Байгенженов Өмірсерік Сабыржанұлы

Байгенженов Өмірсерік Сабыржанұлы

Ph.D. докторы

Доцент

Профессор

Ө.А. Байқоңыров атындағы Тау-кен-металлургия институты

Металлургиялық процестер, жылутехникасы және арнайы материалдар технологиясы кафедрасы

Email: o.baigenzhenov@satbayev.111

H-index:
10

Докторанттардың саны:
3

Кәсіби өмірбаяны

2009 жылдан бастап 2014 жылға дейін «Қазақстан Республикасының минералды шикізатын кешенді өңдеу ұлттық орталығы» РМК-да, титан және ванадий зертханасында аға ғылыми қызметкер ретінде жұмыс істеді.

2011 жылдың маусым айында 6M070900 - Металлургия мамандығы бойынша магистратураны бітіріп,  мамандығы бойынша магистрлік диссертациямен «Жасанды карналит алу» тақырыбында магистрлік диссертация қорғады. Сол жылы ол ҚазҰТУ-да Ph.D докторантурасына оқуға түсті. Сәтпаев «Металлургия» мамандығы бойынша Колорадо тау-кен мектебімен (АҚШ, Голден қаласы) бірлескен бағдарламасын оқып тәмәмдады.

2014 жылғы 10 сәуірде Колорадо шахталар мектебінде докторлық диссертация қорғалды (АҚШ, Голден қаласы), Комиссия металлургия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін және Колорадо кеншілер мектебінің сертификатын алды.

2014 жылғы 27 маусымда Қ.И. Сәтбаев «Хризотил және титан-магний қалдықтарынан синтетикалық карналлит өндіру технологиясын теориялық негіздеу және дамыту» тақырыбында докторлық диссертация қорғады, металлургия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алды.

IELTS сертификаты бар (жалпы балл = 5.0).

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Болон бағдарламасы және академиялық ұтқырлық орталығы» стипендиялық бағдарламасына қатысуға үміткерлерді іріктеу жөніндегі сарапшылар комиссиясының мүшесі, 2019 ж. Ұлттық тестілеу орталығының Республикалық апелляциялық комиссиясының құрамында жұмыс істеді, 2019 ж.

Білімі

2005-2009 жж. -  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің металлургия факультетінде бакалавриат - 5В070900 - «Металлургия»

2009-2011 жж. -  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің металлургия факультетінде магистратура 6M070900  - «Металлургия»

2011-2014 жж. - Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің металлургия факультетінде докторантура 6D070900 - «Металлургия»

Ғылыми жобалар

Осы жылы О.Байгенженовтің басшылығымен  AP08052361 «Титан-магний өндірісінің қалдықтарын кешенді өңдеу технологиясын жасау» тақырыбында 2020 және 2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға конкурсқа қатысуға өтінім берілді.

Сонымен қатар, соңғы бес жыл ішінде ол іргелі және қолданбалы зерттеулердің республикалық бағдарламалары аясында келесі ғылыми жобаларға тікелей қатысып, негізгі  орындаушы болды

Жарияланымдар

1) A.B. Baeshov, B.E. Myrzabekov, A.B. Makhanbetov, O.Baigenzhenov, B. Mishra, V.A Luganov. (2017) Electrochemical Method for Producing Valuable Sulfur Compounds from Waste Materials. International Journal of Nonferrous Metallurgy, №6, 2017, Hubei Province, China, ISSN: 2168-2054, рp. 17-26, Springer database, IF= 0.78

 

2) A.B. Baeshov, B.E. Myrzabekov, A.B. Makhanbetov,O.Baigenzhenov, B. Mishra. (2018) Dissolution of Platinum in Hydrochloric Acid Under Industrial-Scale Alternating Current Polarization. Metallurgical and materials Transactions B, №1, 2018, Publisher: Springer US,  ISSN: 1073-5615, рр 23–27

 

3)  O.Baigenzhenov, Weiwei Wang, Assel Dagubayeva, Yerbol Shabanov. (2019) Extraction of lithium from wastes generated in titanium production. Journal of Chemical Technology and Metallurgy, №54: 1, 2019, Sofia, Bulgaria, ISSN 1314-7471, p. 193-199

