Бигалиева Жанар Серікханқызы

Бигалиева Жанар Серікханқызы

Техника ғылымдарының магистрі

Аға оқытушы

Автоматика және ақпараттық технологиялар институты

Роботты техника және автоматиканың техникалық құралдары кафедрасы

Email: zh.bigaliyeva@satbayev.111

Кәсіби өмірбаяны

01.09.2004 ж. - 01.09.2007 ж."Электроника, мехатроника және робототехника"кафедрасының ассистенті.

01.09.2007 ж - 01.09.2016 ж.Қ. И. Сатпаева, "Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары" кафедрасының аға оқытушысы.

01.09.2012 ж-01.09.2014 ж. Алматы энергетика және байланыс университеті (қоса атқару бойынша), "Электроника" кафедрасының аға оқытушысы"

01.09.2016 ж-01.05.2019-ҚазҰТУ"Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары"кафедрасының лекторы.

24.08.2019 ж-Satbaev University, "Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары"кафедрасының лекторы.

01.09.2021 ж-Satbaev University, "Робототехника және автоматиканың техникалық құралдары"кафедрасының сениор лекторы.

Білімі

1999-2004 - Алматы қаласы Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ, мамандығы - 3503 «Өнеркәсіптік электроника». Біліктілігі -  инженер-электрощик.

2013-2015 жж. - Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, Алматы қ., Мамандығы - «6M071600 Аспап жасау», техникалық ғылымдар магистрі.

2018-2021 - Сатбаев атындағы университет, Алматы қ., Мамандығы - «6D071600-Аспап жасау», (докторант).

Ғылыми жобалар

1. 2013-2015 жылы ҚР БҒМ гранттық зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысына қатысты: "параллель құрылымы бар зияткерлік роботтардың қозғалыс реакциясын зерттеу". Жоба жетекшісі Шоланов К. с. 2

2. AP08051949-сериялық электромобиль және жылдам зарядтау зарядтау станциясының құрылымын зерттеу, 2020-2022 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға арналған конкурс

3. BR06951581-Қазақстан Республикасы ҚМ артиллериялық полигондарының инфрақұрылымын басқару, диагностикалау және бақылау жүйелері мен құралдарын цифрландыру және жаңғырту тұжырымдамасы мен стратегиясын әзірлеу, 2019-2021 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыруға арналған конкурс Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі

Жарияланымдар

1. Шоланов К.С., Бигалиева Ж.С. АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМЕННОГО РОБОТА. Международный форум «Инженерное образование и наука в XXI веке: проблемы и перспективы», г. Алматы, Казахстан, 22-23 октября 2014 года. 426-429 c.

2. Шоланов К.С., Бигалиева Ж.С. Исследование влияние некоторых составных элементов и аппаратных средств нового платформенного робота на его быстродействие. Вестник КазНИТУ, 2015. - № 3. - С. 269-275.

3. Бигалиева Ж.С., Г. Куттыбаева. Исследование сигнализатора возгорания в системе пожарной сигнализации. Вестник КазНИТУ, 2016. - №5

4. Бекбай А. Т., Бигалиева Ж.С. Опытные испытания программного обеспечения коррелятора приемника GPS на базе технологии SDR125. Вестник КазНИТУ №5 (123), 2017. С.125 -131c.

5. Бекбай A.Т., Бигалиева Ж.С. Синтез алгоритмов управления группы роботов – манипуляторов на основе адаптивного метода.Вестник КазНИТУ №5 (123), 2017. С.131-135c.

6. Асылбекова Л.Р., Бигалиева Ж.С. Разработка и исследование автономной системы розлива воды. Вестник КазНИТУ, 2019. - № .  С.96 - 100c.

7. Колтун Н.А., Тумабаева А.К., Нурпеисова Д.А.Бигалиева Ж.С. Разработка зарядной станции для электромобилей. Сатпаевский чтение. Секция «Робототехнические системы и приборостроение» 2019

8. Бигалиева Ж.С., Утебаев Р.М., Тумабаева А.К. Международной научно-технической конференции «Шляндинские чтения – 2020» (г. Пенза, 16-18 марта 2020 г.)  

9.Бигалиева Ж.С., Қақарова Д. Е. Кеңістіктегі квадрокоптердің орналасуының басқару жүйесін әзірлеу.  Сатпаевский чтение. Секция «Робототехнические системы и приборостроение» II том, сс 120 – 124, 2020г. ISBN: 978-601-323-209-6

10. Бигалиева Ж.С., Утебаев Р.М. Электромобильді тежеу кезінде рекуперативті энергияны қалпына келтіру жүйесін зерттеу. Сатпаевский чтение. Секция «Робототехника и мехатроника» II том, сс 422-425, 2021г. ISBN: 978-601-323-246-1

11. Ожикенов К.А., Туякбаев А.А., Утебаев Р.М., Бигалиева Ж.С. Способ рекуперативного торможения электромобиля. Патент на полезную модель.  МПК: Н01L 27/00 №2020/1193.2 Дата регистрации: 31.12.2020

12. Бигалиева Ж.С., Амангалиев Е.З. Управление вентильного электропривода. Второй Международный Джолдасбековский Симпозиум «Механика будущего» Алматы, 2-5 март 2021г.