Дуаметұлы Бақыт

Дуаметұлы Бақыт

Физика-математика ғылымдарының кандидаты, Ph.D. докторы

Қауымдастырылған профессор

Ә. Бүркітбаев атындағы Энергетика және машина жасау институты

«Жалпы физика» кафедрасы

Email: b.duamet@satbayev.111

H-index:
1

Кәсіби өмірбаяны

2016- қазірге дейін Сәтбаев университетінің қауымдастырылған профессоры

2014-2016  Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ / Доценттің міндетін атқарушы

2005-2014  Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ / Доцент

2002-2005  Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ / Аға оқытушы

2000-2002  Hitachi Research Institute (Japan) / Ғылыми тағылымдамашы                   

1999-2000  Tokyo Institute of Technology (Japan) / Ғылыми тағылымдамашы                   

1994-1995  Қазақ Ұлттық Университеті / Аға оқытушы                                      

1992-1994  Шынжаң педагогикалық институты / Аға оқытушы                                      

1990-1992  Meisei University (Japan) / Ғылыми тағылымдамашы                   

1984-1990  Шынжаң педагогикалық институты / Ассистент                                          

          

Білімі

Шынжаң университеті,  1979-1984, «Физика» (Бакалавр).

Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech), 1995-1999, «Ядролық инженерия» (Техника ғылым докторы)

Ғылыми жобалар

Графенқұрамды көміртекті құрылым мен алюминийді қолдану негізінде жаңартылған параметрлері бар электрлік батареяны құрастыру.

Жарияланымдар

Goda Kazuo, Tatsusaburo Suzuki, Bahat Duamet, Tunneling recombination luminescense of pholyethylene teraphtalate UV-irradiated at low temperature as studied by ITL measurement// Research Bulletin of Meisei University Physical Science and Engineering, № 29, pp. 15-20, March 1993.

Masayuki Igashira, Bahat Duamet, Teerasak Veerapaspong, etc.,  Study on neutron capture reaction by important fission production…Aiming an development of  innovative nuclear reactors //Proseedings of the 3rd Korea-Japan siminar on advanced reactors. pp. 175-181, July 29-30, 1998.

Bahat Duamet, Masayuki Igashira, Mari Mizumachi, etc,.Measurment of keV-Neutron capture cross sections and capture gamma-ray spectra of 147,148,149,150,152,154Sm. // Journal of Nuclear Science and Technology, Vol. 36, № 10, pp. 865-876, Octover 1999.

Дуаметұлы Бақыт Жапонша-Қазақша жиі қолданатын сөздер (Оқу құралы)// ISBN 9965-14-341-2, (АГУ). Алматы-2003.

Huziie Hiroaki, Duamet Bahat, 実用カザフ語教本(教科書) Практикалық қазақ тілі (Оқулық).

Токио әлем тілдері университеті, (Япония) //ISBN 4-87297-874-9, Tokyo-2004.

Bahat Duamet, Huziie Hiroaki, カザフ語分類語彙集 Қазақша сөздер жинағы (Оқу құралы)

Токио әлем тілдері университеті, (Япония) //  ISBN 4-87297-875-7, Токио-2004.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Күш ұғымы //IV Межд. Науч. Конф. КазНТУ, ЕГИ. ст. 29-33, 15-16 мая 2009 г.

Дуаметұлы Б., Құсайынов С.Қ., Механикадағы күштер. ҚазҰТУ хабаршысы, № 4, 2009.

Дуаметулы Б, Жалпы физика курсының негізгі бақылау сұрақтары мен жауаптары //Оқу әдістемелік құрал, ҚазҰТУ, Алматы, 2009.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Механикалық күштердің байланысы //Қазақстан мектебі № 7, 2009.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Қалауов Б.П., Денелердің массасы мен салмағының өзара байланысы. //Қазақстан мектебі № 5, 2010.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Нысанбаева С.К., Қатты денедердің айналу өсіне қатысты инерция моментін есептеудің жолдары. // ҚазҰТУ хабаршысы,  167-171 бет,  № 4, 2010.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Қоқанбаев М.З., Айналмалы қозғалыстың негізгі теңдеуін қорытып шығару. // Қазақстан мектебі,  64-66 бет, №12, 2010.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К, Ом заңын қалай түсінуге болады? // Қазақстан мектебі,  46-50 бет, №7, 2011.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Нұрахметова К.Қ. Электр өрісі және электр өрісі кернеулігі. // ҚазҰТУ хабаршысы,  57-60 бет,  № 2(90), 2012.