 

4)  O.Baigenzhenov, Kozlov V.A., Luganov V.A., Mishra V.A., Shayahmetova R.A., Aimbetova I.O. (2015) Processing of Wastes Generated in Chrysotile  Asbestos Production. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, № 36, 2015, Publisher: Taylor and Francis Ltd,  ISSN 0882-7508, рр. 242–248

 

5)  Makhanbetov A., Zharmenov A., Bayeshov A., O.Baigenzhenov, Mishra B. Production of electrolytic manganese from sulfate solutions. Russian Journal of Non-Ferrous Metals № 56 (6), 2015, Publisher: Pleiades Publishing,  ISSN: 1067-8212, pp. 606-702

 

6)  Begalinov A, Serdaliyev Y, Abshayakov E, O.Baigenzhenov,   Bakhramov B.  Extraction technology of fine vein gold ores. Metallurgical and Mining Industry, "Metaljournal" publishing, № 4, 2015, ISSN: 2076-0507, рр.312-320,

7) Uranium (Vi) recovery from black shale leaching solutions using ion exchange: Kinetics and equilibrium studies. Baigenzhenov, O., Khabiyev, A., Mishra, B., Deniz Turan, M., Akbarov, M., Chepushtanova, T. Minerals, Volume 10, Issue 8, August 2020, # 689, Pages 1-15. https://doi.org/10.3390/min10080689  (Scopus, web of science).https://www.mdpi.com/2075-163X/10/8/689

8) Investigation of the leaching process of rare-earth metals from the black shale ores of Greater Karatau. Хабиев А.Т., Байгенженов О.С., Юлусов С.Б. Журнал «Комплексное использование минерального сырья» (КИМС), №3, 2019, С. 76-80. http://kims-imio.kz/portfolio-item/%E2%84%963-2019/

9) Исследование возможности извлечения молибдена из сульфатных растворов на анионите Леватит MP62W5. Хабиев А.Т., Байгенженов О.С., Акбаров М.С., Сыдыканов М.М. Журнал «Комплексное использование минерального сырья» (КИМС), №2(313), 2020, С. 46-51.http://kims-imio.kz/wp-content/uploads/2019/04/2020_16.pdf

10) Extraction of copper from pregnant leaching solutions of lead dusts by liquid extraction. Altaibayev B. T., Khabiyev A.T., Baigenzhenov O.S., Bulenbayev M. Zh., Turan M.D. Комплексное Использование Минерального Сырья. №3 (314), 2020. DOI: 10.31643/2019/6445.22  http://kims-imio.kz/wp-content/uploads/2020/08/2020_26.pdf    

11) С.Б. Юлусов, В.А. Козлов,  Н.Б. Егоров, О.С. Байгенженов, Т.Ю.Суркова. Физико-химические исследования урансодержащего сырья месторождения Баласаускандык // «Вестник КазНИТУ», №1 (131), Алматы 2019, 377-383 стр, ISSN: 1680 – 9211

12) Луганов В.А., Чепуштанова Т.А., Гусейнова Г.Д.,  Е.С. Меркибаев, О.С. Байгенженов. Исследование влияния углерода на показатели сульфидирования золотомышьякового концентрата в условиях «кипящего слоя», «Вестник КазНИТУ» № 6(136), Алматы 2019, с. 888-893, ISSN: 1680 – 9211 

13) Е.Ж.Шабанов,А.С. Байсанов, А.М. Байсанова, Н.А. Сәлімгерей, О.С. Байгенженов. Исследование фазовых равновесии в оксидных системах на основе хрома и его соединений (CaO-MgO-Al2O3-SiO2-Cr2O3 ) // «Труды университета КарМТУ», Караганда, №3 (72), 2018, 40-45 стр, ISSN:1609-1825

Докторанттардың әлеуетті зерттеу жұмыстары

Титан-магний өндірісінің қалдықтарынан скандийді алу технологиясын теориялық негіздеу және әзірлеу