Басқанбаева Динара Жұмабайқызы

Басқанбаева Динара Жұмабайқызы

Ph.D. докторы

Директордың орынбасары

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Технологиялық машиналар және жабдықтар кафедрасы

Email: d.baskanbayeva@satbayev.111

H-index:
6

Докторанттардың саны:
4

Кәсіби өмірбаяны

Басқанбаева Динара Жұмабайқызы, Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті "Мұнай және газ" факультетінің «Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтары» кафедрасын "Инженер - механик" мамандығы бойынша  үздік дипломмен  2002 ж. тамамдады. 

2011-2013 жылдар аралығында  Қорқыт Ата атындағы ҚМУ - нің  6М0724 - "Технологиялық машиналар және жабдықтар" мамандығы бойынша магистратура тамамдаған.

2002 жылдың қазан айынан 2017 жылдың 25 мамыр аралығында - Қорқыт Ата атындағы ҚМУ -нің "Технологиялық машиналар және жабдықтар" кафедрасының аға оқытушысы қызметін абыроймен атқарды.

2017 жылдың маусым айынан бастап Сәтбаев Университетінің "Технологиялық машиналар мен жабдықтар" кафедрасының дәріскері қызметін атқарады.

2018 -2021 жылдар аралығында  Сәтбаев Университеті, Қ. Тұрысов атындағы Геология, мұнай және тау-кен ісі институтына  қарасты 6D070700 - "Тау-кен ісі" мамандығы бойынша докторантурада оқыды. 2021 жылы  PhD Докторлық диссертациясын  сәтті қорғап шықты.

2021 жылдың 1 қыркүйегінен бастап Энергетика және машина жасау институтының директор орынбасары қызметін атқарады.

Білімі

1997-2002 жж. ҚазҰТУ. Қ.И. Сәтбаев. «Мұнай газ өнеркәсібінің машиналар және жабдықтар» кафедрасы. Мамандығы: Инженер-механик. ЖБ 0039978

2011-2013 жж. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ. 6М0724 - "Технологиялық машиналар және жабдықтар", техника ғылымдарының магистрі. ЖООК –М №0046928

2018- 2021 жж. ҚазҰТЗУ Қ.И. Сәтбаев. 6D070700 - «Тау-кен ісі», Доктор  PhD. PhD. 00021443927.

Ғылыми жобалар

Технологиялық машиналар мен жабдықтар саласындағы Ғылыми жобаларға қатысу (соңғы 3 жылда):

Проект ПЦФ BR18574141 Комплексная многоцелевая программа по повышению энергоэффективности и ресурсосбережению в энергетике и машиностроении для промышленности Казахстана, 2022-2024. Ответственный исполнитель проекта.

"Ескі жарамды рельстердің пайдалану қасиеттерін бағалау бойынша зерттеулер жүргізу, олардың өміршеңдігін және пайдаланудың қалдық ресурсын, Қазақстан Республикасының темір жолдарында оларды пайдаланудың орындылығы мен қауіпсіздігін анықтау"тақырыбы бойынша ҒЗЖ Ғылыми жетекшісі.  Шарттың № 26/01 26.01.2022.  Жобаны орындау мерзімі 01.03.2022 - 01.10.2022 ж;

Мақсатты бағдарламалық қаржыландыру (ПЦФ) жобасы бойынша орындаушы (АҒҚ). Жоба тақырыбы: «Тау-кен машиналары жетектерінің шағын көлемді конструкцияларын фибробетоннан жасау технологиясын әзірлеу және ендіру». 2018 / BR05235618 «Қазақстан Республикасының кен өндіружәне кен өңдеу салаларының технологиялары мен өндірісін жаңғырту» бағдарламасы бойынша аға ғылыми  қызметкер ретінде қызмет атқарды; 

ГФ №2018 / АР05131236 "Инновациялық материалдар мен жетектердің компоновкаларын пайдаланып, тау-кен металлургия жабдықтарын жаңғырту" жобасы бойынша 2018-2021ж. аралығында аға ғылыми қызметкер ретінде қызмет атқарды.