Дуаметулы Б, Жалпы физика курсының негіздері, Оқу құралы, 217 бет. ISBN 978-601-228-334-1, ҚазҰТУ, Алматы, 2012.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Көкжиекке көлбей лақтырылған денелердің қозғалысын зерттеу. // Қазақстан мектебі,  34-36 бет, №2, 2013.

Құсайынов С.К., Дуаметулы Б,  Денелердің қозғалысын математикалық модельдеу. // ҚазҰТУ хабаршысы,  170-174 бет,  № 6(100), 2013.

Құсайынов С.К., Дуаметулы Б,  Ядролық технологиялар. // ҚазҰТУ хабаршысы,  190-192 бет,  № 6(100), 2013.

Sadeh Beysen, Bahat Duamet, Hydrothermal synthesis of praseodymium-doped NiPrxFe2-xO4 nanoparticles and its characterization. // Physics Experimentation.Vol. 34, №. 2, pp. 10-15, Feb., 2014. 

Sadeh Beysen, Bahat Duamet, The application of magnetic field in hydrothermal synthesis powder and solid phase ceramics. // Physics and Engineering . Vol. 24, №. 2,  pp. 44-48, 2014.

Wubulikasimu Kadier, Beysen Sadeh, Bahat Duamet, Mutila Aman., Hydrothermal Synthesis and Properties of CoFe2O4 Magnetic Nanoparticles. // Journal of Xinjiang University Vol.31, No.3, pp. 307-311, Aug., 2014.

Дуаметулы Б, Құсайынов С.К., Дәулетхан Е., Жеңіл сулы реактор мен шапшаң нейтронды реактордың ядролық отынының ерекшелігі. // ҚазҰТУ хабаршысы,  141-149 бет, 

№ 1 (107), 2015.

Б.А. Байтимбетова, Дуаметулы Б, Б.А. Аканаев, Б.Д. Сарсембаева, Взаимодействие электромагнитного излучения с системой углеродных нанотрубок, полученных в атмосфере ароматических углеводородов. // ҚазҰТУ хабаршысы,  235-241 бет,  № 2 (108), 2015.

С.К.Кусаинов, Дуаметулы Б, Н.Х.Курманбекова, Н.К.Саитова. Ядерные технологии. Атомная энергетика. // ҚазҰТУ хабаршысы,  101-105 бет,  № 3 (109), 2015.

М.С.Кушпанов, Дуаметулы Б,  К.К.Мустафина. Приблеженная модель водородоподобных систем. // ҚазҰТУ хабаршысы, 501-504 бет,  № 5 (111), 2015.

Baitimbetova B.A., Ryabikin Yu.A. Bahat Duamet, Preparation of graphene using aromatic hydrocarbons and investigation of its structural features. // Internatioal confereyce Graphene week 2015, p. 16, 22-26 june, Manchester, UK.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов, А.С.Даулеткулова. Нейтрондардың нысана ядроларымен әсерлесу кезіндегі реакция қимасын зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 53-58 бет,  № 2 (114), 2016.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов. Реактордың ксенонмен тұрақсыз улануын зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 520-526 бет,  № 3 (115), 2016.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов, А.С.Даулеткулова. Реактордың ксенонмен тұрақты улануын зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 96-102 бет,  № 6 (118), 2016.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов, М.З. Коканбаев. Фотоэффект және Комптон эффекті арасындағы байланысты зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 61-67 бет,  № 4 (122), 2017.

Nuerzai, Bahat Duamet, The theoretical and methodological basis of chemistry experiment course. // Journal of Xinjiang University (in Kazakh language) Vol.38, No.1, pp. 104-107, Mar., 2017.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов, Жеңіл сулы реакторлардың энергетикалық тиімділігі. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 244-250 бет,  № 5 (123), 2017.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов, Электромагниттік индукция құбылысын зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 189-195 бет,  № 4 (128), 2018.

Дуаметулы Б, Б.П. Калауов, Жарық толқының тығыз орта шекарасынан шағылған кездегі жарты толқын жоғалу құбылысын зерттеу. // ҚазҰТЗУ хабаршысы, 129-133 бет,  № 5 (129), 2018.