «Автоматика және технологиялар» ЖШС жетекші қызметкері, Алматы қ.,

· 2005 ж. қараша - 2008 ж. маусымы, ЕМК Ядролық физика институтының аға ғылыми қызметкері, Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы, Алматы қ.,

· 2000 - 2005 жылдар. Зерттеуші, ЕМК Ядролық физика институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы, Алматы,

· 1997 - 2000 жж., Инженер, ЕМК Ядролық физика институты, Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы, Алматы қ.,

· 1993 - 1996, инженер-технолог, «Прибор-Алматроника» ғылыми-өндірістік бірлестігі,

· 1990 - 1991 жж., «Парасат-Самех» ғылыми-техникалық бірлестігі, техник,

· 1990 ж. Тамыз-1990 ж., С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, лаборант.

Білімі

· 1990-1996 жж. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті

· 2005 ж. Физика-математика ғылымдарының кандидаты, «Ядро физикасы және элементар бөлшектер физикасы» мамандығы (04.01.16).

Ғылыми жобалар

2018 ж. «Коммуналдық қызметтерді интегралды есепке алудың автоматтандырылған жүйелері», «Модульдік қысым мен температура датчигі», «Ақылды температура мен ылғалдылық сенсоры» ғылыми-зерттеу жұмыстары. 2002 2005 ХҒТО халықаралық ғылыми-техникалық жобасына қатысу,

2002 2005 ХҒТО халықаралық ғылыми-техникалық жобасына қатысу,

2002-2015 жж. «Қазақстан Республикасында атом энергиясын дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасына қатысу, «Іргелі зерттеулер: ядролардың құрылымы мен механизмін зерттеу» бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары.

Жарияланымдар

1.Baktybayev, K., Koilyk, N., Baktybayev, M.K., Dalelkhankyzy, A. Generalized Quasispin Formalism and Fermion // Advanced Studies in Theoretical Physics Vol. 13, 2019, no. 6, 271 - 280 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com https://doi.org/10.12988/astp.2019.9521.

2.Mikhailov P.G., Baktybaev M.K., Bayasilova Z.A., Tatiyeva M., Seidildayeva A. Multi-function sensors for control systems and monitoring // International journal of mechanical engineering and technology. Volume 9, Issue 13, december 2018, pp.959-967. Scopus Indexed. www.iaeme.com/ijmet/issues.asp?JType=IJMET&VType=9&IType=13 ISSN Print: 0976-6340 and ISSN Online: 0976-6359.

3. Khabay Anar, Zhi Wang, M.K.Baktybaev. Аnalysis of the sensor of temperature and humidity measurement based on the optical fiber // News of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences. Published in number, Vol. 5. № 431 September-October, 2018, P. 133-140, ISSN 2224-5278. http://doi.org/10.32014/2018.2518-170X.19. (Scopus)

4. Baktybaev K., Baktybaev M. K., Naukenov D. D., Dalelkhankyzy A. Microscopic justification of the model of interacting bosons and a generelizedquasispin formalism in the theory of the nuclei // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan-Series Physico-Mathematical. - 2017. - T. 5. - № 315. - C. 91-100. http://pps.kaznu.kz/kz/Main/FileShow2/122534/122/2/1/2017// .

5. Burtebaev N., Dyachkov V.V., Yushkov A.V., Baktybayev M.K., Duisebayev B.A., Zholdybayev T., Muhamedzhanov E.S. Measuring diffraction angular distributions on  59Co, 197Au, 209Bi at an alpha particles energy of 29 MeV  // Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Fizicheskaya, 2015, Vol.79. №7; P. 945-949. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Physics, 2015, Vol.79, . №7, P. 852-855, ISSN 1062-8738. https://link.springer.com/article/10.3103/S1062873815070072

6. Baktybayev, K., Dalelkhankyzy, A., Koilyk, N., Baktybayev, M.K. The scattering processes 3He on spherical nuclei 28,30,32Si and the strong coupling method channels // Advanced studies in theoretical physics, 2015, Vol.9. №10, P. 483-493. http://dx.doi.org/10.12988/astp.2015.5558.

7. Baktybayev, K., Dalelkhankyzy, A., Koilyk, N., Ramankulov, K., Baktybayev, M.K. Description of collective states of 102,104,106,108,110Pd isotopes in Nucleon-pair shell model // Advanced studies in theoretical physics, 2014, Vol.8. №10, P. 475-484. http://dx.doi.org/10.12988/astp.2014.4339

8. Baktybayev, K., Dalelkhankyzy, A., Koilyk, N., Baktybayev, M.K. The study of inelastic scattering of alpha particles on nuclei 20Ne, 24Mg by methods strongly-connected channels  // Advanced studies in theoretical physics, 2014, Vol.8. №28; P. 1205-1212. http://dx.doi.org/10.12988/astp.2014.411144.

9. Baktybayev, K., Dalelkhankyzy, A., Koilyk, N., Ramankulov, K., Baktybayev, M.K. The nucleon-pair shell description of the collective excitations of spherical nuclei // Advanced studies in theoretical physics, 2013, Vol.7. №12; P. 595-603. http://www.m-hikari.com/astp/astp2013/astp9-12-2013/dalelkhankyzyASTP9-12-2013.pdf.

10. Baktybayev, K., Dalelkhankyzy, A., K., Baktybayev, M.K. SD-STEAM theory of collective excitations and the validity of the model of interacting bosons  // Advanced studies in theoretical physics, 2012, Vol.6. №28; P. 1399-1404. http://www.m-hikari.com/astp/astp2012/astp25-28-2012/dalelkhankyzyASTP25-28-2012.pdf.

11. Kabdoldina А., Ualiyev Zh., Smailov N., Malikova F., Oralkanova K., Baktybayev M., Arinova D., Khikmetov A., Shaikulova A., Bazarbay L. (2022). Development of the design and technology for manufacturing a combined fiber-optic sensor used for extreme operating conditions // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (119), P. 34–43.  DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.266359.

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Біріктірілген температура мен ылғалдылық датчиктерін жасау және зерттеу.

2. Біріктірілген қысым және температура датчиктерін жасау және зерттеу.

3. ASKUKU жүйесінде нақты қалалық жағдайларда LoRaWAN қолдану тәжірибесі.

4. Бір датчиктегі лайлануды, оттегінің құрамын және температураны бір уақытта өлшеу функцияларының комбинациясы.

5. Эксимер лазері негізінде жер бетін бақылауға арналған Лидар жүйесі.

6. Жасанды интеллект технологияларын пайдалана отырып, оқыту нәтижелерін автоматтандырылған бақылау және бағалау арқылы бұрғылау және ұңғымаларды бақылауға арналған цифрлық онлайн тренажерды әзірлеу.