Жарияланымдар

Yelemessov, K.; Baskanbayeva, D.; Martyushev, N.V.; Skeeba, V.Y.; Gozbenko, V.E.; Karlina, A.I. Change in the Properties of Rail Steels during Operation and Reutilization of Rails. Metals 2023, 13, 1043. https://doi.org/10.3390/met13061043. Издатель:Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Тип источника:Журнал. Квартиль Scopus: Q 1, процентиль - 75%, WOS: JCR: Q2.  

Басканбаева Д. Ж.,Елемесов Қ. К., Ахметова Ш. Д., Аппазова С. М. (2023). https://doi.org/10.48081/XLNV6955. Ескі жылдық рельстердің пайдалану сипаттамаларын сынау және зерттеу әдістерін әзірлеу. НАУКА И ТЕХНИКА КАЗАХСТАНА. ISSN 2788-8770. № 3 (2023), стр. 27-41. Павлодар. УДК 73.29.41.

D. Baskanbayeva, D. Myrzabekova, M. Muzdybayev, A. Muzdybayeva, S. Rudenko, M. Mlynczak, Zh. Kadyrov, (2023). OPERABILITY MODELING OF THE HINGE ASSEMBLY WITH THE TURNING MECHANISM OF THE LOAD-HAUL-DUMP MACHINE BY THE FINITE ELEMENT METHOD. «ВЕСТНИК ВКТУ» №3 , 2023. стр. 105-118. MECHANICAL ENGINEERING. DOI 10.51885/1561-4212_2023_3_105. МРНТИ 55.33.02;

Басқанбаева, Д.,Елемесов, Қ., Сарсенбаев, Е., Байбутанов, Б. & Онгар, Б. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПОНИЖАЮЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ И ВЫБОР БАЗОВОЙ МОДИЦИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АЛГОРИТМА. Вестник КазАТК, 127(4). извлечено от https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/article/view/1308

Басқанбаева, Д.,Елемесов, Қ.,Тукубаев А., (2023). Технологии борьбы с механическими примесями в трехфазном сепараторе. "Нефть и газ 2023 4 (136), стр. 94-101. УДК 622.276.8; https://doi.org/10.37878/2708-0080/2023-4.07. Рубрика: Добыча

К.Елемесов, С. А. Бортебаев, Д.Басканбаева, А.Е.Игбаева. "Исслеедование работы корпусов центробежного насоса из фибробетона под воздействием водно-песчаной смеси", Горный журнал Казахстана. 2022. №7(207) Часть ISSN: 2227-4766. C. 35-39.

K.Yelemessov, K.Rysbekov, M.Bitimbayev, D.Akhmetkanov, K.Yelemessov, M. Barmenshinova, A. Toktarov, D. Baskanbayeva. (2022) «Substantiation of mining systems for steeply dipping low-thickness ore bodies with controlled continuous stope extraction». Mining of Mineral Deposits Volume 16 (2022), Issue 2, 64-72. https://doi.org/10.33271/mining16.02.064.  http://mining.in.ua/2022vol16_2_10.html   Показатели на базе SCOPUS за 2021 год: квартиль Q-2; Наивысший процентиль- 63%; SJR – 0.522).

D Baskanbayeva. V A Chubenko, A Khinotskaya, T Yarosh, L Saithareiev. Investigation of energy-power parameters of thin sheets rolling to improve energy efficiency.  IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1049 (2022) 012051. IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1049/1/012051. (Показатели на базе SCOPUS за 2021 год: квартиль Q-3; Наивысший процентиль-35%; SJR – 0.249).

