Бегимбаева Енлик Ериковна

Бегимбаева Енлик Ериковна

Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

«Киберқауіпсіздік, ақпараттарды өңдеу және сақтау» кафедрасы

Email: y.begimbayeva@satbayev.111

H-index:
3

Кәсіби өмірбаяны

2012-2014 жж  Инженер, Ақпараттық қауіпсіздік зертханасы ҚР БҒМ ҒК" Информатика және басқару мәселелері институты " 

2014-2018 жж  Кіші ғылыми қызметкер, Ақпараттық қауіпсіздік зертханасы. ҚР БҒМ ҒК" ақпараттық және есептеу технологиялары институты " 

2018-2021 жж  Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ механика-математика және ақпараттық технологиялар факультеті доцентінің м.а. 

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қ. И. Сәтбаев атындағы КазҰТЗУ, Өауымдастырылған профессор, ."Киберқауіпсіздік, ақпаратты өңдеу және сақтау" 

Білімі

Бакалавриат, 2007 – 2011 жж

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. 

Мамандығы: Математикалық және компьютерлік модельдеу

Бакалавриат (екінші жоғары)

Орталық Азия Университеті

Мамандығы: Құқықтану

Магистратура, 2011 – 2013 жж

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. 

Мамандығы: Математикалық және компьютерлік модельдеу

PhD докторантура, 2014 – 2017 жж

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. 

Мамандығы: Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Жарияланымдар

Begimbayeva, Y.Y., Ussatova O.A., Nyssanbayeva, S.E., Biyashev, R.G. Development of an automated system model of information protection in the cross-border exchange // Cogent Engineering, – 2020.  Vol. 7, Is. 1, 2020, DOI: 10.1080/23311916.2020.1724597 (SJR 0.272, Q2, процентиль 68).

Rustem Biyashev, Saule Nyssanbayeva and Yenlik Begimbayeva Development and Analysis of Possible Conflict Situations Resolution Systems in an Automated System // Proceeding of International Conference on Wireless Communication, Network and Multimedia Engineering (WCNME2019), Guilin, China, 2019. - Vol. 89 – 182-184 p.

Усатова О.А., Нысанбаева С.Е., Бегимбаева Е.Е., Усатов Н.С. «Применение алгоритма проверки подлинности сообщений и хеш – функции» // VI международная научно-практическая конференция "Информатика и прикладная математика" 29-01 октября 2021, Алматы, 2021 г. С.  451-457.

О.А. Усатова, Е.Е. Бегимбаева, С.Е. Нысанбаева, Н.С. Усатов Анализ методов и практическое применение хеш-функций // News of the national academy of sciences of the republic of kazakhstan physico-mathematical series ISSN 1991-346Х Volume 5, Number (2021), p. 100-110.

Бияшев Р.Г., Нысанбаева С.Е., Бегимбаева Е.Е. Модифицированная асимметричная система цифровой подписи // научный журнал Вестник КазНТУ, №4, 2015, 578-582 с.

Biyashev R.G., Nyssanbayeva S.E., Begimbayeva Ye.Ye., Magzom M.M. Building modified modular cryptographic systems / International Journal of Applied Mathematics and Informatics. Vol. 9, 2015. P. 103-109

Biyashev R.G., Nyssanbayeva S.E., Begimbayeva Ye.Ye., Magzom M.M. Modification of the cryptographic algorithms, developed on the basis of nonpositional polynomial notations // New developments in circuits, systems, signal processing, communications and computers. Proceedings of the International Conference on Circuits, Systems, Signal Processing, Communications and Computers (CSSCC 2015), -Vienna, Austria, 170-176 pp., 2015.