Базарбай Лашин

Базарбай Лашин

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: l.bazarbay@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

Базарбай Лашин  2008 жылы  Қ.И. Сәтбаева атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 050718 - «Энергетика» мамандығын бітірді. 2010 ж. бастап 2012 ж. маусымына дейін  Алматы гуманитарлық-технологиялық университетінің «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» кафедрасының магистрі. 2008 жылдың қыркүйек айынан 2010 жылдың 25 мамырына дейін  Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің «Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары» кафедрасының инженері. 2010 жылдың маусым айынан бастап  Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық университетінің «Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары» ассистенті. 2018 жылдың қыркүйек айынан бастап Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары» кафедрасының 6D071600 – «Аспап жасау» мамандығы бойынша докторанты, докторлық диссертациясының тақырыбы: «Органикалық заттардың концентрациясын бақылауға арналан талшықты -оптикалық анализатор құрастыру».

Білімі

2004 - 2008 жж. Қ.И. Сәтпаев.  атындағы  Қазақ ұлттық техникалық университеті, институт: Автоматтандыру және басқару. Мамандығы: 050718-Энергетика

Біліктілігі: бакалавр. ЖБ № 0050115

2010-2012 жж. Алматы гуманитарлық-технологиялық университеті. Мамандығы: 6M070300 - Ақпараттық жүйелер. Біліктілігі: Техника ғылымдарының магистрі. ЖБ- М № 0023231

2018 ж. КЕАҚ ҚазҰТЗУ. Қ.И. Сәтпаев, аға оқытушы. 6D071600 - «Аспап жасау», PhD докторы.

Ғылыми жобалар

1. Жарықтандыру мен қоршаған ортаны бақылаудың интеллектуалды интеграцияланған жүйесін және қоқыс жинауды басқару жүйесін енгізу. GR № 0118RKI0396, IR № 0218RKI0197

2. Жаңа иінді жетектегіштер негізінде престеу машиналарын жобалау әдістері мен тәсілдерін жасау

Жарияланымдар

1.Создание виртуального лабораторного стенда для электротехнических дисциплин с использованием технологии Flash. Г.Е.Орынбек, Н.У.Алдияров, Л. Базарбай, Вестник КазНИТУ №6 (123), 2018. С.125 -131c.

2.  Аналитическое  решение  задачи  термоупругого состояния защемленного двумя концами стержня при наличии теплообмена по  боковой поверхности и источников тепла на ее концах.  Базарбай Л.,Кудайкулов А.К., Конференция «Инновационное развитие науки: приоритеты, противоречия и перспективы». Секция 1- Развитие информационных и инновационных технологии. 242-246 стр.

3. Базарбай Л.,Михайлов П.Г.  Волоконно-оптические датчики физических величин. Анализ и выбор принципов преобразования Сатпаевские чтения - 2020. Секция «Робототехника и мехатроника» 2020 г.

4. Амангалиев Е.З.,Тулешов Е.А.,Базарбай Л.Принцип работы «гибридных двигателей». Сатпаевские чтения - 2020. Секция «Робототехника и мехатроника» 2020 г.