Satybaldiyeva, D., Mukhanova, G., Yelemessov, K., Baskanbayeva, D., Satybaldiyev, O. ONE OF THE WAYS TO IDENTIFY THE WEIGHTS OF INDICATORS OF THE FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS FOR DETERMINING BSC OF AN AIRLINE COMPANY (2021) Transport Problems, 16 (4), pp. 83-94. 1) https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85123064133&doi=10.21307%2fTP-2021-062&partnerID=40&md5=504127f15b7e08a09608000231df28a9 DOI: 10.21307/TP-2021-062

Елемесов К., Рысбеков К., Басканбаева Д., Игбаева А., Модернизация металлургического оборудования с разработкой инновационного метода намотки горячекатаной полосы, Многопл. Монография., Энерго- и ресурсосберегающие технологии разработки Сырьевая база горнодобывающих регионов 2021г., Петрогани, Румыния: Издательство UNIVERSITAS, 2021. ISBN 978-973-741-733-6. УДК 622.002. стр: 122-134.  https://doi.org/10.31713/m1009  

Kassym Yelemessov, Dilda Nauryzbayeva, Saiyn Bortebayev, Dinara Baskanbayeva, Viktoriya Chubenko. «Efficiency of application of fiber concrete as a material for manufacturing bodies of centrifugal pumps». 2E3S Web Conf. Volume 280, 2021. Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). № 07007. Section: Sustainable Materials and Technologies. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007007 . Published online 30 June 2021.

К.К. Елемесов, Д.К.Наурызбаева, Л.А.Крупник, Д.Д.Басканбаева, А.Е.Игбаева., Изыскание конструкционных материалов и технологий изготовления прочных корпусов редукторов и центробежных насосов, Вестник Магнитогорского технического университета государственного им. Г.И. Носова. 2021. Т.19.№1.Стр.75–82. https://doi.org/10.18503/1995-2732-2021-19-1-75-82

Басканбаева Д., Крупник Л., Елемесов К., Бортебаев С., Игбаева А. Обоснование рациональных параметров изготовления корпусов насосов из фибробетона. НГУ «Науковый вестник». 2020. №5 (179). стр.68-74. ISSN2071-2227. https://doi.org/10.33271/nvngu/20205/068

Л.Крупник, К.Елемесов, Б.Бейсенов, Д.Басканбаева. Обоснование и технологическое проектирование производства полимербетонных раздаточных коробок для горных машин. Разработка месторождений полезных ископаемых. Том 14 (2020), выпуск 2, 103-109. https://doi.org/10.33271/mining14.02.103

Н.И. Петров, К.Ю. Димитрова, Д.Басканбаева. О надежности технологических инновационных систем. Серия конференций IOP: Материаловедение и инженерия. Том 1031, выпуск 1, 11 февраля 2021 года, Международная конференция по технике, технологиям и образованию 2020, ICTTE 2020; Ямбол, Виртуальный; Болгария; 4 ноября 2020 г. DOI: 10.1088 / 1757-899X / 1031/1/012044

К. Елемесов, Л. Крупник, С. Бортебаев, Б. Бейсенов, Д. Басканбаева *, А. Игбаева. (2020) Полимербетон и фибробетон как эффективные материалы для изготовления редукторов и насосов. E3S Web Conf. Том 168, 2020. Очерки II Международной конференции горной науки и практики. Опубликовано в Интернете. 06 мая 2020 г. https://doi.org/10.1051/e3sconf/2020

К.К.Елемесов, А.Е. Игбаева,  С.А. Бортебаев, Д.Д. Басканбаева, Е.Е. Сарыбаев. (2020) Методика проведения экспериментальных исследований параметров центробежного насоса с корпусом из фибробетона. Труды Сатпаевских чтений "САТПАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2020" Том I. Алматы 2020. ISBN 978-601-323-209-6.C. 583-589

