Баянбаев Қайрат Амангелдіұлы

Баянбаев Қайрат Амангелдіұлы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

Энергетика кафедрасы

Email: k.bayanbayev@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясының үздік компанияларында: «Қазаэронавигация» РМК,  «Қазақстан Қағазы» АҚ,  «Kagazy Recycling» ЖШС,  «Слотекс» АҚ (Санкт-Петербург қ.),  «Август Топфер» ӨК ( Санкт-Петербург қ.) - инженерлік-техникалық лауазымдарда 20 жылдан астам өндірістік еңбек өтілі бар. ҚРҚК қатарында 3 жыл офицерлік қызмет атқарған. 

20 жылдан астам Сәтбаев университетінде және Санкт-Петербор Политехникалық университеттерінде ғылыми-зерттеу және оқытушылық жұмыстарын жүргізіп келеді.    

Білімі

Қазақ Ұлттық Техникалық университетінде 1996 жылы 21.05 - «Өндірістік қондырғылардың және технологиялық кешендердің электржетегі және автоматтандырылуы» мамандығы бойынша оқуды тәмамдап, «тау-кен инженер-электрмеханигі» квалификациясын алған.

2001-2005 жылдары Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университетінің: 15.03.06 - "Технологиялық үдерістерді және өндірістерді (салалар бойынша) автоматтандыру және басқару" -  мамандығы бойынша аспирантурасында оқыды. 

2012-2014 жылдары Санкт-Петербор Мемлекеттік Политехникалық университетінің 140400 - «Электр энергетикасы және электротехника» бағытында: «Гидроэнергетика нысандарын және жаңғырылатын энергия көздерін жобалау және құру» магистерлік бағдарламасын игеріп, "магистр-инженер" квалификациясын алды.

2014-2018 жылдары Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербор Политехникалық университетіннің:  05.14.08 - "Жаңғырылатын энергия түрлері негізіндегі қондырғылар" - мамандығы бойынша аспирантурасында оқыды.  

Ғылыми жобалар

Негізгі ғылыми бағыттар:

- гидроэлектрлік стансалардың тиімділігін көтеру;

- Қазақстан Республикасының гидроэлектрлік потенциялын анықтау;

- технологиялық кешендер электжетегіктерін жетілдіру және автоматтандыру

- жаңғырылатын энергия көздерін дамыту.

Жарияланымдар

1. Баянбаев К.А. Повышение энергоэффективности ГЭС. / Политехническая неделя в Санкт-Петербурге. материалы научного форума с международным участием. Кафедра водохозяйственного и гидротехнического строительства. 2016. С. 166-169.

2. Баянбаев К.А. Анализ топливно-энергетического баланса и перспективы развития гидроэнергетики в Республике Казахстан. / Неделя науки СПбПУ: материалы научной конференции с международным участием, 19-24 ноября 2018 г. Инженерно-строительный институт. – Спб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2018. -  79-81 с.

3. Баянбаев К.А. Модернизация Шардаринской ГЭС. / Неделя науки СПбПУ. материалы научной конференции с международным участием, Инженерно-строительный институт: В 3 частях. Ответственные редакторы: Н. Д. Беляев, В. В. Елистратов. 2019. С. 276-279.