Д. Басканбаева. К. Елемесов, А. Игбаева (2019) "корпуса редукторов из полимербетона для горно-металлургического комплекса". 2-я Международная научно-техническая Интернет-конференция «инновационное развитие ресурсосберегающих технологий и переработки полезных ископаемых». сборник тезисов. - Петрогани, Румыния: Издательство UNIVERSITAS, 2019. ISBN 978-973-741-663-9. УДК 622: 658.589 (063). стр: 204-207

Д. Басканбаева. К. Елемесов, А. Игбаева (2019) «фибробетон эффективным инструментом для изготовления корпусов насосов.». 2-я Международная научно-техническая Интернет-конференция «инновационное развитие ресурсосберегающих технологий и переработки полезных ископаемых». сборник тезисов. - Петрогани, Румыния: Издательство UNIVERSITAS, 2019. ISBN 978-973-741-663-9. УДК 622: 658.589 (063). стр: 178-181

К. К. Елемесов, С. А. Бортебаев, Д.Д. Басканбаева. С. Т. Сыдыкбекова (2019) Исследование оптимального состава фибробетона для изготовления корпусов центробежных насосов. Вестник КазНИТУим. К.И.Сатпаева, Алматы, 2019г. Язык: русский. Номер: 2 (132) Год: 2019¸ Страницы: 146-150; УДК: 621.527. https: //official-да.Сатбаев.university/download/document/8839 /% D0% 92% D0% 95% D0% A1% D0% A2% D0% 9D% D0% 98% D0% 9A-2019% 20 % E2% 84% 962.PDF  

Басканбаева Д.Д. (2019) Повышение прочности твердеющей закладки армированием базальтовым волокнам. Сборник трудов научно-практической конференции «РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0». Язык: русский; Год: 2019 Страницы: 159-163; УДК 622.1 / 2 (063) ББК 33.12; ISBN 978-601-323-168

Л. Крупник, К. Елемесов, С. Бортебаев, Д. Басканбаева. (2018) »Исследование фибробетона для литья корпусных деталей насосов". Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий. 6/12 (96) 2018. ISSN 1729-3774., УДК ​​691.342., DOI: 10.15587 / 1729-4061. 2018. 151038.

Л. Крупник, К. Елемесов, Б. Бейсенов, Е. Сарыбаев, Д. Басканбаева . (2018) « использование пневматических сильфонов для низкоскоростных приводных механизмов ». . Международный научно-технический журнал. Язык: англ; том 9, выпуск 11, ноябрь-2018 PG.1106-1112. ISSN 2229-5518. ИФ 4,4

Николай Иванович Петров, Д. Басканбаева . (2018) . Оценка надежности систем, исполнения композиционных материалов путем анализа сопутствующих рисков рисков . Международный научно-технический журнал (IJSER). Язык: англ; Volume 6, Issue 10, October 2018.pg.54-56; Идентификатор бумаги: IJSER18304.

Басқанбаева Д.Ж. , Бүркітбаева Г.Н. (2016). "Бұрғылау қондырғыларындағы тау жыныстарын бұзып жарушы аспаптардың берілісін автоматты түрде ретеудің дамыту жолдары". Региональная Академия управления европейский научный фонд Институт Инноваций Региональный центр европейской интеграции. Материалы международной научно-практической конференции "Перспективы развития современной науки" 4-6 мая 2016 г., Иерусалим, Израиль. ISBN 978-601-267-398-2. ПГ. 94-100

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

1. Инновациялық материалдардан машина бөлшектерін алуды зерттеу және талдау.

2. Пайдалану және сервистік қызмет көрсету бөлігінде технологиялық машиналардың жұмысын мониторингілеу және талдау.

3. Мұнай және тау-кен машинасын жасауда энергия тиімділігін арттыру және ресурс үнемдеу жөніндегі технологияларды әзірлеу және зерттеу.

4. Технологиялық машиналар мен жабдықтарда регламенттік сервистік жұмыстар үшін машиналық оқытуды қолдану мәселелерін зерттеу